Adliga ätten Ulfvenklou nr 610

Adliga ätten Ulfvenklou nr 610 †
Adlad 1654-05-01, introd s å, † 1823-10-21

TAB 1
Hindrich Wulf, adlad Ulfvenklou, född 1602-03-22, † 1661-01-01 och begravd s å 3/3 i Jakobs kyrka, Stockholm. Till Vällinge i Salems sn (Sthlm). Handelsman i Stockholm; var stadsfänrik därst 1637-1642; hovkassör 1642; rådman i nämnda stad 1646-05-05; adlad 1654-05-01 (introd s å under nr 579, vilket sedan ändrats till nr 610); legat till Ryssland. Gift 1:o 162(9) med Eva Faler, begr 1652-07-29 i Jakobs kyrka, Stockholm, dotter av handelsmannen i Stockholm Herman Faler. Gift 2:o 1655-03-06 med Eva Eggertz i hennes 2:a gifte (g 1:o 1642-01-02 i Stockholm m underståthållaren Bengt Baaz, adlad Ekehielm, född 1612, † 1650; 3:o 1688 med landshövdingen Lars Larsson Eld, adlad och friherre Eldstierna, i hans 2:a gifte, född 1623, † 1701), † 1674-11-28 och begravd 1675-03-28 i Storkyrkan i Stockholm, dotter av medicine doktorn Herman Eggertz.

Barn 1:o:

* Anna Ulfvenklou, född 1630-04-01, † 1655-03-25. Gift 1651-12-14 med överinspektorn vid Packhuset i Stockholm Lorentz Bengtsson Banck i hans 1:a gifte, född 1625, † 1683, fader till kommerserådet Carl Banck, adlad Adlerstedt.
* Henrik Ulfvenklou, född 1636; överste; † 1677. se Tab 2.
* Herman Ulfvenklou, född 1637-09-17, † 1649-08-12.
* Christina Ulfvenklou, född 1676 före 7/8, då gravöppning gjordes för henne i Jakobs kyrka. Gift med e o kommissarien Henrik Thun, adlad Rosenström, född 1624, † 1861.
* Anna Christina Ulfvenklou, † 1680 i okt. Gift med sin styvsysters svåger, överinspektorn Johan Flygge, adlad Flygge, † 1681.
* Maria Ulfvenklou, † 1681-02-16 i Malmö. Gift med översten för drottning Ulrika Eleonoras livregemente och kommendanten i Malmö Reinhold Modeus, adlad Modée, född 1629, † 1691.
* Susanna Ulfvenklou, † 1673-08-23 och begravd s å 18/12 i Maria kyrka i Stockholm. Gift 1661-11-10 med landshövdingen Jonas Klingius, sedan Kling, adlad Klingstedt, i hans 1:a gifte, f 1626, † 1691.
* Margareta Ulfvenklou, gift 1649-09-23 med krigskommissarien Erik Johansson Furubom, adlad Furumarck, född 1630, † 1682.
* Eva Ulfvenklou, † 1701-04-14 på Naversta i Mogata sn (Ög). Gift med stadspresidenten Nils Bureus, adlad Burensköld, född 1625, † 1681.

TAB 2
Henrik Ulfvenklou, (son av Henrik Wulf, adlad Ulfvenklou Tab 1), till Björnö i Åby sn, som han bytte till sig 1669 av friherre Carl Eriksson Oxenstierna mot gårdar i Ulvsunds län i Finland, samt Nöbble i Ryssby sn och Hylkilax i Finland; född 1636-04-21 i Stockholm; student i Uppsala 1653-07; utrikes resor; kom hem 1657; generalkvartermästarelöjtnant i fält s å; ingenjör på stat vid fortifikationen 1663-05-23; generalkvartermästarelöjtnant i Stockholm s å 4/6; kompanichef vid Närkes och Värmlands reg:te s å 21/7 - 1665-12-09; transp som generalkvartermästarelöjtnant till Kalmar 1664-04-07; överstelöjtnants karaktär 1665-04-26; överstelöjtnant vid Tavastehus län reg:te s å 9/12; transp till Kalmar reg:te 1667-03-27 men med bibehållande av generalkvartermästarelöjtnantsbefattningen; överste för Kalmar reg:te 1674; under kriget mot Danmark kommendant på Kristianstad 1676-07-21, som han till slut tvingades ge upp s å 15/8; dödligt sårad i Kristianopel 1677-02-13 av översten Gustaf Tungel i en duell och † s å 16/2 i Kalmar. Hans lik fördes senare upp till Björnö strax norr om Kalmar, där det p g a de oroliga tiderna och dålig ekonomi låg obegravt i över ett år. Änkan fru Björnklou skrev till Karl XI och bad att ""till ett äretecken några stycken av vallen avlossas, när liket i jorden insättes". Från Krigskollegium i Stockholm skickades en skrivelse 1678-02-23 att "vid salig Wulfklous begravning lossas 4 sexpundiga stycken dubbel svensk lösen efter vanligheten, men krutet bekostar änkefrun". Gift 1664-12-08 i Kalmar med Margareta Björnklou, född 1648-08-09 i Münster, Westfalen, † 1684 på Olivehäll vid Strängnäs och begravd s å 8/4 i Riddarholmskyrkan, dotter av diplomaten, riksrådet och kanslirådet Mattias Mylonius, adlad Björnklou, och Margareta Wallia, adlad Wallenstedt.

Söner:

* Mattias Ulfvenklou, född 166(5); student i Uppsala 1677; kapten i Malmö; levde 1694-06-11 men † ogift 1695-01-28 och begravd i Åby kyrka, där hans vapen uppsattes.
* Carl Ulfvenklou, född 1667; student i Uppsala 1677-01-02; volontär vid livgardet; † 1691 och begravd i Åby kyrka, där hans vapen uppsattes.
* Henrik Ulfvenklou, född 1669-12-02 i Stockholm, † 1676-08-07 i Kalmar och begravd i Åby kyrka, där hans vapen uppsattes.
* Johan Gustaf Ulfvenklou, född 1672; överstelöjtnant; † 1735. se Tab 3.

TAB 3
Johan Gustaf Ulfvenklou, (son av Henrik Ulfvenklou Tab 2), till Björnö i Åby sn; född 1672-01-15 på Björnö slott strax norr om Kalmar; student i Uppsala 1677-01-03; volontär vid garnisionsreg:tet i Riga 1686; korpral 1687; sergeant 1688; kornett 1691; fänrik vid Kalmar reg:te 1692-08-22; löjtnant 1699-05-03; kaptenslöjtnant 1702-04-10; kapten 1702-06-04; fången vid Oposjnja 1709-05-08; hemkom ur fångenskapen 1722 och återinträdde i tjänst som chef för Konga kompani; fick majors karaktär 1724-05-16 och avsked 1732-04-29 samt överstelöjtnants karaktär 1732-05-04; † 1735-11-23 på Körunda i Ösmo sn (Sthlm) och begravdes s å 10/12 i Ösmo kyrka, där hans huvudbanér uppsattes. Gift 1:o 1693 med Kristina Kartman, dotter av tullinspektorn i Kalmar Hans Kartman och Anna Hermansdotter Ståhle. Gift 2:o 1734-01-08 med Sigrid Eva Wernfelt, född 1689, † 1763-09-01 på Tomtaholm i Drothems sn (Ög) och begravd s å 8/9, dotter av amiralen Olof Wernich, adlad Wernfelt, och hans 1:a fru Elisabet Jönsdotter.

Barn 1:o:

* Eva Margareta Ulfvenklou, född 1693 i september. † 1776-02-07 på Geltorp i Ryssby sn (Kalmar). Gift 1:o 1708-01-20 på Nöbble i Ryssby sn med fortifikationskaptenen Axel Blomhielm, av en 1705 adlad med inte introducerad ätt, född 1681-11-29, † 1713-05-16 i Stockholm; 2:a 1716-06-02 med överstelöjtnanten Jakob Johan Queckfeldt, född 1690, † 1763.
* Anna Ulfvenklou, † späd.
* Anna Ulfvenklou, † ung.
* Henrik Ulfvenklou, född 1696; major; † 1773. se Tab 4.
* Gustaviana Christina Ulfvenklou, född 1698 på Björnö slott, Åby sn, † 1740-01-01 på Balebo, Bäckebo sn (Kalmar). Gift 1717-12-26 på Knapegården i Ryssby sn med majoren vid Upplands ståndsdragonreg:te Peter von Bröms, född 1684 (dpt 3/5) i St Olai fs, Norrköping, † 1731-04-16 på Balebo, Bäckebo sn.

TAB 4
Henrik Ulfvenklou, (son av Johan Gustaf Ulfvenklou Tab 3), född 1696-01-12 i Kalmar. Major. † 1773-09-16 av stenpassion på Björnö slott och begravd i Björnögraven i Åby kyrka. Gift 1720-07-06 på Ryssbylund i Ryssby sn (Kalmar) med friherrinnan Engel Cronhjort, född 1701-01-07 i Helsingfors, † 1741-05-08 på Ryssbylund och begravd i Björnögraven, dotter av generalmajoren och landshövdingen Abraham Cronhjort, friherre Cronhjort och Brita Skyttenhielm.

Barn:

* Brita Charlotta Ulfvenklou, dpt 1721-07-21 på Ryssbylund, Ryssby sn.
* Johan Gustaf Ulfvenklou, född 1722; kapten; † 1762. se Tab 5.
* Abraham Henrik Ulfvenklou, född 1726; överste; † 1784. se Tab 7.
* Engel Ulfvenklou, dpt 1727-04-27 på Vadstena i Ryssby sn, † där och begravd 1728-01-10.
* Viktor Carl Ulfvenklou, dpt 1728-11-08 på Vadstena, Ryssby sn; löjtnant vid amiralitetet 1754-05-04; † ogift
* Eva Charlotta Ulfvenklou, född 1731-08-06 på Ryssbylund, Ryssby sn, dpt 11/8, † 1756-05-06 på Axelvåld i Norra Svalövs sn (Malmö) och begravd s å 1/6 i Norra Svalövs kyrka. Gift 1751-07-23 på Björnö slott med översten Otto Adrian Berg, adlad Berg von Linde, född 1711, † 1768.
* Engel Ulfvenklou, född 1734-11-26 på Björnö slott, Åby sn, † barnlös 1821-05-11 i Stockholm. Gift 1775-12-26 på Björnö slott med vice amiralen Christer Ludvig Jägerskiöld, i hans 2:a gifte, född 1711, † 1798.
* Henning Adolf Ulfvenklou, född 1738-01-05 på Björnö slott, Åby sn; kadett vid amiralitetet; † på 1750-talet.

TAB 5
Johan Gustaf Ulfvenklou, (son av Henrik Ulfvenklou Tab 4), född 1722-09-30 på Ryssbylund i Ryssby sn; kapten i fransk tjänst; † 1762-05-23 på Skäggenäs i Ryssby sn och ligger jämte sin fru begravd i Björnögraven i Åby kyrka. Gift 1754-03-22 med friherrinnan Anna Juliana Wrangel af Lindeberg, född 1727-05-21 på Aneby i Bredestads sn (Jönköping), † 1801-07-14 på Angelskog i Ronneby sn (Blekinge), dotter av ryttmästaren friherre Axel Per Wrangel af Lindeberg, och hans 1:a fru Juliana von Rosen.

Söner:

* Henrik Herman Ulfvenklou, född 1754-12-28 på Björnö slott, † där 1755-02-10 av okänd barnsjuka.
* Henrik Gustaf Ulfvenklou, född 1755; kapten; † 1819. se Tab 6.

TAB 6
Henrik Gustaf Ulfvenklou, (son av Johan Gustaf Ulfvenklou Tab 5), född 1755-11-26 på Hossmo Ladugård i Hossmo sn (Kalmar); major vid arméns flotta; † 1819-09-28 i Ronneby. Han var den bekante mystikern och en tid gunstling hos hertig Karl av Södermanland. Gift 1791-01-14 på Hallnäs i Ramkvilla sn (Jönköping) med Eva Helena Ehrenstråhle, född 1767-07-24, † 1812-07-31 på Angelskog i Ronneby sn (Blekinge), dotter av översten Hans Ehrenstråhle, och Maria Elisabet Uggla.

Barn:

* Hans Henrik Ulfvenklou, född 1791-10-22 på Kläckeberga i likan sn (Kalmar), † där 1792-03-18 och begravd i Björnögraven i Åby kyrka.
* Maria Juliana Ulfvenklou, född 1792-10-08 på Kläckeberga; stiftsjungfru; † 1836-08-10 på Angelskog, den sista av släkten. Gift 1811-12-22 med kommendörkaptenen vid Kungl maj:ts flotta, Nils Magnus Rundqvist, född 1772-09-28.
* Abraham Henrik Ulfvenklou, född 1793-10-23 på Kläckeberga; löjtnant; † ogift 1823-10-21 av ett vådaskott ur sin egen bössa under en jakt nära Göholms slott i Listerby sn (Blekinge) och slöt ätten på svärdssidan. Han bevistade fälttågen i Tyskland och Norge 1813 och 1814.
* Johan Christoffer Ulfvenklou, född 1798-11-01 på Angelskog, † där s å 11/11.

TAB 7
Abraham Henrik Ulfvenklou, (son av Henrik Ulfvenklou Tab 4), till Björnö och Stäflö i Åby sn samt Kläckeberga i likan sn (alla i Kalmar); född 1726-01-27 på Ryssbylund, Ryssby sn; överste; † 1784-05-31 av lungsot på Björnö slott och ligger jämte sin fru begravd i Björnögraven, vilken han lät bygga om på samma gång som Åby kyrka 1774. Gift 1765-02-22 i Stockholm med hovfröken friherrinnan Eleonora Charlotta von Groot, född 1734-06-06 i nämnda stad, † 1794-04-30 på Knapegården i Ryssby sn, dotter av presidenten Carl von Groot, friherre von Groot, och friherrinnan Eva Helena Ehrenkrona.

Son: (Enl Elgenstierna fick detta par inga gemensamma barn, vilket är felaktigt).

* Dödfödd son, 1775-02-19 på Björnö slott, Åby sn. (Källa: Gen ID: 203.29.16000)

Källor
Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; kyrkböcker. Forskare: Mattias Loman (http://www.mattiasloman.se)


<<

Mattias Loman © 2008-2009 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se