Bröms från Norrköping

Ej att förväxlas med adliga ätten Bröms nr 161, eller smedsläkterna Bröms från Skeppsta Bruk, Gåsinge sn och Bröms från Tjust.

TAB 1
Måns Svensson Bröms, (son till borgmästaren i Jönköping Sven Månsson Bröms och Brita Nilsdotter, samt halvbror till borgmästaren i Norrköping Nils Månsson, kallad "den store"), inflyttad till Norrköping från Jönköping omkring årsskiftet 1601-02; startade 1617 Norrköpings första gästgivaregård med rättighet att servera utländska drycker; valdes till borgmästare i Norrköping vid valborgsmässorådsstuga 1620, och satt sista året som borgmästare 1630-31; † 1636 i Norrköping. Gift före 1609 i Norrköping med Kerstin Henriksdotter (Stockenström), född ca 1585 í Norrköping, † där 1652-10-17, dotter till borgmästaren i Norrköping Henrik Larsson (Stockenström) och Malin Larsdotter.

Barn:

• Margareta Månsdotter Bröms, född 1610-07-13 i Norrköping, † 1684-06-16 i Nyköping. Gift 1:o 1628-09-28 med amiralitetssekreteraren, justitieborgmästaren och tullförvaltaren i Norrköping Hans Larsson Preuss, † 1644-08-27 i Nyköping. 2:o 1649-09-02 med tullförvaltaren i Nyköping Lars Danielsson Mollsdorff, född 1622-08-10, † 1655-11-09.
• Lars Månsson Bröms, levde 1634. se Tab 2.
• ?Sven Månsson Bröms, kopparslagare, rådman; levde 1645. se Tab 3.
• Christina Månsdotter Bröms, levde ännu 1674 i Visby. Gift 163? med handelsmannen Isak Ambjörnsson Printz, † 1663-01-09 i Visby.
• Malin Månsdotter Bröms, begr 1682-02-26. Gift 1:o ca 1637 med handelsmannen i Norrköping Johan Wellamsson, begr 1650-01-27. 2:o 1651-06-10 med handelsmannen i Norrköping, handelsgillets ålderman och rådmannen Collin Falleij, begr 1673-03-23.
• Jöns Månsson Bröms, född 161?; tullinspektor; † 1664. se Tab 4.
• Henrik Månsson Bröms, född 1618; handelsman, rådman; † 1677. se Tab 5.
• Brita Månsdotter Bröms, † 1651-04-16. Gift 1642-02-20 med kyrkoherden Samuel Nilsson Palumbus, född 1602, † 1654. (Föräldrar till överkommissarien Samuel Palumbus (1648-1689), adlad Gripenklo).
• Johan Månsson Bröms; född 162?; stadsfiskal, rådman; † efter 1692. se Tab 13.
• Nils Månsson Bröms, född 1629; rådman; † 1708. se Tab 16.

TAB 2
Lars Månsson Bröms, (son till Måns Svensson Bröms, Tab 1), levde 1634.

Dotter:

• Anna Larsdotter Bröms, född ca 1634, † 1691-08-20 i Söderköping, begr s å 11/10 i Norrköping. Gift där 1653-12-26 med handelsmannen David Carnegie, † 1668.

TAB 3
?Sven Månsson Bröms, (son till Måns Svensson Bröms, Tab 1), levde 1645; kopparslagare och rådman i Jönköping.

Son:

• Peter Bröms, född 1645 i Jönköping; guldsmed; † 1679-03-14. Grenen ej utforskad.

TAB 4
Jöns Månsson Bröms, (son till Måns Svensson Bröms, Tab 1), född 161?; inspektor vid tullen och packhuset i Norrköping; † 1664, begr 18/12. Gift 1:o 1643-11-11 i Norrköping med Gertrud Persdotter Ekholt, född i Reval, † 1655, begr 27/5. 2:o 1657-10-11 med änkan Elin Simonsdotter.

Barn 1:o:

• Margareta Bröms, född 1649, dpt 11/3, † 1718. Gift 1689 i Stockholm med kyrkoherden i Sorunda Jonas Simonis Löeth, född 1650-03-12 i Kalmar, † 1709-04-02 på Stenbro prästgård, Helgona sn. (Sonen, livdrabantkorpralen Johan Löth, adlades år 1719 Löth-Örnsköld, samt dennes barn adlades och upphöjdes i friherrliga ätten Örnsköld).
• Christina Bröms, född 1650, dpt 25/10.
• Brita Bröms, född 1653, dpt 6/5.
• Samuel Bröms, född 1655, dpt 31/3, begr 11/4 s å.

Barn 2:o:

• N.N, född 1659, dpt 24/7.
• Simon Bröms, född 1660, dpt 17/12.
• Gertrud Bröms, född 1662, dpt 25/11, begr 1664-06-12.
• Helena Bröms, född 1664, dpt 19/11.

TAB 5
Henrik Månsson Bröms, (son till Måns Svensson Bröms, Tab 1), född 1618-08-07 i S:t Olai fs, Norrköping; handelsman och rådman i Norrköping (utsågs 1661 av drottning Kristina till rådman i samband med hennes Norrköpingsbesök; ägde skattehemmanet Gobo i Yxnerums sn; † 1677-12-11 i Norrköping, begr 1678-01-05. Gift ca 1645 med Anna Petersdotter Lerbäck, född 1625-10-20 i Norrköping, † där 1695, dotter till hantverksborgmästaren, köpmannen, rådmannen och bryggaren Peter Carstens Lerback och Christina Andersdotter Pommerenning.

Barn:

• Magnus Bröms, född 1646; student i Uppsala 1667; sekreterare; † ogift och barnlös (drunknad på Ålands hav).
• Peter Bröms, född 1649; handelsman, buldansfaktor, rådman; † 1698. se Tab 6.
• Christina Bröms, född 1652, dpt 3/6 i S:t Olai fs, Norrköping, † änka. Gift 1674-07-07 med handelsmannen i Norrköping Jacob Andersson, född ca 1633, † 1690, begr 26/10.
• Carl Henriksson Bröms, född 1656; kapten; † före 1732. se Tab 10.
• Anna Bröms, född 1657, dpt 10/9 i S:t Olai fs, Norrköping. Gift 1:o 1683-11-01 med bryggaren i Stockholm Carl Andersson Norling, † 1697. 2:o 1699 med assessorn i Svea hovrätt, Nils Gudmundsson Krook, adlad Lagerkrook, född 1663, † 1715.
• Henrik Bröms, född 1660; handelsman; † 1704. se Tab 12.
• Anders Bröms, född 1662, dpt 14/p i S:t Olai fs, Norrköping, † där 1686, begr 25/7.
• Jöran Bröms, född 1664, dpt 28/9 i S:t Olai fs, Norrköping; hovrättskommissarie i Stockholm; † barnlös 1732-01-20 i Stockholm. Gift med Elisabeth Gallatin, † 1730.
• Margareta Bröms, född 1667, dpt 27/4 i S:t Olai fs, Norrköping, † före 1732. Gift 1690-08-08 med handelsmannen i Norrköping Jacob Warg.
• Magdalena Bröms, född 1669, dpt 17/9 i S:t Olai fs, Norrköping, † 1720, begr 22/6. Gift ca 1690 med borgmästaren i Norrköping Erik Persson Tjällman, född 1656, † 1708-04-04.

TAB 6
Peter Bröms, (son till Henrik Månsson Bröms, Tab 5), född 1649-08 i S:t Olai, Norrköping, dpt där 22/8; handelsman, faktor och rådman i Norrköping. Till yrket handelsman var Peter en av stadens förmögnaste män; tillhörde länge De 24 och blev till sist dess preses; rådmansfullmakt 1693-10-06; representerade Norrköping vid riksdagarna 1689 och 1693, vid det förra jämte sin morbror, borgmästaren Lerback, vid det senare jämte sin svåger borgmästare Tjällman; fick 1696-11-19 privilegium på ett buldansväveri i Norrköping (Källa: Norrköpings Historia av Björn Helmfrid s.96-97). † 1698-04-28, eller någon dag tidigare, i Norrköping, begr 19/6 (Källa: Rrp 1698-04-28, s.267). Gift 1:o 1674-03-19 i Norrköping med Maria Jakobsdotter, född 1653-07 i Norrköping, † där 1687, dotter till handelsmannen Jakob Henriksson och Gertrud Johansdotter. 2:o 1688 med Anna Nilsdotter, i hennes 3:e äktenskap (gift 1:o 1662-01-08 med slottsfogden i Norrköping Abraham Larsson Eld (Bror till kammarrådet, sedermera landshövdingen, friherre Lars Eldstierna, och kamreraren i Kammarkollegium, Samuel Stierneld), † där 1668: 2:o 1674-11-10 med tullförvaltaren i Norrköping Henrik von Brobergen, född 1617, † 1678), dpt 1642-04-24, † 1704, dotter till borgmästaren i Norrköping Nils Andersson Vinnerstadius och Ingeborg Mattsdotter.

Barn 1:o:

• Anna Bröms, född 1675, dpt 13/2 i S:t Olai, Norrköping, † 1731-04 på Melstadö, Ryssby sn, begr 26/4 (kallas dygdädla matronan i kyrkböcker för Ryssby sn). Gift 1:o 1695 med handelsmannen i Norrköping Johan Sievers, född 1664, dpt 3/6, † 1706, begr 11/2. 2:o 1707-05-14 i Norrköping med salpetersjudarinspektorn på Melstadö, Ryssby sn, Nils Bergman.
• Jakob Bröms, född 1676, dpt 15/9 i Norrköping, † före 1732.
• Gertrud Bröms, född 1679, dpt 20/12 i Norrköping, † änka 1763-01-10 i S:t Olai fs, Norrköping. Gift 1696 i Norrköping med faktorn Anders Reimers, född 1666, † 1720.
• Maria Bröms, född 1679, dpt 20/12 i Norrköping, † 1757-08-20 i Kullerstads sn, begr där s å 23/8. Gift 1:o 1701 med sin styvmors son, kammarskrivaren i Norrköping Henrik von Brobergen, född 1675, † ca 1710. 2:o senast 1714 med kronobefallningsmannen Christopher Larsson Brandstedt, född 168(4), † 1747-05-19.
• Christina Bröms, född 1682, dpt 3/3 i Norrköping, † 1765-07-02 i Stockholm. Gift 1:o med faktorn i Stockholm Lars Groth, † 1705. 2:o 170(?) med Hieronymus Hermanni, † 1753-02-15.
• Peter von Bröms, född 1684; major; † 1731. se Tab 7.
• Johan Bröms, född 1686, dpt 10/1 i Norrköping, † där s å i april och begr 11/4.
• Anders Bröms, född 1687; kryddkrämare; † 1750. se Tab 8.
• ?Henrik Bröms, korpral vid Livreg till häst 1700-08-27; adjutant där 1701-06-04; kornett där 1702-03-01; kapten vid Dückers dragonreg:te 1703-12-03; † 1709-02-11 i Krasnokutsk (stupad i fält).

TAB 7
Peter von Bröms, (son till Peter Bröms, Tab 6), född 1684-05, dpt 3/5 i S:t Olai fs, Norrköping; major vid Upplands ståndsdragonreg:te; hemmanen Knivingaryd och Balebo i Bäckebo sn, tillförsäkrades major Bröms som hemgift, vid hans gifte med Gustaviana. Dessa egendomar lydde under svärfaderns egendom Björnö i Åby sn (Källa: Johan Axel Almquist - Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning, del 4, Småland). Fänrik vid Livdragonreg:tet 1702 och vid Smålands femmänningsinfanterireg:te 1705-03-09; löjtnant vid Dückers dragonreg:te 1708; sekundkapten vid Kalmar reg:te 1709-12-09; avsked 1710-04-19; ryttmästare vid Östgöta kavallerireg:te s å; major vid Upplands ståndsdragonreg:te 1712-01-29; konfirm- fullmakt 1712-04-30; avsked 1716-02-02 som major. Kallas omväxlande enbart Bröms, men under 1720-talet "von Bröms". Det är osäkert exakt när och hur "von" tillkom, och det finns inga handlingar bevarade varken i Riksarkivet eller på Riddarhuset. † 1731-04-16 på Balebo, Bäckebo sn (Kalmar). ?Möjligen gift 1:o 1717-02-01 (finns upptagen i Kalmar Stifts Herdaminne del I s.169. Hon uppges där av åldersskäl inte vara en dotter av Johannes Folcker och Catharina Velshuvsen. Möjligen identisk med Birger Folckers dotter med samma namn, som gifte sig med Daniel Brauner i Ålem) i Åby med Charlotta Beata Folcker, som antingen dog kort därpå eller med vilken Peter ingick omedelbar skilsmässa. Gift 2:o 1717-12-26 (han är då enl vb boende på svågern Nils Bergmans gård Melstadö, Ryssby sn) på Knapegården i Ryssby sn med välborna jungfrun Gustaviana Christina Ulfvenklou, född 1698 på Björnö slott, Åby sn, † 1740-01-01 på Balebo, Bäckebo sn, dotter till överstelöjtnanten Johan Gustaf Ulfvenklou och Kristina Kartman.

Barn:

• Johan Gustaf von Bröms, född 1718-07 på Knapegården i Ryssby sn, dpt där 8/7 (Dopvittnen: Inspektorn Nils Bergman på Melstadö, fru generalinnan Brita Skyttenhielm på Ryssbylund samt Hedvig Sievers (se Noter 1) på Melstadö. Källa: Gen ID: 144.31.50000); amiralitetskapten; köpte Körunda säteri i Ösmo sn 1756, som han sålde 1770; † barnlös 1773-07-28 i Kalmar sfs av kräfta 55 år (kallas von Bröms i db). (I bou 1773-07-24 efterlämnade han 4929 riksdaler? till sin enda arvinge, systern Anna Margareta von Bröms. Hon har själv skrivit under bou den 6 augusti 1773.). Gift 1766 (ej i Ösmo) med madame Elisabet Charlotta Segerlund, född 1745, † barnlös 1767-04-04 på Körunda säteri, Ösmo sn av lungsot, 21 år gammal, begr 6/4, dotter till stadskamrer Carl Mikael Segerlund och Charlotta Cahman.
• Maria von Bröms, född 1719 på Knapegården, Ryssby sn, dpt 5/7, † 1722 på Balebo, Bäckebo sn av nervont, begr 21/3.
• Peter von Bröms, född 1720-08 på Knapegården, Ryssby sn, dpt 4/8.
• Jakob Magnus von Bröms, född 1722-04-02 på Balebo, Bäckebo sn, kapten.
N.N, namnet mycket svårläst i födelseboken, född 1723 på Balebo, Bäckebo sn.
• Anna Margareta von Bröms, född 1725-01-21 på Balebo, Bäckebo sn, † 1789-07-17 av lungsot på Bäckebo prästgård, Bäckebo sn (Kalmar). Hon kallas omväxlande Bröms och von Bröms (von Bröms i broderns bou 1773-07-24), men skrev själv sitt namn Bröms. Gift 1742-05-23 i Åby sn med komministern Lars Hamberg, född 1706, † 1763.

TAB 8
Anders Bröms, (son till Peter Bröms, Tab 6), född 1687, dpt 5/6 i S:t Olai fs, Norrköping; kryddkrämare i Stockholm; † där 1750-05-14. Gift 1717 i Stockholm med Beata Boklund, † 1752 i Stockholm, dotter till handelsmannen i Stockholm Isak Boklund och Beata Hostadia.

Son:

• Jöran Bröms, född 1728; kryddkrämare; † 1762. se Tab 9.

TAB 9
Jöran Bröms, (son till Anders Bröms, Tab 4), född 1728; kryddkrämare i Stockholm; † där 1762. Gift 1751 med Anna Catharina Backman, i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kryddkrämaren Anders Ljung), född 1730, † 1806.

Döttrar:

• Anna Beata Bröms, född 1752 i Stockholm.
• Margareta Bröms, född 1755 i Stockholm.

TAB 10
Carl Henriksson Bröms, (son till Henrik Månsson Bröms, Tab 5), född 1656, dpt 25/3 i S:t Olai fs, Norrköping; kornett vid överste Johan Ribbings fördubblingskavallerireg:te 1678 och vid Östgöta kavallerireg:te 1679; reg:tskvartermästare vid Upplands tremänningskavallerireg:t sekundlöjtnant vid Östgöta kavallerireg:te; reg:tskvartermästare vid Upplands tremänningskavalleri:reg:te 1700-09-28; och vid Upplands stånddragonreg:te 1703-07-01; kapten där; avsked 1706-08-18 för ålder och sjukdoms skull. Deltog i fälttåget i Skåne till 1679 samt i stora nordiska kriget till avskedstagande. I ett tjänstgöringsintyg vitsordas, att Rittmeister Bröms in allen Commendierungen, Parteien und Actionen jederzeit eine rühmliche Bravour, Vigilance und Unverdrossenheit dargestelt. † före 1732. Gift 1679-10-25 i Skänninge med Maria Hacke, född 1663, dpt 16/8, dotter till borgmästaren i Skänninge Gabriel Hacke och Elisabet Rising samt kusin till löjtnanten Michael Hacke och reg:tskvartermästaren Johan Hacke.

Barn:

• Maria Christina Bröms, född 1681, dpt 13/1, † änka 1736-07-22 i Stockholm. Gift 1:o med bryggaren Erik Henriksson Lööf, † 1708. 2:o 1709 med bryggaren Hartwig Losch, född 1655, † 1725. 2:o 1729 med bryggaren Jakob Buckert, † barnlös 1734.
• Carl Bröms; född 1688; uppbördskommissarie, bryggare; † 1766. se Tab 11.
• Petter Bröms, född ca 1690; handelsman i Riga 1732.

TAB 11

Carl Bröms, (son till Carl Bröms, Tab 10), född 1688; uppbördskommissarie och bryggare i Stockholm; † där 1766-08-19. Gift 1724 med Mechtela Maselia, född 1702, † 1765.

Barn:

• Carl Peter Bröms, född 1725; bryggare; † 1770. Grenen under bearbetning.
Magnus Bröms, född 1727, † 1730-01-29.
• Elias Bröms, född 1729, † 1730-08-13.
• Henrik Magnus Bröms d ä, född 1731, † före 1765.
• Maria Elisabeth Bröms, född 1734, † 1791. Gift 1761 med kämnären Johan Gustaf Bergman, född 1734, † 1803.
• Johan Fredrik Bröms, född 1736; bryggare; † 1776. Grenen under bearbetning.
• Andreas Christoffer Bröms, född 1738 i Stockholm, † där s å.
• Jöran Bröms, född 1740; bryggare; † 1777. Grenen under bearbetning.
• Christina Christiana Bröms, född 1743, † 1768. Gift 1765 med bryggaren Axel Spång, † 1783.

TAB 12
Henrik Henriksson Bröms, (son till Henrik Månsson Bröms, Tab 5), född 1660-02-19, dpt 21/2; handelsman i Stockholm; † 1704-04-10. Gift 1682 i Stockholm med Elsa Radsack, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1671 med handelsmannen Lars Håkansson, † 1680), född 1648 i Söderköping, † 1710-10-04, dotter till rådmannen Kort Radsack och Anna Dischman.

Barn:

• Anna Bröms, född 1683, † änka 1761. Gift 1:o 1699 med landskamreren i Umeå Lars Torsell, † 1723. 2:o 1725 med assessorn i Umeå Peter Bursell.
• Magnus Henriksson Bröms, född 1684; borgmästare i Stockholm; † barnlös 1757. Gift 1732 med Christina Christiana Frese, född 1695, † 1765-05-22.
• Lorentz Bröms, född 1685, † före 1710.
• Henrik Bröms, född 1686, † 1687.
• Margareta Bröms, född 1689, † 1765-05-27. Gift 1708 med bryggaren i Stockholm Hans Tifverman, född 1668, † 1765.
• Elsa Bröms, född 1690, † före 1710.

TAB 13
Johan Månsson Bröms, (son till Måns Svensson Bröms, Tab 1), född 162?; stadsfiskal och rådman i Norrköping; † efter 1692. Gift 1:o 1651-12-28 i Norrköping med Anna Andersdotter, † 1669 och begr 5/9, dotter till rådmannen i Norrköping Anders Svensson och Christina Svensdotter. 2:o 1671-12-29 i Norrköping med Anna Clasdotter Rising, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Måns Nilsson i Norrköping, begr 1670-04-05), † 1677, begr 6/7, dotter till prosten i Risinge Clas Botvidsson (samt syster till Johan Rising). 3:o 1682-02-28 i Norrköping med Margareta Larsdotter Hultman, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1676-12-05 med Eric Eskilsson, † 1681), dotter till handlanden i Norrköping Lars Hemmingsson och Maria Hansdotter.

Barn 1:o:

• Magnus Bröms, född 1652; amiralitetskapten; † 1711. se Tab 14.
• Christina Bröms, född 1654, dpt 8/3.
• Brita Bröms, född 1656, dpt 22/7, † efter 1691. Gift 1673-11-11 med bryggåldermannen i Norrköping Johan Lorentzon.
• Anders Bröms, född 1659; reg:tsfältskär; † 1690. se Tab 15.
• Sven Bröms, född 1664, dpt 30/12.
• Johan Bröms, född 1661, dpt 13/11, † 1694.

Barn 3:o:

• Lorentz Bröms, född 1683, dpt 20/4, † s å och begr 11/11.
• Margareta Bröms, född 1686, dpt 25/3, † 1707. Gift med rådmannen i Norrköping Johan Reef, född 1676, † 1746.

TAB 14
Magnus Bröms, (son till Johan Månsson Bröms, Tab 13), född 1652, dpt 28/7 i S:t Olai fs, Norrköping (i db kallad Måns); underlöjtnant vid amiralitetet; överlöjtnant där 1700-03-20; e o kapten där s å 2/5; ord kapten där 1705-05-04; † 1711-09-13. Gift med sin syssling Catharina Ehrenklo, född 1673-11-04, dotter till stadspresidenten och häradshövdingen Erik Nentzel, adlad Ehrenklo och Christina Preuss (Christina Preuss var dotter till amiralitetssekreteraren, justitieborgmästaren och tullförvaltaren Hans Larsson Preuss och hans 2:a hustru Margareta Bröms, se ovan Tab 1).

Dotter:

• Hedvig Christina Bröms, † 1731-02-14 i Ålems sn (fick en dotter, vilken dog ung jämte modern). Gift 1729-12-07 med kyrkoherden i Ålems sn Anders Swebilius, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1732-04-24 med Margareta (Berg) Possieth, född 1699, † 1777), född 1694, † 1783.

TAB 15
Anders Bröms, (son till Johan Månsson Bröms, Tab 13), dpt 1659-03-03 i Norrköping; reg:tsfältskär vid Östgöta kavallerireg:te; † 1690-09-05 i Linköping och begr 12/10 s å i Norrköping. Gift 1689-01-03 i Stockholm med Wendela Larsdotter Zederholm, i hennes 1:a gifte, född 1672, † 1710-10-02.

Son:

• Johan Bröms, född 1690, dpt 5/4 i Norrköping, † där 1694, begr 24/4.

TAB 16
Nils Månsson Bröms
, (son till Måns Svensson Bröms, Tab 1), född 1629 i Norrköping; rådman; † 1708-05-03 i Norrköping. Gift 1:o 1664-11-13 i Norrköping med Johanna Falleij, dpt 1645-01-17, † 1684, begr 24/12. 2:o 168? med Ingrid Jakobsdotter Spalding, född 1660, dpt 6/3, † 1692, begr 16/10, dotter till rådmannen i Norrköping Jakob Spalding och Ingrid von Brobergen.

Barn 1:o:

• Måns Bröms, född 1665, dpt 27/8 i Norrköping, † s å och begr 1/10.
• Christina Bröms, född 1666, dpt 13/12 i Norrköping, † 1667, begr 4/1.
• Johanna Bröms, född 1668-01-15 i Norrköping, dpt 16/1, † där 1696-03-19. Gift 1685-12-06 i Norrköping med handelsmannen Lorentz Larsson Hultman, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 169(8) med Margareta Carlsdotter, född 1680-01-18, † 1753-01-02 i Stockholm, dotter till handelsborgmästaren i Norrköping Carl Johansson och Christina Jakobsdotter Spalding samt syster till statssekreteraren Carl Carlsson, adlad von Carlsson och kammarherren Johan Carlsson, adlad von Carlsson), född ca 1660, † 1702. (Lorentz och Johannas son, ryttmästaren Johan Hultman adlades Adelswärd).
• Collin Bröms, född tvilling 1669 i Norrköping, † s å och begr 1/4.
• Christina Bröms, född tvilling 1669 i Norrköping, † s å och begr 1/4.
• Magnus Bröms, född 1672, dpt 6/9 i Norrköping. Sannolikt far till hovjägmästaren Nils Bröms. se Tab 17.
• Christina Bröms, född 1674 i Norrköping, † s å och begr 2/6.
• En son, född 1675 i Norrköping, † s å och begr 29/9.
• N.N, född 1677, dpt 20/5 i Norrköping.

Barn 2:o:

• N.N, född 1692 i Norrköping.

TAB 17
Nils Bröms, (sannolikt son till Magnus Bröms, se under Tab 16), född 1709 (åu); hovjägmästare; † 1762-09-09 på Närlunda, Gåsinge sn av hetsig feber, begr 13/9. Gift 1746-11-30 i Drothems sn med Margareta Charlotta Crusebjörn, född 1719-06-30 på Malmsjö, † 1777-11-27 på Närlunda, Gåsinge sn, dotter till generaladjutanten Frans Johan Crusebjörn och friherrinnan Christina Lovisin.

Barn:

• Frans Magnus Bröms, född 1747-01-09; livdrabant; † 1770-07-08 på Lammhult, utanför Växjö.
• Lovisa Catharina Bröms, född 1749-07-04, † 1833-02-22 på Närlunda, Gåsinge sn. Gift 1767-12-06 med ryttmästaren Fredrik Wattrang, född 1729-08-17, † 1805-07-16.
• Dödfödd son, född 1751-01-20.
• Nils Erik Bröms, född 1752-08-11 på Närlunda, Gåsinge sn, dpt 16/8, † 1752-11-11 på Närlunda, Gåsinge sn, begr 17/11.
• Nils Bröms, född 1753-09-06 på Närlunda, Gåsinge sn, dpt 10/9.
• Anna Bröms, född 1757-01-01 på Närlunda, Gåsinge sn, dpt 3/1 (dopvittne var bl a borgmästaren i Stockholm Magnus Bröms).

Övriga
Magnus Bröms, (osäker härledning), löjtnant vid Södra skånska kavallerireg:et 1679-11-01; avsked 1702-06-10 för sjuklighet; † 1703. Gift ca 1670 med Margareta von Halle, född 1650, † 1714-03-28 på Taxinge slott, dotter till majoren Joël von Halle.

Barn (ordningsföljden osäker):

• Elisabeth Bröms, född 1672, † 1739. Gift 1:o med kornetten Sven Lindman. 2:o 1706 med kvartermästaren Petter Rungren, född 1673, † 1752.
• Ursila Bröms. Gift 1715 med kornetten A J Ehre.
• Anna Catharina Bröms, † änka. Gift med kyrkoherden i Österhaninge sn Lars Lennæus, född 1677, † 1743-05-20.
• Henrik Bröms, fänrik vid svenska trupperna i Holland.
• Lorentz Bröms, född 1685; livdrabant; † 1700 (stupad i slaget vid Narva).

Noter
1. Dotter till Johan Sievers och Anna Bröms (systerdotter till Peter von Bröms samt dotterdotter till handelsmannen Joachim Sievers och Catharina Lothigia), född 1703, dpt 15/7, † änka 1772-05-07 i Kalmar sfs av vattusot, 68 år gammal. Gift 1723-11-20 i Ryssby sn med kommissarien och senare rådmannen i Kalmar Peter Ruther, född 1696 (åu), † 1749-04-28 i Kalmar sfs, 53 år gammal, son till landssekreteraren Peter Ruther, född 1660 (åu), † 1724-01-14 i Dörby sn 63 år gammal, och Elisabet Spilhammar, född 1663 (åu), † 1724-01-?? i Dörby sn 61 år gammal.

Källor
Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker; Norrköpings Historia av Björn Helmfrid del II och III: Karl XII:s officerare, Biografiska anteckningar I-II av Adam Lewenhaupt; Svensk Släktkalender & Svenska Ättartal av Victor Örnberg; Kalmar Stifts Herdaminne av Bror Olsson; Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning, del 4, Småland av Johan Axel Almquist. Forskare: Mattias Loman
<<

Mattias Loman © 2007 • Källor • Gδstbok

www.mattiasloman.se