Rosenmüller nr 706

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Rosenmüller nr 706

Adlad 1662-08-16, introducerad på Riddarhuset 1664. Ätten består idag av ett femtiotal levande personer, härstammande från Tab 9.

TAB 1

Den Rosenmüllerska vapenskölden.

Adrian Müller, adlad Rosenmüller, (son till borgmästaren Fredrik Müller och Gertrud Schmidt), född 1620 (åu); kom i svensk tjänst; translator i tyska språket; ridderskapets i Ingermanland sekreterare; adlad 1662-08-16 (introducerad på Riddarhuset 1664); kungligt legat till Preussen; † på 1660-talet. Gift 1:o med N.N; 2:o med jungfrun Maria Rosenbröijer, i hennes 1:a äktenskap, dotter till borgmästaren i Viborg, Finland Anton Bröijer, adlad Rosenbröijer och Elisabet Morgonstierna.

Döttrar 1:o:

 • Magdalena Rosenmüller, född 164?. Gift med Axel Stahel.
 • Amorena Elisabet Rosenmüller, född 1650, † 1718-04-19 i Tobolsk, Ryssland, under rysk fångenskap. Gift 1:o med N.N; 2:o 1681-08-17 med häradshövdingen Joakim Krebs, adlad Krebs, i hans 2:a äktenskap, född 1641, † 1704. Paret fick flera barn.

Söner 2:o:

 • Anton Fredrik Rosenmüller, född 1656, † 1659.
 • Christer Adrian Rosenmüller, född 1658; assessor; † 1700. se Tab 2.

TAB 2

Christer Adrian Rosenmüller, (son till Adrian Rosenmüller, Tab 1), född 1658-02-10; häradshövding i Ingermanland; assessor i Åbo hovrätt 1694; löjtnant; † 1700-11-20 i Narva (dödsskjuten). Gift 168? med jungfrun Margareta Elisabet von Rohr, född 1666-03-12, † 1726-02-04, dotter till överstelöjtnanten vid Ingermanländska Adelsfanan Joakim Georg Fredrik von Rohr, naturaliserad von Rohr och hans 1:a fru Christina Cronman.

Barn:

 • Maria Sofia Rosenmüller, född 1682-04-07, † ogift och barnlös.
 • Christina Elisabet Rosenmüller, född 1683-03-13. Gift med kaptenen Jakob Finkenberg, † 1708. Paret fick flera barn.
 • Georg Casper Rosenmüller, född 1685; kapten; † 1747. se Tab 3.
 • Sofia Amalia Rosenmüller, född 1686-05-10, † späd.
 • Christer Adrian Rosenmüller, född 1687, † ung.
 • Amoena Amalia Rosenmüller, född 1688, † ung.
 • Carl Gustaf Rosenmüller, född 1689; kapten; † 1745. se Tab 5.
 • Anton Fredrik Rosenmüller, född 1691, † ung.
 • Magdalena Rosenmüller, född 1693, † ung.
 • Gabriel Rosenmüller, född 1695, † ung.
 • Maria Eleonora Rosenmüller, född 1698. Gift 172? med kaptenen Anders Conrad von Vegesack, född 1690. Paret fick flera barn.
 • Lars Christoffer Rosenmüller, född 1699, † ung.

TAB 5

Carl Gustaf Rosenmüller, (son till Christer Adrian Rosenmüller, Tab 2), född 1689-08-03; volontär vid Finska armén 1707; fältväbel vid överstelöjtnantens Adolf Krusenstierna bataljon 1708; fänrik vid Hälsinge infanterireg:te 1709; löjtnant där 1710; kapten 1712; var tvungen att ta avsked för ofärdighet, uppkommen genom ett olyckligt fall; † 1745 i Finland, dit han 1724 flyttade till sin fars efterlämnade egendom. Han var med i slaget vid Gadebusch. Gift med jungfrun Anna Helena Hjolman, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med kyrkoherden i Delsbo pastorat Johan Hallenius, född 1659, † 1715), † 1736, dotter till rådmannen i Stockholm Hans Hansson Hjolman och Helena Furubohm.

Barn:

 • Christer Adrian Rosenmüller, född 1717; translator, sekreterare; † 1785. se Tab 6.
 • Margaretha Helena Rosenmüller, född 1719-03-02, † 1771. Gift 1:o med Advokaten vid Åbo hovrätt Alexander Häcks, † 1740; 2:o med kamreraren vid samma hovrätt Erik Johan Stadius.
 • Ulrica Eleonora Rosenmüller, född 1720, † ung.
 • Hans Carl Rosenmüller, född 1724-11-10; volontär vid amiralitetet 1744; fältväbel vid Södermanlands reg:te 1759; kunglig livdrabant 1760; löjtnant 1766; kaptens avsked 1767; † barnlös 1789-10-06 på sitt hemman Rosenberg, Sunds socken på Åland. Gift 1:o med jungfrun Klara Aurora Puke, dotter till övererinspektorn N.N Puke; 2:o med Margareta N.N, född 1814 i Sunds socke.

TAB 6

Christer Adrian Rosenmüller, (son till Carl Gustaf Rosenmüller, Tab 5), född 1717-11-15 i Hälsingland; student i Åbo; auskultant i Svea hovrätt 1735; finsk translator i Kungliga kansliet 1741; sekreterare; godsägare på Adriansnäs, Misterhults socken; † 1785-02-22(1) på Hunö, Misterhult socken (magsjuka, 68 år gammal). Gift 1:o 1741 med jungfrun Hedvig Elisabet Hagert, † 1743-11-08, dotter till kyrkoherden och prosten Daniel Hagert; 2:o 1744-05-20 på Imbramåla säteri, Misterhults socken (källa: Genline ID 109.20.80000) med jungfrun Christina Elisabet Gahm, † 1749-11-19 på Imbramåla säteri, Misterhults socken (barnsäng, källa: Genline ID 109.20.80000), dotter till ryttmästaren vid Smålands kavalleriregemente Kristoffer Gahm och Brita Christina Hellenstierna; 3:o 1750-06-29 på Syserum, Tuna socken med jungfrun Helena Christina Schildt, född 1720-05-22 på Syserums säteri, Tuna socken, † 1754-05-19(2) på Adriansnäs, Misterhults socken, dotter till majoren Georg Gustaf Schildt och Ulrika Eleonora Belfrage).

Dotter 1:o:

 • Hedvig Adriana Rosenmüller, född 1742, † ung.

Döttrar 2:o:

 • Birgitta Christina Rosenmüller, född 1745-10-16 på Imbramåla säteri, Misterhults socken, † där 1748-05-06.
 • Anna Helena Rosenmüller, född 1746-10-16 på Imbramåla säteri, Misterhults socken, † där 1748-01-20, begravd 2?/1.
 • Hedvig Adriana Rosenmüller, född 1748-06-01 på Imbramåla säteri, Misterhults socken.

Barn 3:o:

 • Ulrika Eleonora Rosenmüller, född 1751-05-03 på Adriansnäs, Misterhults socken, † där 1760-02-19.
 • Georg (Göran) Gustaf Rosenmüller, född 1752; kapten, RSO, godsägare; † 1813. se Tab 7.

TAB 7

Georg (Göran) Gustaf Rosenmüller, (son till Christer Adrian Rosenmüller, Tab 6), född 1752-08-30 på Adriansnäs, Misterhults sn; volontär vid Kalmar reg:te 1772-11-09; sergeant där 1775-01-30; livdrabant 1779-04-23; fänrik vid Kalmar reg:te 1782-04-10; löjtnant 1788-07-24; RSO 1790-08-21; kapten 1793-03-14; avsked 1796-04-20 som kapten och chef för Aspelands kompani; deltog i kriget mot Ryssland 1788-1790, och blesserades under sjöbataljen vid Kronstadt 1790-06-03; blev på ålderdomen blind; † 1813-10-01 på Lönneberga, Lönneberga sn (förkylning, 61 år gammal). Gift 1776-11-03 med jungfrun Maria Elisabet Mannerstedt, född 1749-11-12, † 1833-01-18 på Lönneberga boställe, Lönneberga sn (ålderdom, 83 år gammal), dotter till ryttmästaren Nils Julius Mannerstedt och Elisabet Printzensköld.

Barn:

 • Christer Adrian Rosenmüller, född 1778-02-12 på Hunö, Misterhults sn, † där 1785-06-16 (koppor, 7 år gammal).
 • Elisabet Ulrika (Lisa Ulrique) Rosenmüller, född 1781-02-10 på Elstorp, Pelarne sn, † ogift och barnlös 1845-03-09 på Lönneberga, Lönneberga sn (kolik, efterlämnar 2 myndiga bröder).
 • Nils Julius Rosenmüller, född 1782-07-09 på Hunö, Misterhults sn; fältväbel vid Kalmar reg:te 1795-06-11; fänrik där 1796-04-20; student i Uppsala 1798-02-16; löjtnant vid Kalmar reg:te 1809-06-29; stabslöjnant där 1811-07-23; kapten 1812-07-21; R S O 1819-06-24; major 1827-07-11; avsked 1833-03-09 som major; deltog i pommerska fälttåget 1805-1807 samt i krigen 1808-1809 och 1813-1814; han blev sårad i striden vid Bärby 1808-09-12; † ogift och barnlös 1843-05-22 på Äpplaholm, Norra Sandsjö sn.
 • Johan Michaël Rosenmüller, född 1784; överstelöjtnant, R S O; † 1861. se Tab 8.
 • Christer Adrian Rosenmüller, född 1788-03-24.

TAB 7

Johan Michaël Rosenmüller, (son till Georg (Göran Gustaf Rosenmüller, Tab 6), född 1784-10-19; kadett vid Karlberg 1800-09-29; utexaminerad 1804-09-22 och utnämnd till kornett vid Smålands dragonregemente; löjtnant 1810; ryttmästare 1816; avsked 1826 med rättighet att kvarstå som major i armén; avsked ur amrén 1831 med överstelöjtnants n h o v; R S O; deltog i 1813 och 1814 års krig i Tyskland (Gossbeeren, Dennewitz, Leipzig och Rosslau); † 1861-07-20 i Västervik. Gift 1817-08-29 på Hällerö, Västra Eds socken med jungfrun Fredrika Wilhelmina Rydelius, född 1798-06-08 på Rispetorp, Hallingebergs socken, † 1881-05-30 på Tyllinge säteri, Dalhems socken (nervfrossa, 82 år gammal), dotter till assessorn och godsägaren Samuel Rydelius och friherrinnan Catharina Sophia Lybecker.

Barn:

 • Samuel Georg Rosenmüller, född 1818; löjtnant, godsägare; † 1894. se Tab 8.
 • Christer Hjalmar Julius Rosenmüller, född 1820-12-27, † 1829-06-04.
 • Johan Edvard Wilhelm Rosenmüller, född 1822-05-07 på Hällerö, Västra Eds socken; underlöjtnant vid Smålands grenadjärbataljon; † ogift och barnlös 1841-01-02 på Skärsjö.
 • Maria Sofia Fredrika Rosenmüller, född 1824-08-07 på Hällerö, Västra Eds socken, † där s å 13/8 (slag, 6 dagar gammal).
 • Catharina Sofia Ottiliana Wilhelmina Rosenmüller, född 1826-09-09, † 1854-01-08 i Stockholm. Gift 1845-12-12 i Eksjö med kammarherren, friherre Ture Fredrik Teodor Cederström, i hans 1:a äktenskap, född 1813.
 • Christer Adrian Rosenmüller, född 1832-01-08, † 1834-09-31.

TAB 8

Samuel Georg Rosenmüller, (son till Johan Michaël Rosenmüller, Tab 7), född 1818-08-04 på Kloster, Vena socken (källa: Genline ID 15.40.20700); kadett vid Karlberg; underlöjtnant vid Nerikes regemente 1840; löjtnant där 1848; avsked 1850; godsägare på Tyllinge säteri, Dalhems socken; † där 1894-01-19 (sviter av influensa, 75 år gammal, källa: Genline ID 15.40.20700). Gift 1844-09-15 på Tyllinge säteri, Dalhems socken (källa: Genline ID 15.40.20700) med friherrinnan Margareta Charlotta Duwall, född 1821-01-29 på Tyllinge säteri, Dalhems socken (källa: Genline ID 15.40.20700), † där 1897-05-04, dotter till löjtnanten vid Upplands regemente, friherre Svante Gustaf Duwall och hans 1:a fru Carolina Ulrika Edman.

Barn:

 • Wilhelmina Beatrice Georgina Rosenmüller, född 1845-07-07 i Bälaryds sn (källa: Genline ID 15.39.47600).
 • Ulrika Michaëla Adriana Rosenmüller, född 1847-01-08 på Tyllinge säteri, Dalhems socken. Gift 1876-06-04 i Dalhems socken med kyrkoherden i Kolding, Danmark Harald Lunddahl.
 • Gustava Matilda Ottilia Rosenmüller, född 1848-07-19 i Bälaryds socken (källa: Genline ID 15.39.47600, 15.40.20700).
 • Sven Johan Georg Rosenmüller, född 1849; godsägare; † 1913-12-23 på Tyllinge säteri, Dalhems socken (förkalkning, 64 år gammal).
 • Svante Gustaf Rosenmüller, född 1851-02-03 i Västra Tollstads socken, döpt 11/2 (källa: Genline ID 424.21.46300), † 1853-10-26 på Tyllinge säteri, Dalhems socken (2 år gammal).
 • Otto Emanuel Edvard Rosenmüller, född 1852-03-24 på Tyllinge säteri, Dalhems socken; kassör vid Tyllinge aktiebolag; † ogift och barnlös 1923-07-27 på Tyllinge säteri, Dalhems socken (kärlförstoring).
 • Dagmar Rosenmüller, född 1853-06-01 på Tyllinge säteri, Dalhems socken. Gift 1878-09-10 i Dalhems socken med medicine doktor, professor Christian Fenger, född 1849.
 • Svante Georg Rosenmüller, född 1855; godsägare; † 1930. se Tab 9.

TAB 9

Svante Georg Rosenmüller, (son till Samuel Georg Rosenmüller, Tab 8), född 1855-04-24 i Köpenhamn, Danmark (källa: Genline ID 199.60.7000); godsägare till 4 mantal Hällerö säteri, Löckerum och Tyllinge. Gift 1888-10-10 (källa: Genline ID 199.60.7000) med fröken Anna Maria Schwartz, född 1860-12-23 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Genline ID 199.60.7000), † 1936, dotter till ingenjören Remi Schwartz.

Barn:

 • Anna Sofia Margareta Duwall Rosenmüller, född 1889-10-14 på Tyllinge säteri, Dalhems socken (källa: Genline ID 199.60.7000). Gift 1925-10-31 med löjtnanten vid Norrbottens regemente Erik Lennart Andrén.
 • Anna Brita Desideria Dagmar Duwall Rosenmüller, född 1891-05-25 på Tyllinge säteri, Dalhems socken.
 • Anna Elsa Georgina Rosenmüller, född 1892-09-03 på Hällerö säteri, Västra Eds socken.
 • Samuel Georg Duwall Rosenmüller, född 1894; civiljägmästare; † 1985. se Tab 10.
 • Carl Gustaf Remi Duwall Rosenmüller, född 1898-06-26 på Hällerö säteri, Västra Eds socken.

Noter

1. Bouppteckning 1785 15-16/4, källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:54 s.21, AID: v180517.b229.s21.

2. Bouppteckning 1754 3-5/7 på Adriansnäs, Misterhults sn. I bouppteckningen upptas bl a under rubriken "Sterbhusets Skrifter och Handlingar, bouppteckningen efter "salig herr assessor Drysell d 14 dec 1741, bouppteckning efter fru Elisabet Hagerdt af den 17de Januari 1744, herr ryttmästaren Gahms testamente till sin dotter Elisabet Gahm dato d 4 Juli 1743 källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIBA:18 s.56, AID: v180481.b751.s56.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Folke Rudelius - Kalmar regementes personhistoria 1623-1927; Sammanställt av: Mattias Loman