Biografiska anteckningar:Om

Från Biografiska anteckningar

Här har jag publicerat mina utredningar och biografiska anteckningar om släkter med kopplingar till adliga eller ointroducerade adliga ätter, företrädesvis från Småland, Kronoberg, Jönköping och Östergötland. I min forskning försöker jag lyfta fram kvinnorna, som ofta får stå i skuggan av sina män i de patriarkala genealogiska släkttabellerna. De har många gånger räknats bort av forskare som fokuserat på ätternas huvudmän. Vissa släkter i min forskning är sammanställda eller kompletterade med stöd av andras utredningar - de är i så fall källhänvisade. Skicka gärna ett mail om du stöter på konstigheter, eller kanske du kan bidra med uppgifter som jag har missat eller ännu inte hunnit utreda.