Weidman

Det finns sannolikt ett samband med släkten Weidman, som senare förgrenades i adliga ätten Weidenhielm.

TAB 1
Claes Weidman
, möjligen son till Lars Arfwedsson (se släkten Weidman); han stod i synnerligen hög gunst hos fru Vendela Hammarskjöld, och köpte Östra Ramnebo i Misterhults sn av henne 1723-05-24 för 180 daler (enl bou). Claes Weidman efterträdde Johan Heller, adlad Hellenstierna, som socknens starke man och utövade ett stort och avgörande inflytande på sockenangelägenheterna under en händelserik tid från omkr 1680 och framåt till sin död. Claes skrev det mesta åt Vendela Hammarskjöld efter hennes diktamen med sirlig skönskrift. Han köpte för 200 daler kopparmynt en egen familjegrav i Misterhults kyrka. † 1737-04-17 på Östra Ramnebo. Gift 1:o med Helena Nilsdotter, † 1724-04-12 på Östra Ramnebo. Gift 2:o 1725-05-23 i Misterhult med jungfrun Charlotta Maria Ekenberg, född 1685-11-23 på Fårbo säteri i Misterhults sn, † 1726-10-05 på Östra Ramnebo i barnsbörd; uppfostrades av sin mors kusin Vendela på Tuna; dotter av kommendören Johan Ekenberg, och Christina Elisabeth Hammarskjöld; Gift 3:o 1728-09-29 på Blankaholm i Hjorted med jungfrun Anna Catharina Bergman, född 1705 i Västervik, † 1749-05-26 av håll och sting på Målbäcken, Östra Ramnebo, Misterhults sn, dotter till guldsmeden Peter Bergman och Anna Börjesdotter Brandt. Anna Catharina gifte om sig med Georg Benjamin Hiertstedt och paret bodde kvar på Östra Ramnebo till Anna Catharinas död.

Barn 2:o:

• Vendela Christina Weidman, född 1726-09-17 på Östra Ramnebo, † 1790-11-07 på Djurhult, Döderhults sn av rötfeber. Gift 1742-08-12 i Västra Eds sn med bokhållaren på Djurhult i Döderhults sn Peter Söderberg, född omkr 1703, † 1775. Vid giftermålet var han bokhållare på Överums bruk, och hon jungfru från Forsby.

Barn 3:o:

• Claes Henrik Weidman, född 1735-05-06 på Östra Ramnebo, (dopvittne var Åke Hammarskjöld på Misterhult). Nämns som levande i faderns bou i november 1738, där han företräddes av sin förmyndare Anders Bengtsson. Vidare öden är okända.

Källor
Kyrkböcker för Misterhults och Döderhults socknar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; År och Människor i Misterhults socken av Sture Jennes; Claes Weidmans bou den 28 och 29 november 1738. Forskare: Mattias Loman
<<

Mattias Loman © 2007 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se