Biskop Laurentius Olai Wallius

Född den 24 augusti 1588 i Valla by, son till en förmögen bonde; skolpojke i Örebro, gymnasist i Strängnäs och student i Uppsala 1605. Prästvigd och vice pastor i Fogdö församling av Strängnäs stift 1608; lektor och rektor vid katedralskolan i nämnda stad 1610; utrikes resor 1612; fil mag i Wittenberg 1614; hovpredikant hos änkedrottning Kristina 1618; teol doktor i Tübingen 1619; överhovpredikant s å. Han blev kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen 1620; primarius teol professor i Uppsala och pastor vid båda församlingarna i nämnda stad 1621.


Biskop Laurentius Olai Wallius (1588-1638)

Den 12 februari 1638 utnämndes han till biskop i Strängnäs stift, men hann inte tillträda ämbetet. † s å 23/6 i Uppsala och begravd s å 2/7 i domkyrkans stora kor "varest hans dotter fru Ehrensteen lät över honom lägga en prydlig stenhäll med en vidlyftig latinsk påskrift till hans beröm". Gift 1:o den 25 juni 1620 med Catharina Tidemansdotter, född den 26 november 1602 i Fogdö prästgård (Södermanland), † den 27 april 1628 i Uppsala och begravd s å 11/5 i domkyrkan, dotter av kyrkoherden i Fogdö och Helgarö församlingars pastorat i Strängnäs stift Tideman Laurentii och Margareta Reinholdi. Gift 2:o den 24 februari 1631 med Christina Luth, dotter av översten Johan Luth, till Myrby i Skuttunge sn och Ytternäs i Näs socken (båda i Uppsala), och Karin Andersdotter Björnram.

Barnen som föddes i äktenskapet med Catharina Tidemansdotter adlades med namnet Wallenstedt.

Under sin sista tid i livet anklagade Wallius sin 2:a hustru Christina för otrohet, men det kunde aldrig bevisas. Med Christina hade han sonen Lars Wallius, adlad friherre och greve Wallenstedt, kungligt råd och president och en av de drivande bakom reduktionen.<<

Mattias Loman © 2007 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se