Biografiska anteckningarHuvudsida | Om | Hjälp | FAQ | Specialsidor | Logga in


Utskriftsvänlig version | Förbehåll | Integritetspolicy

Wetterström från Malexander

Från Biografiska anteckningar

Av Mattias Loman

TAB A

Kommissarien Anders Wetterströms namnteckning i svärfadern Gabriel Gyllenståhls bouppteckning 1710. Källa: Göta hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:12 s.159, AID: v180441.b159.
Fältväbeln Erik Georg Wetterströms namnteckning på brev daterat Södra Måla (Briteberg) frälsesäteri den 16 mars 1794. Källa: Hellmanska Släktarkivet genom Ulf Björlingson.
Fänriken Jonas Wilhelm Wetterströms namnteckning i faderns bouppteckning 1836. Källa: Ydre häradsrätt FIIIa:44 s.647, AID: v77458.b327.s647.

N.N (möjligen identisk med Gabriel Gyllenståhls bokhållare Lars Jonsson).

Barn:

TAB 1

Anders Wetterström, född 1669 (åu); bokhållare; kommissarie; förekommer som dopvittne år 1700 i Risinge sn tillsammans med fru Catharina Cronhielm på Börsjö (majoren Gabriel Gyllenståhls 2:a hustru) och kallas där Bokhållaren Wetterström (källa: Genline ID 238.28.39400); förekommer som dopvittne år 1701 i Stockholms Storkyrkofs åt en Magister Holms dotter, och kallas där Bokhållaren uppå Major Gyllnstahls Linnekulla, Anders Wetterström, (källa: Genline ID 2702.11.18400); dopvittne år 1704 i Torpa sn och kallas återigen Bokhållaren på Linnekulla Monsieur Wetterström (källa: Genline ID 396.19.72200); upptagen som major Gyllenståhls bokhållare Anders Wetterström i mantalslängden för Torpa år 1704; dopvittne år 1705 i Torpa tillsammans med Wälb fru Catharina Cronhielm (källa: Genline ID 396.19.72300), samt 1706 Bokhållaren på Linnekulla Wetterström (källa: Genline ID 396.19.72500); förekommer i hsf i Storkyrkofs i Stockholm år 1700-1705 som Mons. And Wetterström (källa: Genline ID 2702.80.28300); förekommer som dopvittne i Malexanders sn första gången år 1713, och skrivs då kommissarie Wetterström på Sommevik (källa: Genline ID: 337.11.28000); finns upptagen i hsf Malexander med hustru och sonen Gustaf och dottern Anna Brita, (källa: Genline ID 337.1.59200); † 1735-12-11 på Sommevik, Malexanders sn, 66 år, 11 mån. Gift 1710-04-03 (enl tillstånd av justitierevisionen, källa: EÄ) med Hedvig Margareta Gyllenståhl, till Sommevik och Stjärnesand i Malexanders sn, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1699 med kaptenen vid amiralitetet Gustaf Adolf Makeléer, född 1671, † 1706), född 1681-01-11 på Linnekulla, Torpa sn (källa: Genline ID 396.18.35800), † 1737 på Sommevik, Malexanders sn och begr s å 7/10 (Ädel och Wälboren fru, källa: Genline ID 337.11.22400). dotter till majoren och jorddrotten Gabriel Ståhl, adlad Gyllenståhl och hans 1:a fru Maria Margareta Fahnehielm.

Barn:

TAB 2

Claës Georg Wetterström, (son till Anders Wetterström, Tab 1), född 1710 (ej i db); förare vid Östgöta reg:te, major Dohnas kompani; förare med furirs indelning vid Östgöta infanterireg:te 1734-11-16; † 1741-03-12 på Spakarp, Malexanders sn, begr 25/3 (källa: Genline ID 337.11.22500). Gift 1738-09-05 i Malexanders sn (källa: Genline ID 337.11.19600) med dygdädla jungfrun Elisabet Strand, född 1716-02-24 i Vadstena, dpt 26/2 (källa: Genline ID 337.13.71100), † 1807-09-26 på Lyckö, Malexanders sn, begr 4/10 (änka, ålderdomsbräcklighet, 91½ år gammal, källa: Genline ID 337.13.71100), dotter till kyrkoherden i Malexanders pastorat Ericus Georgii Strand och Anna Olin.

Barn:

TAB 3

Erik Georg Wetterström, (son till Claës Georg Wetterström, Tab 2), född 1741-05-05 på Spakarp, Malexanders sn, döpt 7/5 (källa: Genline ID 337.11.31700); fältväbel; flyttade till Asby sn med familjen 1792; † 1836-04-26 (åu enl hsf, ej i db) på Britebergs frälsesäteri, Asby sn (95 år gammal, källa: Ydre häradsrätt FIIIa:44 s.641, AID: v77458.b324.s641). Bouppteckning 1836-05-17 (källa: Ydre häradsrätt FIIIa:44 s.641, AID: v77458.b324.s641). Gift 1773-05-20 i Malexanders sn (källa: Genline ID 337.12.44200) med jungfrun Christina Eleonora Svanhals, född 1752-03-01 på Danskebo, Malexanders sn, † 1795-10-30 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn, begravd 10/11 (förstoppning och miserers, 43 år gammal, källa: Genline ID 269.28.22400), dotter till kaptenen Gustaf Adolf Svanhals och Magdalena Sofia von Gertten.

Barn:

TAB 4

Jonas Wilhelm Wetterström, (son till Erik Georg Wetterström, Tab 3), född 1785-01-29 på Spakarp, Malexanders sn, dpt s å 1/2; förare med lön vid 1:a Livgrenajärreg:tet 1800-05-07; sergeant 1804-07-26; fanjunkare 1806-06-26; fänrik 1808-04-01; fänriks lön 1810-06-26; löjtnant 1812-03-24; kapten 1816-11-12; kommenderad till Göteborg 1801; bevistade 1808 års kampanj i Norge mm; fick medalj i guld för tapperhet i fält; † 1835-06-08 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn. Gift 1814-03-01 i Malexanders sn (källa: Genline ID 337.13.69200) med jungfrun Beata Charlotta Gyllenhammar, född 1787-08-21 i Horns sn, † 1875-03-24 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn, dotter till kaptenen Axel Isak Gyllenhammar och Eva Elisabet Kraft (född 1765 i Norra Vi sn, dotter till prosten och kyrkoherden där Lars Kraft och Aurora Schörling). Beata Charlotta blev efter makens död ensam ägare till 1 mtl Briteberg frälsesäteri, som efter hennes död såldes till Boxholms AB.

Son:

TAB 5

Axel Erik Wetterström, (son till Jonas Wilhelm Wetterström, Tab 4), född 1820-01-24 på Britebergs frälsesäteri (senare även kallat Södra Målen), Asby sn; löjtnant, godsägare, arrendator; † 1879-05-20 i Gränna stad nr 37. Gift 1:o med Fredrika Benedicta Du Rietz, född 1824-05-08 på Sommenäs, Tidersrums sn, dpt s å 13/6, † 1859-10-05 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn, dotter till kaptenen Polycarpus Du Rietz och hans 2:a fru Johanna Charlotta Een. 2:o 1861-02-18 med Christina Charlotta Johansdotter, född 1836-08-07 i Säby sn, dotter till brukaren Johannes Jonsson och Eva Andersdotter. Familjen flyttade 1876-09-18 till Gränna stad.

Barn 1:o:

Barn 2:o:

TAB 6

Jonas Adolf Wetterström, (son till Axel Erik Wetterström, Tab 5), född 1847-08-29 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn; godsägare på Gränby, Vaksala sn.. Gift med sin kusin Hilma Charlotta Elisabeth Lodén, född 1847-12-10 på Drögshult, Nykils sn, dpt s å 26/12, dotter till lanthushållaren Johan August Lodén och välborna fru Ulrika Lovisa Du Rietz.

Barn:

TAB 7

Carl Axel Wetterström, (son till Axel Erik Wetterström, Tab 5), född 1849-09-22 på Britebergs frälsesäteri, Asby sn; inspektor på Godegårds bruk, Godegårds sn. Gift med Edit Gunhild Wilhelmina Åberg, född 1860-10-06 på Hammarsberg Södergård, Flisby sn, dpt s å 10/11, dotter till löjtnanten vid Kungliga Jönköpings regemente, godsägaren Adolf Georg Hjalmar Åberg och Selma Tekla Augusta Stockhaus.

Barn:

TAB 8

Gustaf Adolf Wetterström, (son till Anders Wetterström, Tab 1), född 1711 (åu); lantjägare i Östergötland; † 1786-06-14 på Bjälnäs, Malexanders sn, begr s å 20/6 (lungsot, 75 år gammal, källa: Genline ID 337.12.47000). Bouppteckning 1786-09-12 (källa: Ydre häradsrätt FIIIa:15 s.97, AID: v77429.b113.s97). Förhållande med Ingeborg Ingellersdotter (källa: Genline ID 396.19.77300); Gift 1745-05-19Bålnäs säteri i Malexanders sn (källa: Genline ID 337.12.43200) med välborna jungfrun Elisabeth Christina Stråle af Sjöared, född 1723 på Bålnäs, Malexanders sn, dotter till kaptenen Johan Carl Stråle af Sjöared (i sitt 2:a äktenskap var Johan Carl gift med Catharina Elisabeth Uhr, som var dotter till kronofogden Peter Uhr och Christina Beata Wetterström) och hans 1:a fru friherrinnan Barbro Christina Gripenhielm (hennes morfar Gustaf Bonde var systerson till rikskanslern, greve Axel Oxenstierna af Södermöre).

Oäkta dotter innan äktenskapet:

Barn i äktenskapet:

TAB 9

Anders Georg Wetterström, (son till Gustaf Adolf Wetterström, Tab 8), född 1749-03-24 på Bjärhult, Malexanders sn (ej i fb för Malexander, men datumet finns i db för Kisa sn C:5 s.252, källa: Genline ID 317.21.56400); sergeant vid Östgöta Infanterireg:te; fältväbel; kyrkoföreståndare i Kisa; ägare till Björksnäs säteri; † 1826-01-17 på Södra Brokulla, Kisa sn, begr s å 29/1 (lungsot, källa: Genline ID 317.21.56400). Gift 1:o 1773-04-01 på Bjärhult, Malexanders sn med fröken Johanna Charlotta Planck, född 1741 (åu) i Jönköping, † 1788-08-28 på Bjärhult, Malexanders sn, av rödsot, begr s å 5/9, dotter till hovrättsrådet Josua Planck och Birgitta Christina Bulich (Josua och Birgitta köpte säteriet Briteberg i Asby sn. Birgitta Christina var dotter till auktionskassören, sedermera häradshövdingen i Ingelstad, Järrestad, Herrestad och Ljunits härader i Skåne, Mårten Bulich och Birgitta Törne). 2:o 1790-10-07 på Norra Liarp Norra, Adelövs sn med fröken Margareta Sofia von Hartmansdorff, född 1756-05-26 på Gravsjöhult, Marbäcks sn, † 1814-03-15 på Harg, Kisa sn (rosen), begravd 27/3, dotter till majoren Joakim Christoffer von Hartmansdorff och Johanna Margareta Bogeman; 3:o 1818-11-05 i Yxefall, Kisa sn med fru Brita Elisabeth Helsing, född 1793-08-08 på Kulla, Kisa sn, dotter till kronolänsmannen Isak Helsing och Catharina Maria Forsberg (Catharina Marias farmors mor var Christina Andersdotter Wetterström, dotter till släkten Wetterströms från Motala stamfader Anders Jönsson och Karin Månsdotter).

Barn 1:o:

Barn 2:o:

Barn 3:o:

TAB 10

Majoren vid Första Livgrenadjärregementet Adam Fredrik Wetterström (1785-1863).

Adam Fredrik Wetterström, (son till Anders Georg Wetterström, Tab 9), född 1785-10-31 på Bjärhult, Malexanders sn; sergeant vid 1:a Livgrenadjärreg:tet 1799-09-09; fick förares lön 1803-09-29; fänrik 1808-04-21; fick stabsfänriks lön 1810-06-26; löjtnant 1812-03-24; benåad med kaptens namn, heder och värdighet 1816-11-12; kapten 1816-06-30; major; ägare till 1 mtl Tuna Rusthåll, Nykils sn; † där 1863-01-13. Gift 1816 med Christina Maria Curman, född 1790-12-16 på Tuna Rusthåll, Nykils sn, dpt s å 19/12, † där 1876, dotter till rusthållaren där Hindrik Jeansson Curman och Christina Jönsdotter.

Barn:

TAB 11

Henrik Melcher Wetterström, (son till Adam Fredrik Wetterström, Tab 10), född 1820 på Tuna Rusthåll, Nykils sn; löjtnant, regementsadjutant vid Första Livgrenadjärregementet. Gift med Hilda Christina Gustava Könsberg, född 1824-07-07 i Hedvigs fs, Norrköping, dpt s å 14/7, dotter till kyrkoherden i Hedvigs fs Lars Gustaf Könsberg och Anna Gustava Ekeroth.

Barn:

TAB 12

Christoffer Adolph Wetterström, (son till Anders Georg Wetterström, Tab 9), född 1797-02-22 på Maljeryd, Malexanders sn; rustmästare vid Kungl Första livgrenadjärreg:tet med två nummerlöner 1812-09-12; rustmästares indelning 1820-04-29; sergeants karaktär 1826-06-24; 2 sergeant 1833-06-11; † 1849-06-21 i Västra Ryds sn av slag (avled under Regementsmötet på Malmen, källa: Genline ID: 218.16.87300), begr 24/6 på Kärna kyrkogård. Gift 1820-11-03 (från vilken hon genom frivillig överenskommelse skildes) i Vinnerstads sn med Maria Catharina Joachimsson, född 1798-11-09 på Vedhem, Vinnerstads sn, † 1827-01-10 på Kisa Gästgivaregård, Kisa sn, dotter till rusthållaren Nils Joachimsson och Ulrika Appelbom (ej adliga ätten).

Döttrar:

TAB 13

Isak Georg Wetterström, (son till Anders Georg Wetterström, Tab 9), född 1821-05-19 i Yxefall, Kisa sn (källa: Genline ID 317.23.96300); skräddare; † 1853-02-10 på Björndal, Kisa sn, begravd 20/2 (lungsot, 31 år gammal, källa: Genline ID 317.23.96300). Gift 1848-11-02 i Kisa sn (källa: Genline ID 317.22.82700, 317.23.96300) med Ingeborg "Inga" Birgersdotter, född 1822-03-08 på Ekeliden, Kisa sn, döpt 10/3 (källa: Genline ID 317.20.26000, 317.11.19800); bosatt som fattigjon på Björndal i hsf 1861-1866 (källa: Genline ID 317.31.56300); dotter till bonden Birger Andersson och Ingeborg Jeansdotter.

Barn:

TAB 14

Axel Johan Wetterström, (son till Gustaf Adolf Wetterström, Tab 8), född 1760-07-05 på Bjärhult, Malexanders sn (källa: Malexander C:2 s.73 - står nämnd sist år 1760 i fb); sergeant; ägare till 1mtl Bjälnäs frälsegård; † där änkl 1845-06-07 av ålderdom 82 år gammal, begr 18/6. Gift 1790-12-27 i Malexander med pigan Sara Larsdotter, född 1765-10-04, † 1834-01-30 på Bjälnäs frälsegård, Malexanders sn, dotter till Lars och Sara Svensdotter.

Barn:

TAB 15

Johan Fredrik Wetterström, (son till Axel Johan Wetterström, Tab 14), född 1799-05-29 på Bjälsnäs frälsegård, Malexanders sn; hemmansägare, nämndeman, bosatt i Ekeby sn. Gift 1832-06-12 i Malexander med Lovisa Olofsdotter, rusthållardotter från Norra Ekeberg, Malexander sn.

Barn:

TAB 16

Johan Axel Wetterström, (son till Johan Fredrik Wetterström, Tab 15), född 1838-05-16 i Ekeby sn, dpt s å 18/5; hemmansägare. Gift med Clara Christina Jonsdotter, född 1836-11-12 i Hovs sn, dotter till brukaren Jonas Jeansson och Maja Carin Carlsdotter.

Barn:

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Kyrkböcker för Malexander, Asby, Nykil, Kisa och Ekeby socknar; Hyltén-Cavallius - Kronobergs regementes officerskår 1897; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5. Forskare: Mattias Loman

Hämtad från "http://www.mattiasloman.se/w/index.php?title=Wetterstr%C3%B6m_fr%C3%A5n_Malexander"

Den här sidan har visats 5 563 gånger. Sidan ändrades senast den 25 april 2014 kl. 20.06.


Hitta

Bläddra igenom
Huvudsida
Deltagarportalen
Aktuella händelser
Senaste ändringarna
Slumpsida
Hjälp
Redigera
Visa wikitext
Redigeringshjälp
Denna sida
Diskutera denna sida
Nytt avsnitt
Utskriftsvänlig version
Sidinformation
Versionshistorik
Vad som länkar hit
Relaterade ändringar
Mina inställningar
Logga in / skapa konto
Specialsidor
Nya sidor
Fillista
Statistik
Mer...