Biografiska anteckningarHuvudsida | Om | Hjälp | FAQ | Specialsidor | Logga in


Utskriftsvänlig version | Förbehåll | Integritetspolicy

Bruun (Braun) från Östergötland

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Johan Bruun, kronobefallningsman i Vadstena län, nämnd 1615-1649. Gift med Margareta Henricsdotter.

Son:

TAB 2

Gudmund Bruun, (son till Johan Bruun, Tab 1), född 1622-09-12; kom i krigstjänst 1642; korpral 1652; kornett 1660; löjtnant 1668-05-28; regementskvartermästare 1676; ryttmästare 1677; avsked s å 30/4; var utkommenderad till Pommern 1674; † 1696-02-12, begr i Bjälbo kyrka, huvudbanér i Heda kyrka. Gift 1:o 1652-10-31 i Normlösa sn med jungfrun Anna Månsdotter, † 1662 på Sperringe, Viby sn, begr s å 5/11 i Viby sn, dotter till Måns Persson och Botil Claësdotter; 2:o 1666 med jungfrun Catharina Rosensvärd, född 1645-11-02, † 1711-08-14 på Järnstad, dotter till ryttmästaren Måns Persson, adlad med ej introd Rosensvärd och Catharina Jönsdotter Svärd.

Son 1:o:

Son 2:o:

TAB 3

Hans Magnus Bruun, (son till Gudmund Bruun, Tab 2), född 1670 (åu); ryttare för eget rusthåll vid Östgöta kavallerireg:te; korpral 1697-12-12; sekundkornett 1701-04-09; sekundlöjtnant 1702-01-11; premiärlöjtnant 1703-12-29; sekundryttmästare 1704-12-12; avsked 1705-11-10 enär iag på min syn stort fehl undfådt, jempte det iag älliest på Partie blifvit utj mit bryst så sunderkråssad, at jag således är alldeles incapabel kunna Eders Kongl. Maij:ts tienst efter min allerunderdånigste plickt fullgiöra; omnämns särskilt för tapperhet i slaget vid Warchau 1705, där han blev blesserad; ägde Millingstorp, Källstads sn och Järnstad i Stora Åby sn; † 1713 (drunknade i Tåkern), begr s å 18/2 i Röks sn. Gift med jungfrun Maria Hoff, † 1719 på Milingstorp, Källstads, begr s å 20/2 i Heda kyrka.

Barn:

TAB 4

Magnus Bruun, (son till Hans Magnus Bruun, Tab 3), född 1709 i Röks sn; kornett vid Nylands och Tavastehus dragonreg:te; † 1775-12-16 i Ödeshögs sn (vattusot, källa: Genline ID 431.25.11600, 431.25.11600). Gift 1:o 1736-10-01 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 431.20.9500) med jungfrun Elisabet Catharina Hoff, född 1715 i Heda sn, dotter till Johan Hoff och Catharina Dorotea Carbin; 2:o 1738-10-03 i Skänninge (källa: Genline ID 373.8.13500) med jungfrun Charlotta Catharina Schenbeck, född 1720 i Allhelgona sn, † 1757-04-04 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 431.25.9800), dotter till ryttmästaren Peter Schenbeck och Anna Rotkirch; 3:o 1762-11-02 i Källstads sn (källa: Källstad C:1 s.467, AID: v38597.b239.s467) med välädla jungfrun Anna Margareta Rinman, född 1727-08-29 i Källstads sn, döpt 30/8 (källa: Källstad C:1 s.535, AID: v38597.b273.s535), dotter till fänriken Henrik Georg Rinman och Margareta Tempelman.

Son 1:o:

Barn 2:o:

Döttrar 3:e:

TAB 5

Hans Henrik Braun, (son till Magnus Bruun, se Tab 4), född 1836-12-04 i Ödeshögs sn (fadr. Cornetten vid Finska Dragonerna Magnus Braun, modren Elisabet Hoof, källa: Genline ID 406.18.101500); ryttmästare; † 1801-08-13 på Gottlösa Kaptensboställe, Veta sn (bröstsjuka, 64 år gammal, källa: Genline ID 406.18.101500). Gift 1763 i Stralsund, Tyskland (källa: Genline ID 406.18.101500, 406.18.103100) med jungfrun Sofia Catharina von Bandelinen, född 1740 på Rantz Gods, Rügen, Tyskland, † 1812-05-31 på Gottlösa Kaptensboställe, Veta sn, begr 5/6 (källa: Genline ID 406.18.103000), dotter till fänriken Johan Henrik von Bandelinen och Sofia von Anglon.

Barn:

TAB 6

Johan Carl Braun, (son till Magnus Bruun, se Tab 4), född 1746-08-16 på Ödeshögs Södergård, Ödeshögs sn (källa: Genline ID 427.6.81400, 427.23.77000); fänrik vid Östgöta infanterireg:te; † 1835-10-21 på Järnstads Södergård, Stora Åby sn, begr 6/11 (ålderdomsbräcklighet, 89 år gammal, källa: Genline ID 427.23.77000). Gift 1774-03-01 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 427.23.73200) med jungfrun Anna Charlotta Svanstedt, född 1756-05-27 i Barnarps sn (källa: Genline ID 427.23.73200), † 1824-12-18 på Järnstad Södergård, Stora Åby sn, begr 1825-01-04 (hade 23 barnbarn, lungsot, 68 år gammal, källa: Genline ID 427.23.73200), dotter till konrektorn Isak Svanstedt och Justina Catharina Ekman.

Barn:

TAB 7

Fredrik Reinhold Bruun, (son till Johan Carl Braun, Tab 6), född 1777-05-27 på Disevid, Heda sn (källa: Genline ID 318.27.8300); student i Uppsala 1797; student i Åbo 1801; magister 1805; vice kollega i Linköping 1808; ordinarie kollega 1809; konrektor i Linköping 1816; prästvigd s å 14/9; pastoral examen 1819; rector scholae i Vadstena och kyrkoherde i Orlunda pastorat 1820; kyrkoherde i Klockrike pastorat 1827-10-10; honorarie prost 1830; † 1842-08-23 på Täktö Prästgård, Klockrike sn, begr 30/8 (rödsot, 65 år gammal, källa: Genline ID 318.27.8300). Gift 1:o 1811-08-30 (källa: Genline ID 318.27.8300, 318.27.6200) med demoisselle Anna Ulrika Ekervall, född 1779-03-20 på Brickebo Bataljonspredikantboställe, Nykils sn (källa: Genline ID 318.27.6200), † 1835-06-16 på Täktö Prästgård, Klockrike sn, begr 26/6 (56 år gammal, källa: Genline ID 318.27.6200), dotter till regementspastorn Per Samuel Ekervall och Christiana Starnell; 2:o med demoisselle Maria Fredrika Charlotta Rådstrand, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o 1845 i Ljungs sn med Svante Gottfrid Schmidt, född 1793 i Vists sn, † 856 i Linköping), född 1807-08-03 i Tyresö sn (källa: Genline ID 318.14.15000), † 1877-04-12 på Husbyfjöl, Brunneby sn (magkräfta, 69 år gammal, källa: Genline ID 100005.65.16900), dotter till Carl Peter Rådstrand och Christina Gavelholm.

Barn 1:o:

Son 2:o:

TAB 8

Carl Adolf Reinhold Bruun, (son till Fredrik Reinhold Bruun, Tab 7), född 1814-10-23 i Linköping (källa: Genline ID 277.20.2600); godsägare på Sörby Norrgård 1 mtl Skatte, Brunneby sn; † 1884-12-28 på Sörby Norrgård, Brunneby sn (källa: Genline ID 277.25.15200). Gift 1858-11-27 (källa: Genline ID 277.20.2600) med fröken Maria Christina Pettersson, född 1821-10-30 i Lundby sn (källa: Genline ID 277.20.2600).

Barn:

TAB 9

Adolf Bruun, (son till Johan Carl Braun, Tab 6), född 1781-06-21 på Disevid, Heda sn (källa: Genline ID 334.6.76600); studentexamen i Uppsala 1801; studerade en tid i Åbo; fil kand 1807; fil mag 1810; lärare i Finland; fick av ryske tsaren Alexander I muntligt tillstånd att återvända till Sverige; prästvigd till huspredikant på Ulvåsa 1812; hovpredikant; kyrkoherde i Ljungs pastorat 1822, tillträdde 1824; prost 1827; kontraktsprost 1827-1856; † 1860-03-21 på Ljungs prästgård, Ljungs sn. Gift 1823 med jungfrun Johanna Fredrika "Jeanette" Mellberg, född 1791-09-13 i Stockholm (källa: Genline ID 334.6.76600), † 1837-12-25 på Ljungs prästgård, Ljungs sn, begravd 1838-01-03 (tärande sjukdom, 46 år gammal, källa: Genline ID 334.16.45100), dotter till Johan Mellberg och Dorothea Fredrika Mollberg.

Barn:

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Johan Alfred Westerlund & Johan Axel Setterdahl: Linköpings stifts herdaminne, 3:e delen; Stenhammar & Stenbock - Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar, Linköping 1941, s.184-185. Sammanställt av: Mattias Loman Ej komplett - under utredning

Hämtad från "http://www.mattiasloman.se/w/index.php?title=Bruun_(Braun)_fr%C3%A5n_%C3%96sterg%C3%B6tland"

Den här sidan har visats 9 500 gånger. Sidan ändrades senast den 20 oktober 2014 kl. 19.43.


Hitta

Bläddra igenom
Huvudsida
Deltagarportalen
Aktuella händelser
Senaste ändringarna
Slumpsida
Hjälp
Redigera
Visa wikitext
Redigeringshjälp
Denna sida
Diskutera denna sida
Nytt avsnitt
Utskriftsvänlig version
Sidinformation
Versionshistorik
Vad som länkar hit
Relaterade ändringar
Mina inställningar
Logga in / skapa konto
Specialsidor
Nya sidor
Fillista
Statistik
Mer...