Brev från Maria von Brobergen och Anders Reimers till Reinhold von Fersen år 1712

Maria von Brobergen var syster till majoren Peter von Bröms, änka efter Henrik von Brobergen, och handelsmannen Anders Reimers var deras svåger, gift med Gertrud Bröms.

Sida 1 >>


<<

Mattias Loman © 2007 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se