Björn Eriksson

Sveakung. Blev ca 89 år.

Far: Erik "Väderhatt" Emundsson (849 - 882)

Född: omkring 867 Uppsala 1)
Död: 956 Björkö 2)


Familj med ?

Barn:
Erik Segersäll (930 - 995)


Noteringar
Björn hette den kung som regerade i Uppland under förra delen av 800-talet och som enligt Rimberts krönika om Ansgar skall ha bett Ludvig 'den fromme' att sända missionärer till svearna.
Källa: Bra Böcker

Torgny lagman tog till orda och sade: Min fader Torgny var med kung Björn en lång tid och kände väl hans seder, och riket stod i Björns dagar i mycken styrka och makt och led aldrig minskning; dock var han vänlig mot sina män.
Källa: Den svenska historien sid 80, Alf Henriksson

Staden Birka var ett av vikingavärldens mest betydande handelscentra, men vi vet mindre om Birka än om de motsvarande handelscentra Hedeby i Danmark och Kaupang i Norge. Birka låg på Björkö i Mälaren, cirka tre mil väster om Stockholm. På grund av bland annat landhöjningen och sannolikt en stort fientligt anfall upphörde Birka som handelsstad några årtionden före år 1000.
Källa: Vikingen, Nordbok 1975

När kung Björn sände ett brev till kejsaren, då Ansgar återvände från sitt första besök i Birka, så var det 'skrivet på svearnas speciella sätt', som Rimbert uttrycker det. Men för de fåkunniga var runorna ett mysterium som gränsade till trolldom, och under många århundraden inristades de på vapen och andra föremål som besvärjelser.
Källa: Svitjod sid 118, Mats G. Larsson

I den svenska kungakrönikan som finns bifogad till den isländska Hervararsagan nämns Björn och Anund, söner till sveakungen Erik Björnsson. Efter faderns död delade bröderna sveariket mellan sig, så att Björn satte sig vid Högen (at Haugi), en av de mäktiga gravhögarna i Hovgården på Adelsö, medan Anund, som i krönikan kallas Anund upsale, började residera i Gamla Uppsala. Björn var den kung som Ansgar mötte vid sitt första besök i Sverige, och Anund var den av svearna fördrivne kungen.
Källa: Tio uppsatser om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000Källor
 1) Jacob Holdts hemsida, USA
 2) Royal Genealogical Data, Hull, England<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman