Herman SvärdFamilj med ?

Barn:
Peter Svärd


Noteringar
Nämns endast i några genealogier. Var troligen gift med en dotter till underlagmannen Jakob Korke.

Under senare hälften av 1300-talet flyttade ätterna Svärds och Kurcks stamfar, Herman Svärd, in till Finland. Denne ingick tydligen äktenskap med en medlem av en släkt Kurke eller Korke av finskt ursprung.

Källa: ÄSF del II s.207
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman