Abjörn Nockasson [Sparre över blad]

Frälseman.

Far: Nocke i Hjälmaryd
Mor: Ramfrid

Död: efter 1344 1)


Familj med Ragnhild Lindormsdotter

Vigsel: 1344-01-02

Barn:
Jöns Abjörnsson [Sparre över blad] (1368 - 1393)


Noteringar
Abjörn hette en man som levde under 1300-talets första hälft och enligt äldre genealogier var bosatt i Hjälmaryd, Ljungby sn, Sunnerbo hd. Man vet inte så mycket om Abjörn, om hans ättlingar något mer och det är deras innehav av Hjälmaryd som ligger bakom slutsatsen att Abjörn hade sin sätesgård där.

Abjörn var begåvad med ett synnerligen ovanligt patronymikon och kallas Abernus Nokkaeson i den enda bevarade originalkälla i vilken han nämns. Fadern Nocke är belagd i källmaterialet endast genom sonens patronomikon.

Han hade i sitt sigill en sexuddig stjärna och omnämns bara två gånger under 1340-talet och endast ett av dessa omnämnanden är alltså bevarat i original. Detta brev, daterat 2 januari 1344, har hittills nästan ensamt utgjort en säker grund för den medeltidsgenealogiska forskningens slutsatser om Abjörns äktenskap och övriga förhållanden.

Källa: Släkt och hävd 2003Källor
 1) Humlenäsboken s.189<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman