Mårten Abrahamsson [Djäkn]

Fogde.

Far: Abraham [Djäkn]


Familj med Ragnhild Olofsdotter [Tavast] (- 1433)

Vigsel: omkring 1421 1)

Barn:
N.N Mårtensdotter [Djäkn]


Noteringar
Nämns 1379 i Kimito sn i Finland. Var underfogde i Satakunda 1391 och kallar sig då väpnare. Hade gods i Yläne sn i Satakunda samt i Kimito och Sagu, alla i Finland.

Källa: ÄSF del II s.125bKällor
 1) ÄSF del II s.125b<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman