Gudbrand Kula

Herse i Oppland, Norge.

Död: efter 995 Oppland, Norge


Familj med Gunhild Torasdotter (- 978)

Barn:
Åsta Gudbrandsdotter av Norge


Noteringar
Gudbrand ville inte föda upp dottern Astas son Olov, varför Olov, sedermera Olov 'den helige', efter födseln blev utburen till en gammal stuga utan tak och lagd på ett jordgolv för att dö. På kvällen såg Rane 'den vidfarne' ett ljus över stugan och efter att Rane visat Gudbrand på ljuset, fick han ta in Olov i bostadshuset. Olov blev sedan uppfostrad hos sin morfar och Rane blev hans fosterfar. (Källa: Boken 'Olav, viking och helgon', Morten Myklebust 1997) Gudbrand bodde på Opplandene og har antagelig båret hersenavn. Han tilhørte antagelig en gren av den mektige herseætt på Hundorp i Fron som Dale-Gulbrand var overhode for. Foruten Åsta, som etter Harald Grenskes død giftet seg med Sigurd Syr, hadde Gudbrand to døtre. Den ene ble gift med Tord på Steig, som kalles den mektigste mann i den nordre del av Gudbrandsdalen. Den andre ble gift med Vebjørn på Huseby i Lier. Gudbrand levde ved år 1000.<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman