JedvardFamilj med ?

Barn:
Erik 'den helige' (- 1159)


Noteringar
Erik den heliges far hette Jedvard och att döma av namnet hade han engelskt påbrå (Edvard).
Källa: Maja Hagerman - Spåren av kungens män<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman