Hans Hansson Hamberg

Auditör. Blev högst 58 år.

Född: 1677 Gästrikland 1)
Bosatt: Kalmar 2)
Död: 1735-12 Långnäs, Mönsterås sn
Begravd: 1735-12-05 Långnäs, Mönsterås sn


Familj med N.N (- 1733)

Barn:
Lars Hamberg (1706 - 1763)


Noteringar
Enligt en sägen i släkten var Hans en tysk adelsman med efternamnet von Hamburg, som kom till Sverige under 1600-talet. Han ska ha sålt sitt efternamn för 50 riksdaler och därefter supit upp pengarna.

Mönsterskrivare vid överstelöjtnant Carl Björnbergs tremänningsbataljon 1701-04-12; regementsskrivare där 1704-01-01; auditör vid Kalmar regemente 1711-11-03; avsked 1732-12-15 som auditör.

Chefen för Kalmar regemente, överstelöjtnant Carl Björnberg, skrev, Kronobäck 1712-01-19, till landshödingeämbetet i Kalmar: "såsom auditören vid det mig nådigst anförtrodde regemente, Hans Hamberg, intet haver något boställe utan måst laga husrum samt köpa ved med mera, sedan han hitkom, anhålles att bemälte auditör, likasom secondofficerarna vederares, måtte njuta fri inkvartering av hustrum, säng, ved, ljus och annat, som inkvarteringsordningen medgiver, samt furage för en sin häst".

Björnberg anhöll vidare i skrivelsen, att Hamberg skulle få sin inkvartering i Mönsterås socken, där "han är mig närmast". Kronobäcks översteboställe låg nämligen helt nära Mönsterås. I en ny skrivelse Kronobäck 1712-01-30, upprepade Björnberg sin anhållan beträffande Hamberg, vilken småningom fick Långnäs sig anvisat som boställe. Där bodde han sedan till sin död år 1735.Källor
 1) Svenskt Biografiskt Handlexikon
 2) Kalmar Stifts Herdaminnen s.160<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman