Jösse Finnsson

Fogde och häradshövding.Familj med Ingegärd Olofsdotter

Barn:
Apollonia Jönsdotter


Noteringar
Under medeltiden skymtar ett större adligt godskomplex i Dalarna: Jösse Finnsson ägde nämligen 1413 tre "hovgårdar", 68 landbogårdar och tre hyttor i landskapet. Detta var dock en koloss på lerfötter: alltihop var egentligen skattejord, vars jordnatur Jösse - tillika kronans fogde i Dalarna - hade manipulerat. Vi känner till detta genom en räfstetingsdom som fastställde godskomplexets rätta jordnatur.

En av de tre huvudgårdarna var Holm, som alltså skulle komma att bli frälse på nytt. Jösse Finnsson hade 1399 i västra delen av Holm köpt två öresland jord, en fjärdedel av byn. Östra Holm hade hans hustru ärvt efter sin far Olof Tyrgilsson, Jösses företrädare som dalafogde.
Källa: Individ och Historia (Studier tillägnade Hans Gillingstam) s.327
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman