Anund Karlsson Hatt

Fogde och riddare.

Död: 1365 1)


Familj med Sigrid Håkansdotter

Barn:
Kristina Anundsdotter [Hatt] (- 1392)


Noteringar
Fogde och riddare på Öland. Död 1365. Förde i skölden tre sjöblad i trepass, samma vapen som fördes av Likvidsönernas ätt. Han förekommer tidigast i brev från östra Småland 1344-08-10 tillsammans med Lars Germundsson och Hemming Magnusson av denna ätt, och sannolikt var han besläktad med dem.

Som kung Magnus och hertiginnan Ingeborg Eriksdotters fogde på Öland har Amund Hatt från Borgholm 1353-04-11 utfärdat ett intyg om ett övergrepp av köpmän från Kampen. Ett brev av kung Magnus 1356-02-23 visar att Anund blivit riddare. Han var ännu fogde på Öland, när han i Helsingborg 1358-03-05 fick ett uppdrag av kungarna Magnus och Erik om gods på ön. I Helsingborg har han också beseglat två brev 5-6/3 1358 om ett jordebyte mellan drotsen Nils Turesson (Bielke) och Amund Hemmingsson (Likvidsönernas ätt), som då var fogde på Stockholms slott. Genom ett brev, daterat i Linköping 6 januari något år mellan 1356 och 1363, skänkte han ett gods i Bromma i Veta socken, vilket han säger sig ha ärvt efter sin hustrus bror Håkan Fadersson. Han föreskrev också att kyrkoherden i Veta årligen skulle läsa en mässa över Håkans grav.

Själv var han död före 1365-01-20, då Dan Jonsson skänkte gods till Nydala kloster för sig och sin hustru Sestrids samt riddaren Amund Hatts och hans bror Peter Hatts själar. Det är inte otänkbart att herr Anund dött under striderna 1363-64, då kung Magnus besegrades av Albrekt av Mecklenburg.

Vem som var Anunds första hustru och mor till hans döttrar vet man inte. Han gifte emellertid om sig med Håkan Faderssons syster Elitza.

Källa: Båtsmän, ryttare och soldater - Sveriges släktforskarförbund s.228-230Källor
 1) Båtsmän, ryttare och soldater - Sveriges släktforskarförbund s.230<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman