Atte

Präst, underhäradshövding.

Född: före 1360 1)
Bosatt: Värnamo 1)
Död: omkring 1395 1)


Familj med ?

Barn:
Trotte Attasson [Hinsekindsätten] (1382 - 1428)


Noteringar
Var säkert av ofrälse ursprung då hans sigill endast bestod av ett "A i munkstil". Omskriften på sigill under brev 1369 är "[S] Atthonis [s]acerdoti[s]".

Sigmund Jonsson [Stjärna] skänker 1363 till sin son Erik Kabe allt som han och hans hustru hade i Sölaryd, Voxtorps sn, Horda, Rydaholms sn, och Klövaryd, Ryssby sn. Släktingarna Nils Knutsson, herr Atte i Värnamo och Sigmund Hempra bevittnar.

Beseglar handling 1364 som kyrkopräst i Värnamo, kallas 1365 prost i Östbo resp prost i Värnamo. I övrigt går han oftast under namnet "herr Atte i Värnamo". Enligt ett odaterat brev i Bergshammarsamlingen ska Atte någon gång under slutet av 1360-talet ha löst en Nils Kuse ur fångenskap på Oppenstens fästning och för detta fått ett par åkrar i Mossle, Värnamo sn.

Är en av de präster som omkring 1369 nekade Birger Knutsson [Trolle] kyrkans välsignelse då han skulle gifta sig med Katarina Västensdotter.

Är prost i Värnamo och (under)häradshövding i Östbo 1369. Året därpå omtalas en lagfart som givits på ting hållet av herr Atte i Värnamo på häradshövdingens vägnar. Häradshövding är Knut Lindormsson som nämns i samma brev som Atte senare under året och även 1376.

Beseglar 1371 prästen Ulfs i Långaryd testamente. Kallas fortfarande prost i Värnamo och Östbo 1374. Skänker 1382 till en viss Trotte (troligen sonen) jord i Mossle, Värnamo sn, samt Rataryd och Stavsjö, Angelstads sn. Beseglar 1389 ett ingiftsbrev till Nydala kloster tillsammans med bl a sonen Trotte, häradshövding i Östbo, samt ytterligare ett 1395.

Humlenäsboken s.187.Källor
 1) Humlenäsboken s.187<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman