Mats

Död: före 1219 1)


Familj med ?

Barn:
Bengt Matsson [Boberg] (- 1219)


Noteringar
Ägde jord i Annerstads sn Sunnerbo hd i Småland, som han på grund av vissa lagöverträdelser måste avstå till konung Knut Eriksson.

Levde under andra hälften av 1100-talet.

Källa: ÄSF del I, s.23a-b

Ätten Boberg är en av de få svenska ätter, vars medlemmar har kunnat följas tillbaka till 1100-talet. De första släktmedlemmarna Mats och hans son Bengt Matsson var säkert betydande män, för de tituleras bägge dominus i ett av konung Johan Sverkersson och biskop Karl i Linköping år 1219 utfärdat brev.

Ättenamnet framträder först i början av 1280-talet. Sannolikt leder det sitt upphov från ett likatydande ortnamn, troligen ett gammalt häradstingsställe i Fornåsa sn i Bobergs hd i Östergötland.

Källa: ÄSF del I. s.22Källor
 1) ÄSF del I, s.23a<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman