Johan Gustaf Ulfvenklou

Överstelöjtnant. Blev 63 år.

Far: Henrik Ulfvenklou (1636 - 1677)
Mor: Margareta Björnklou (1648 - 1684)

Född: 1672-01-15 Björnö slott, Kalmar 1)
Bosatt: Björnö slott, Kalmar 1)
Död: 1735-11-23 Körunda säteri, Ösmo sn 1)
Begravd: 1735-12-10 Ösmo 1)


Familj med Kristina Kartman

Barn:
Eva Margareta Ulfvenklou (1693 - 1776)
Anna Ulfvenklou (1694 - 1694)
Anna Ulfvenklou (1695 - )
Henrik Ulfvenklou (1696 - 1773)
Gustaviana Kristina Ulfvenklou (1698 - 1740)


Familj med Sigrid Eva Wernfelt (1689 - 1763)

Vigsel: 1734-01-08 1)


Noteringar
Johan Gustaf blev student i Uppsala 1677-01-02; volontär vid garnisionsreg i Riga 1686; korpral 1687; sergeant 1688; kornett 1691; fänrik vid Kalmar reg 1692-08-22; löjtnant 1699-05-03; kaptenslöjtnant 1702-04-10; kapten 1702-06-04; fången vid Oposjnja 1709-05-08; hemkom ur fångenskapen 1722 och återinträdde i tjänst som chef för Konga kompani. Han fick majors karaktär 1724-05-16 och avsked 1732-04-29 samt överstelöjtnants karaktär 1732-05-04. Ulfvenklou sårades under slaget vid Kliszow i vänstra benet samt hade vid belägringen av Thorn ett specialuppdrag av sin förutvarande regementschef Magnus Stenbock, vilket han skildrar i en rapport, Thorn 1703-06-06:

"Den andre juni om aftonen kl 11 kommenderades jag att avgå med kommenderat manskap, 1 löjtn, 2 fänr, 3 underoff, 1 trumsl och 40 gemena med korpraler. Den tredje dito om morgonen, då vi marscherat hava en god halv mil till lands embarkerades hela kommenderingen med generalmajoren greve Stenbock på en vetina (en slags farkost) och gick strax därifrån Weichselströmmen utföre och hinde (småländsk uttryck för hinna) 10 mil till en ö. Den fjärde dito avgick ifrån ön till en stad, benämnd Graudentz, 4 mil därifrån. Generalmajoren fortsatte sin resa med små båtar strax ifrån staden. Men jag hade efter generalmajoren greve Stenbocks order att förfoga mig landsvägen till Kongl armén; blev över natten på Graudentz slätt. Den femte om morgonen uppbröt jag ifrån Graudentz slätt och marscherade 5 mil till staden Kulmze, varest jag om aftonen uttog proviant till det kommenderade manskapet uti bröd och dricka. Den sjätte avgick jag ifrån Kulmze till Kongl armén, 3 mil."

Ulfvenklou deltog sedermera i "en rencontre med polacker emellan Marienburg och Thorn, 2:ne dito emellan Mohilew och Ukranien och på postering vid Oposna fången, själv 3:dje".

Den 10 okt 1709 skrev han från Moskva till fortifikationskamrer Göran Blomhielm och bad denne att söka genom en hel del namngivna mellanhänder uppbringa hundra dukater som eknomisk hjälp till Ulfvenklous maka. Under den ryska fångenskapen förlorade han största delen av sina ägodelar i Sverige, om vilka han sedermera år 1724 processade.

Johan Gustaf hade ärvt Björnö Slott och Nöbble säteri i Ryssby av sin far. Under dennes mångåriga fångenskap i Ryssland utarrenderades Björnö 1717 mot ett årligt arrende av 200 daler silvermynt. Redan dessförinnan hade en avsevärd del av landbogodset dels pantsatts, dels avyttrats såväl av Ulfvenklou själv som dennes hammavarande familj. Därför måste 1712 till gälds betalning såväl Gelebo och Kettilstorp avträdas till olika borgenärers förnöjande, och 1709 hade i Åby socken belägna hemmanen Nickebo, Skammelstorp, Slät, Vångerslät och Åby jämte Hultsby och Rockneby i Ryssby socken pantsatts för 4500 daler silvermynt och 742 daler kopparmynt.

Johan Gustaf gifte 1734-01-08 om sig med Sigrid Eva Wernfelt, född 1689, † 1763-09-01 på Tomtaholm i Drothems sn (Ög) och begravd s å 8/9, dotter av amiralen Olof Wernich, adlad Wernfelt, och hans 1:a fru Elisabet Jönsdotter.Källor
 1) Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36
      
Utdrag ur db för Ösmo sn,
Gen ID: 2341.25.17100<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman