Gorm den gamle

Kung av Danmark. Blev högst 83 år.

Far: Knut 'Hårdeknut' av Danmark (814 - 880)

Född: 875 1)
Död: 958 1)
Begravd: Jelling Storhøj, Jylland 2)


Familj med Tyra Danebot (- 935)

Barn:
Harald Gormsson Blåtand (910 - 986)


Noteringar
Nyare forskning visar att Gorm dog vintern 958/959, och då var han en man på mellan 40 och 50 år. Källa: Hans Ole Matthiesen, museumsinspektör, Kongernes Jelling (UNESCO's verdensarvsmonument i Danmark).

I början av 900-talet var Skåne ett eget kungarike med en egen kung av urgammal ätt. I Hedeby på Jylland regerade Gorm 'den gamle', men hans makt sträckte sig inte till öarna och än mindre till Skåne. Gorms son Harald 'Blåtand' blev erkänd som kung även på öarna och flyttade från Hedeby till Lejre på Själland. Men i Skåne blev hans bror Knut vald vid Tre Högar sedan den siste kungen av Kiars ätt dött barnlös. (Källa: Egen sammanställning från olika källor.)

Runorna berättar i regel om okända män, vilkas död framstår som den mest betydelsefulla händelsen i deras liv. Detta gäller dock inte två stenar vid Jellinge på Jylland, vilka omnämner några av de historiskt mest betydelsefulla gestalterna i 900-talets Danmark och i få rader summerar deras livsverk. En av dem från år 935 förmäler: -'Kung Gorm gjorde detta minnesmärke åt Tyra, sin hustru Danmarks räddare.' - Det framgår inte säkert i den danska runtexten om 'Danmarks raddare' (tanmarka but) syftar på Gorm eller hans hustru. Gorm hade stor andel i Danmarks frigörelse från svenska och tyska inkräktare, men Tyra tycks med ännu större rätt bära epitetet. Enligt traditionen var det hon som lät rekrytera alla arbetsföra danska män för bygga Danevirke, ett befästningsverk mot söder tvärs över Jylland - det var hon som motstod den tyske kejsarens inviter att lämna sin make - det var hon som förutom sin skönhet ägde 'Nestors slughet, Odyssevs skarpsinne och Salomos visdom'. (Källa: Vikingen, Nordbok 1975)Källor
 1) Wikipedia - Den Fria Encyklopedin
 2) Nordisk Vikingaguide 1995, Statens Historiska Museum
      
Den medeltida kyrkan i Jelling på Jylland i Danmark. Under kyrkan har rester från tre äldre träkyrkor påträffats. Vid kyrkans södra sida står två berömda runstenar; kung Gorms sten samt sonen Haralds så kallade Jellingesten. Kyrkan omges av Thyras hög och en minneshög.
Källa: Nordisk Vikingaguide 1995, Statens Historiska Museum<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman