Botvid Sunesson

Biskop i Strängnäs.

Död: 1562 1)


Familj med Elin

Barn:
Margareta Botvidsdotter


Noteringar
(födelseår och födelseort okända), blev kanonikus i Linköping och insattes 1536 av Gustaf Vasa såsom den förste evangelisk-lutherske biskopen över Strängnäs stift. Till en början stod han på synnerligen god fot med konungen, som fann nöje i hans muntra och kvicka infall; men ynnesten förvandlades till onåd, när Botvid, såsom medarbetare i Olaus Petris krönika,
framställde ogillande anmärkningar om konungens hunger efter kyrkans gods.

Då han likaledes klandrade, att Gustaf gift sig med sin avlidna gemåls systerdotter, Katarina Stenbock, blev han fängslad på Gripsholms slott (1556). Visserligen frigavs han snart, efter att ha gjort avbön och betalat 500 mark silver i böter, men sitt ämbete återfick han inte förrän efter Gustafs död.Källor
 1) Nordisk familjebok<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman