Erik Knutsson

Kung av Sverige ca 1208-1216. Blev ca 36 år.

Far: Knut Eriksson (1150 - 1196)

Född: omkring 1180 1)
Död: 1216-04-10 2)
Begravd: Varnhems klosterkyrka, Varnhem, Västergötland 3)


Familj med Rikissa av Danmark (- 1220)

Barn:
Ingeborg Eriksdotter av Sverige (1214 - 1254)


Noteringar
Född på 1180-talet.

Som den ende överlevande av Knut Erikssons söner efter slaget vid Älgarås 1205 återkom Erik 1208 från Norge, besegrade och fördrev Sverker d y samt valdes till kung.

Som jarl hade Erik 1208-1210 en viss Folke; denne stupade i slaget vid Gestilren i juli 1210, där Sverker d y slutligt besegrades och dödades. Denne jarls anhängare bland stormännen kallades "folkungar".

Erik är den förste svenske kung, om vilken vi vet att han kröntes. Ceremonien utfördes i november 1210 av ärkebiskop Valerius, som förut varit Sverker d y:s anhängare.

Påven Innocentius III tog 1216 Sverige under sitt beskydd och bekräftade Erik i besittningsrätten till ej blott Sverige, utan även till det land han kunde vinna av hedningarna. Innan brevet nått Sverige, avled Erik den 10 april 1216 på Visingsö av "hetsig feber". Han begravdes i Varnhem. Om hans personlighet vet man inte mycket; Västgötalagens kungalängd säger, att han var "god årkonung", vilket enbart betyder att skörden var god under hans regering.

Källa: Lars O. Lagerqvist, Sverige och dess regenter under 1000 årKällor
 1) Lars O. Lagerqvist, Sverige och dess regenter under 1000 år
 2) Nättidningen Rötter - Erik XIV:s antavla
 3) Maja Hagerman - Spåren av kungens män<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman