Jöns Lage Posse

Väpnare och riksråd.

Far: Lage Posse [Pusa]
Mor: Kristina Tykesdotter

Bosatt: Välinge
Död: omkring 1464 1)


Familj med Märta Knutsdotter [Tre Rosor] (- 1473)

Vigsel: före 1447 1)

Barn:
Nils Jönsson Posse (- 1492)


Noteringar
Ägde och bebodde Nordhanlaer 1434-06-23 då han beseglade ett salubrev; måste avstå egendomen, sedan kunung Kristoffer 1443-12-08 stadfästat en dom, som tillerkände Vadstena kloster densamma; riddare 1443; ägde Tuns sätesgård i Likan (Skarab.) 1446, då han 1446-12-24 mottog ett pantbrev av väpnaren Nils Bengtsson å åtskilliga gårdar, mest på Dal; var i början av konung Karls första regeringstid (1448) och ännu 1453 hövidsman på Ekholms slott i Värmland; riksråd 1450 vid mötet i Arboga och ännu 1466; erhöll genom byte 1456-05-13 Hagagården i Såtenäs i Tuns sn av väpnaren Gustaf Bengtsson mot Bredagården i Tådene sn (Skarab.).

Erhöll 1457-05-26 i förläning Kållands härad och fyra socknar på Dal jämte alla de kronogods som hustruns föräldrar där innehaft i pant; deltog på konung Erikssida i kriget mot Holstein 1457 och i riksföreståndaren Jöns Bengtssons (Oxenstierna) avsättning 1466; stod vid konung Kristierns anfall 1471 på det nationella partiets sida; kallas 1473-10-31 riddare på Tun; levde ännu 1476. Han ärvde Lena (Kungslena) i Kungslena sn (Skarab.) efter sin hustrus mormoder, fru Gesa Nilsdotter.

Källa: Elgenstiernas ÄttartavlorKällor
 1) Elgenstiernas ättartavlor<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman