Ingegärd Knutsdotter [Trolle]Familj med Erland Mårtensson [Sparre] (1365 - 1383)

Barn:
Kristina Erlandsdotter [Sparre]


Noteringar
Att Ingegärd skulle vara dotter till Knut Trolle, är min egen gissning enligt nedan:

Erland Mårtensson "beseglar med en sparre utan sköld 1365 då hans svåger Birger Knutsson [Trolle] utfärdar en skuldförbindelse till Nydala kloster och kallas då Birgers soroius".

Källa: Humlenäsboken s.188.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman