Håkan Olofsson

Far: Olof Håkansson (- 1599)
Mor: Ingeborg Hansdotter

Född: Träthult, Kristdala sn 1)
Död: 1613 Träthult, Kristdala sn 1)


Familj med Elin Månsdotter

Barn:
Olof Håkansson (1589 - 1678)


Noteringar
Född i släktgården Träthult, där han dog 1613. Håkan i Träthult förekommer i Älvsborgs lösen 1613:1, men var död vid 2:a uppbördsterminen 1615, där änkan Elin i Träthult skattar för 1/3 hjonelag.

Domprotokoll m m:
Kalmar Landskont G/A -23 sid 352. Träthult. "20 sept (1644) sexhundrade fyrationde och fjerde kom för rätten Elin Månsdotter, Peder Håkansson, Lars Håkansson, Arwed Håkansson och Maria Håkansdotter vilka de bekände hafwaa af fri vilja, sålt och till köps uplåtit sin broder Oluf Håkansson, sina gårdedelar uti Träthult, Kristdala socken, för god och redelig betalning. Nämbl: Elin Månsdotter för en triding i skattegård Träthult, penningar 10 dlr en stut för siu dlr, kläder för 10 dlr, två skp (skeppor) råg för 5 mark, 1 1/12 Lp (lispund?) fläsk för 2dlr, alla penningar och perzelar uti godt sölf, summa trettio dlr. Sedan hawa bröderna Lars, Per och Arwed med deras syster Marit bekommit som föjer i vardera så broder som syster tolf dlr sölf, för utan de tolf dlr, som Oluf hawer med sig på sin broders vägnar summan tillhopa bliwer sextio dlr och på det de skulle sig härtil better geqwäma, hawer Oluf uppå allt köp givit them alla tillhopa en tunna malt och 5 penningar koppar, som de hawer bytt sig emellan. Wilka även be:te penningar och perzelar de till full den yttersta penning med den första, bekände hawa bekommit, varför avhände de sig be-;te delar i Träthult skattegård och tillägnar dem under Oluf Håkansson och hans rätta arvingar, födda som ofödda tillevärdelig oklandrat possession och ägande...."Källor
 1) Från Flydda Tiders Tunalän av Sven Bankeström<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman