Nils Sunesson

Knekthövitsman.

Död: 1594 Rakenäs, Lönneberga sn 1)


Familj med Ingeborg Persdotter (- 1619)

Barn:
Suno Nicolai Lönebergius (1576 - 1662)


Noteringar
Knekthövitsman, i tjänst 1578-1593. Uppbar 1587 för sin tjänst 45 markers ränta. (Gunnar Artéus, Till militärstatens förhistoria, 1986, s. 163; Sven A. Nilsson, På väg mot militärstaten. Krigsbefälets etablering i den äldre vasatidens Sverige [Opuscula Historica Upsaliensia 3], 1989, s. 55.) Utverkade hos Johan III att Lönneberga sn utvidgades med hemman från Hässleby och Vena socknar. Påstod sig på lagting i Sevede 1589 18/9 samman med Erik i Övedstorp, Lönneberga sn, vara "till rätt arv och återlösen" i Fallhult, Vena sn (cod. J 165, fol. 125r, LSB).


Källor
 1) Nättidningen Rötter<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman