Amund Hatt d.y

Lagman, riddare och riksråd.

Far: Hemming Hemmingsson (- 1367)
Mor: Kristina Anundsdotter [Hatt] (- 1392)

Bosatt: Kullerstad, Mogata sn
Död: omkring 1413 1)


Familj med Ingrid Jonsdotter [Stolpe] (- 1396)

Barn:
Kristina Amundsdotter [Hatt]


Noteringar
Lagman, riddare och riksråd.

Amund hörde från sitt första framträdande 1371 till anhängarna av folkungapartiet. I Edsvikenfördraget 1371-04-15 finner man honom bland de väpnare, som var anhängare till kungarna Magnus och Håkan. När kung Håkan 1371-07-10 med samtycke av marsken Erik Kettilsson [Puke] gav Amund Hatt rätt att för 20 mark köpa skattegods i Värmland under frälse, kallade han honom sin älskelige måg och tjänare.

Liksom sin far Hemming Hemmingsson förde Amund Hatt kvadraterad sköld och var väsentligen knuten till Värmland. Men man finner honom också i grannskapet: 1378-06-06 i Dalaborg, 1386-10-19 i Skara. I anslutning till drottning Margaretas seger vid Falköping i februari 1389 slogs han till riddare och omtalas som sådan 1390-04-11. Från Oslo fick han 1391-07-28 fullmakt av biskopen i Oslo och hövitsmannen på Akershus att indriva vissa fordringar i Värmland.

På midsommardagen 1394 finner man honom i Vadstena jämte kusinen och svågern Magnus Loghason, och 1394-06-28 är han i Linköping. Efter marsken Erik Kettilssons [Puke] död 1396 blev han hövitsman i Värmland och omtalas som sådan 1397-03-24. Som en av kung Eriks rådgivare i Sverige har han medverkat vid utfärdandet av Nyköpings recess 1356-09-20.

Vid ett räfsteting, som blev följden av recessen, fråndömdes han i Skara 1397-02-10gods i Lugnås sn, som lades under skatt. Amund Hatt fungerade som lagman i Värmland vid ting i Frykshärad 1397-03-29 och likaså vid landstinget i Tingvalla 1397-06-30. Däremot deltog han inte i mötet i Kalmar i juli 1397 vid kung Eriks kröning. Med lagmanstiteln förekommer han senast 1405-08-10, men ännu 1411-06-29 har han fungerat som förskälaman i Tingvalla, men då användes inte lagmanstiteln. Han levde ännu 1411-08-01. Först 1413-06-05 namnges en ny lagman i Värmlan, Olof Björnsson (sparre över blad).

Amund var först gift med Kristina Ingermarsdotter, men gifte efter hennes död om sig med Ingrid Jonsdotter [Stolpe].

Källa: Båtsmän, ryttare och soldater - Sveriges släktforskarförbund s.232-234Källor
 1) Båtsmän, ryttare och soldater - Sveriges släktforskarförbund s.233<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman