Hemming Hemmingsson

Död: omkring 1367 1)


Familj med Kristina Anundsdotter [Hatt] (- 1392)

Barn:
Amund Hatt d.y (- 1413)


Noteringar
Död 1367. Kvadraterad sköd.

När Hemming 1354 med sina småsvenner och sin son Amund låg i sitt härbärge och "vaktädhä
konungx skath", kom hans systerson Ivar och hans styvson Harald och ville in där. Då dörrvakten nekade dem, slog de sönder dörren.

Hemming rusade ut, och de förklarade vad de ville, och så samsades de inne i stugan. När de sedan gått ut, kom Haralds småsven springande och påstod att Hemming förrått dem. De sprang då in igen och anföll Hemming, som ensam värjde sig mot dem och tvangs dräpa dem båda, medan han själv fick fjorton sår. Om denna dramatiska händelse berättar ett brev 1354-03-23.

För att gälda böterna för dråpet sålde Hemming hustruns gods i Vall i Visnums socken och Hedkärr i Råda. Som ersättning gav han henne 1362-11-23 den hälft av Kyrkebyn och Höves i Arvika socken, som inte redan förut var hennes morgongåva, och förordnade att
denna hälft skulle ägas av henne på likadana villkor.

Ett kvitto av Riseberga kloster 1351-06-10 visar att Hemming Hemmingsson en tid varit klostrets syssloman i Värmland. I Örebro 1352-04-13 tillbytte han sig en gård i Näs i Visnums socken av klostret mot en gård i Vall samt 30 mark pgr eller 2 läster spannmål. Eftersom han sades ej ha givit klostret den överenskomna ersättningen förordnade kung Magnus 1354-06-16 två präster och två lekmän att undersöka och döma i saken. Tydligen har
bytet återgått före 1362. Flera andra brev handlar om hans godsförvärv i Värmland. Av drottning Blanka fick han från Bohus 1358 ansvarsfrihet för den tid han varit hennes fogde i Värmland.

Han förekommer som levande senast 1367-01-09.

Källa: Båtsmän, ryttare och soldater - Sveriges släktforskarförbund s.231-232Källor
 1) Båtsmän, ryttare och soldater - Sveriges släktforskarförbund s.232<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman