Lars Olofsson

Borgmästare i Älvsborg. Blev ca 55 år.

Född: omkring 1505 Älvsborgs fs
Död: 1560 Älvsborgs fs


Familj med Agnes Arvidsdotter (1505 - )

Vigsel: omkring 1535 Älvsborgs fs

Barn:
Malin Larsdotter (1550 - 1603)


Noteringar
Lars Olofsson var handlande och borgmästare i Älvsborg. 1553 11/9
fick han och Måns skrivare order att betala 2 tyska köpsvenner som
levererat kläde och sidentyg till kungen. 1558 5/2 erhåller han
och hans måg Olof Simonsson kvitto från Gustav Vasa på guldmynt
som de levererat till kungen och som de fått som betalning för
gods som de sålt i Älvsborg för kungens räkning. 1560 2/5 befaller
kungen att Lars och Olof Törnesson skall "annamme till edher aff
våre varer ther udi Elffzborgh så myckit godtz, som sig till 5000
daler belöpe kan, och lathe thett komme in upå ett skep, och sädan
schole I förfoghe edher till någre fremmende orther, som I kunne
förnimme. att I bekomme schäll för samme godtz, och förschaffe osz
hiitt in i riichet igen the partzeler, som thett register förmäll-
er, som vij nu haffve latidt thenne brefviisere Povel perlestijck-
ere öffverandtvardhe."

Dottern Anna blev gift med en borgmästare i Vadstena, sonen Arvid
borgare i Linköping, dottern Ingrid gift med en borgare i Vad-
stena, dottern Tolla gift med en borgare i Nya Lödöse, sonen Göran
borgmästare i Norrköping, sonen Anders borgare och rådman i Stock-
holm och dottern Malin gift med en borgmästare i Norrköping.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman