Jakob Roback

Ryttare, fältväbel. Blev ca 85 år.

Far: Klas Roback (1635 - 1696)
Mor: Märta Nilsdotter (1630 - 1723)

Född: omkring 1662 Klemenstorp, Tuna sn 1)
Död: 1747-04-19 Höckhult, Misterhults sn 1)


Familj med Kerstin Svensdotter (1665 - 1691)

Vigsel: 1686-09-19 Misterhult 2)

Barn:
Sven Roback (1687 - )
Johan Roback (1689 - )


Familj med Rebecka Johansdotter

Barn:
Kristina Roback (1694 - 1740)
Elisabet Roback (1699 - 1700)
Vendla Roback (1701 - 1702)


Familj med Anna Maria Lundman (1680 - 1728)

Vigsel: 1709-02-03 Mörlunda 3)

Barn:
Mertha Roback (1710 - )
Klas Roback (1711 - 1722)
Didrik Roback (1715 - )
Agneta Roback (1717 - 1717)
Magdalena Roback (1720 - 1800)


Noteringar
Ryttare vid Jöran Sölfverloods kompani omkr. 1682, fältväbel vid Kalmar regementes fältkompani 1693 28/6, trol. sårad 1705, avsked 1707 6/8.

Utdrag ur domprotokoll med mera:
1701 27 juni § 7. Fältväbeln Jacob Roback klagade över att länsmannen Börje Lund som hade fått order av herr befallningsmannen att uttaga resterande utlagor fyra daler smt av smeden på Rävklinten, Johan Göstasson, dröjt så länge att smeden försålt och haft sin bästa egendom ur vägen. Så när han kom fanns inget kvar av värde.
Länsmannen förklarade, att han var villig att betala till fätväbeln de fyra daler smt, det fältväbeln var till freds med, men han fodrade att länsmannen skulle ersätta honom stämningspengarna samt något för sitt besvär och omkostnad till och vid tinget. Resol: Rätten fann det skäligt att fältväbeln låter sig nöja, när länsmannen betalar honom de fyra daler smt och 8 öre smt för stämningspengarna.

1704 den 20 juni § 3. Anklagades fältväbeln Jacob Robacks hustru av löjtnantskan Märta Nilsdotter (Jacobs Robacks moder) i Clemmestorp för begånget enfalt hor med drängen Per Simonsson, som tillförne för samma brott efter tingsrättens resolution på sistflutne hösting blivit sakfälld till sina 40 daler smt och kyrkplikt. Tingsrätten frågade bemälte fältväbelns hustru, Rebecka Johansdotter, om hennes man ännu levde. Hon svarade att det var länge sedan fått brev av honom från kungliga armén. Beklagade sin olycka med gråtande tårar; varför prövade tingsrätten skäligt det bör Rebecka Johansdotter efter kungliga straffordningen första punkt plikta sina 80 daler smt och stånda vederbörlig kyrkoplikt, och som Per Simonsson är instämd att svara till hennes tilltalan om barnets uppfostran och årliga avgift därtill efter kungliga förordningen, men icke efter upprop sig infann, så pliktar han därför 1 daler smt och saken uppsköts till nästa ting. Den 21 juni 1704 § 30. Resolverades efter rättens gottfinnande att Per Simonsson i Höckhult erlägger till det oäkta barnets uppfostran, som han avlat med sin matmoder fältväbelskan Rebecka Johansdotter, 5 daler smt årligen till dess det sig själv nära kan.

1710 den 21 januari § 20. Båtsmannen Bengt Höök klagade till sina rotebönder, Per, Olof, Håkan och Nils i Värnamo samt Jacob Roback, Nils och Lars i Höckhult för de icke fullgjort byggnad och hägnad på hans båtsmanstorp, endast Måns i Ulfvedal gjort vad han kunnat, men de andra icke så att han skall kunnat åtnjuta någonting istället för torpet. För den skull förelägges rotebönderna att göra torpet färdigt innan nästkommande midsommar vid 40 marker smt vite, och därefter förenas med honom, att han i stället för torpet njuta 1 1/2 tunna säd till sitt uppehälle, nämligen av Tjustgöls, Höckhult och Värnamo hemman.

1713 den 4 februari § 20. Företogs saken om de tvenne hjortdjur som sistlidne sommarting nr 16 och höstting nr 27 för rätten varit.
Skogvaktaren Nils Bengtsson hade nu jämväl instämt åborna i Tjustgöl, fältväbel Jacob Roback i Höckhult och Erik med dess son Nils i Imramåla, för vilka alla nu som tillförne alldeles förneka sig samma hjortdjur skjutit, bortfört eller nyttjat, mindre veta vem som det gjort, det de erbjuda med sin ed erhålla, förklarade fältväbeln Roback, att han vid den tiden varit med ryttarehästen på möte i Mörlunda, så att den misstanke på honom skall vara, att djuret skulle bortförts på hans häst, då fjäten efter hästen varit stora, så medelst försvinna, varför som inga laga bevis förr eller nu av jägeribetjänstemannen producerade, det svarandena härutinnan skola skyldiga vara; alltså bliva de härför befriade.

1737. Kommissarie Olof Lennberg uppviste en skrift som fältväblen Jakob Roback skrivit den 18/5 1737 att han betalade de 36 c smt till sin syster som han var skyldig och hon till sin broder lämnade del i Clemmestorp. Elisabeth Roback och dess söner Per, Carl och Magnus Ekman.

1737. Jakob Roback i Turlunda Mörlunda socken betalade skuld till sin bror Nils Roback i Klemmestorp samt sin syster Elisabeth Roback och dess styvson magister Ekman.

1747 § 59. Fältväbeln Jakob Robacks måg Nils Larsson i Höckhult, Misterhults socken och Per Håkansson Ram på egna och Jakob Berntsson Robacks samt dess systrar Katarina, Ingrid och Annika Berntsdöttrar Robacks vägnar för vilka brodern Jakob var kurator om innestående lönfordran efter deras syskonbarn löjtnanten vid fältatteleriet Jakob Roback vilken ogift uti rysk fångenskap med döden utgått.

1747 § 3. Jakob Robacks måg Nils Larsson och dess hustru Greta Roback hade övertagit Höckhult mot att vårda honom vid dess höga ålder och ge honom nödigt underhåll och skötsel samt efter döden låta honom begravas i Misterhults kyrka.Källor
 1) Nättidningen Rötter
 2) Misterhult C:1
 3) Mörlunda-Tveta hembygdsförening<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman