Nisse Bagge

Far: Tyrgils


Familj med N.N Petersdotter [Bagge]

Barn:
Tyrgils Bagge (1403 - 1422)


Noteringar
Tillnamnet Bagge bars under medeltiden av rätt många personer i de nordiska länderna inom såväl borgerskapet som frälset utan att inbördes släktskap kan påvisas. Troligen var detta tillnamn åtminstone i vissa fall ett öknamn.

Släktnamnet Bagge av Botorp har troligen tillkommit i samband med Nisses ingifte i en äldre Baggeätt.

Källa: ÄSF del II s.110 och 111.
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman