Gustav I Eriksson [Vasa]

Kung av Sverige 1523-1560. Blev 64 år.

Far: Erik Johansson [Vasa] (1470 - 1520)
Mor: Cecilia Månsdotter [Eka] (1475 - 1522)

Född: 1496-05-12 Rydboholm, Östra Ryd, Uppland 1)
Död: 1560-09-29 Stockholm 2)
Begravd: 1560-12-21 Uppsala Domkyrka, Uppsala, Uppland 1)


Familj med Katarina av Sachsen-Lauenburg (1513 - 1535)

Vigsel: 1531-09-24 Stockholms storkyrka, Stockholm 1)

Barn:
Erik XIV Gustafsson [Vasa] (1533 - 1577)


Familj med Margareta Eriksdotter [Leijonhufvud] (1516 - 1551)

Vigsel: 1536-09 Uppsala, Uppland 1)

Barn:
Johan III Gustafsson [Vasa] (1537 - 1592)
Katarina Gustafsdotter [Vasa] (1539 - 1610)
Cecilia Gustafsdotter [Vasa] (1540 - 1627)
Magnus Gustafsson [Vasa] (1542 - 1595)
Karl Gustafsson [Vasa] (1544 - 1544)
Anna Maria Gustafsdotter [Vasa] (1545 - 1610)
Sten Gustafsson [Vasa] (1546 - 1549)
Sofia Gustavsdotter [Vasa] (1547 - 1611)
Elisabet Gustafsdotter [Vasa] (1549 - 1597)
Karl IX Gustafsson [Vasa] (1550 - 1611)


Noteringar
Gustav Vasa (Gustav Eriksson Vasa, Gustav I), född troligen på Kristi himmelfärdsdag den 12 maj 1496, ingen är riktigt säker. Kanske på moderns gård Lindholmen, som då beboddes av Gustavs mormor Sigrid Eskilsdotter [Banér], eller på faderns gård Rydboholm, bägge i Uppland.

Död 1560, svensk kung 1523, son till riksrådet Erik Johansson Vasa och Cecilia Månsdotter av Eka.

Som Sten Sture d y:s nära frände deltog Gustav Vasa i striden vid Brännkyrka 1518 och var bland den gisslan som förrädiskt tillfångatogs av danskarna samma år. Från fångenskapen i Jylland flydde han via Lübeck åter till Sverige, där han på våren 1521 reste Dalarna i uppror mot Kristian II, som hösten innan krönts till svensk kung. Stockholm intogs med hjälp från Lübeck och Gustav Vasa, som 1521 blivit riksföreståndare, valdes 6 juni 1523 till Sveriges kung.

Vid Västerås riksdag 1527 genomdrevs reformationen och kyrkogodsens reduktion. Åtgärden var närmast ekonomiskt betingad och motiverades med rikets stora skuld till Lübeck. Under de följande åren lade Gustav Vasa grunden till den moderna centralmakten genom sina administrativa reformer, särskilt på finansförvaltningens område. Det medeltida länsväsendet avvecklades efter hand. Kronan tog ett fast grepp om skatteuppbörden genom en systematisk inventering av byar och gårdar. Skatteobjekten upptecknades i kronans jordeböcker och redovisades därefter årligen i fogdarnas räkenskaper.

Liksom sina föregångare under unionstiden, Engelbrekt och Sturarna, förstod Gustav Vasa att för sina syften utnyttja bondeklassen, som nu regelbundet kallades till riksdagar och provinsmöten. Han säkrade bland annat sin dynastis fortbestånd genom arvrikets införande vid riksdagen i Västerås 1544. Reformationen och de nya, ofta hårdhänta uppbördsmetoderna väckte dock tidvis stark opposition hos bönderna och ledde till en serie farliga uppror.

Mot slutet av Gustav Vasas regering drogs Sverige in i den baltiska politiken genom Ordensstatens sönderfall. Därmed inleddes den rivalitet med Ryssland och Polen som skulle prägla den fortsatta utrikespolitiken.

Gustav Vasa var gift tre gånger: 1531-35 med Katarina av Sachsen-Lauenburg (1513-35), med vilken han hade sonen Erik (XIV), 1536-51 med Margareta Leijonhufvud (1516-51), som födde honom Johan (III), Karl (IX) och Magnus, samt från 1552 med Katarina Stenbock (1535-1621). Gustav Vasa ligger begravd i Uppsala domkyrka.

Källa: Lars-Olof Larsson - Gustav Vasa - landsfader eller tyrann? och Herman Lindqvist - Historien om Sverige, Gustav Vasa och hans söner och döttrarKällor
 1) Lars-Olof Larsson - Gustav Vasa - landsfader eller tyrann?
 2) Lars O. Lagerqvist, Sverige och dess regenter under 1000 år
      
 << Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman