Bengt Stensson [Natt och Dag]

Riddare, hövitsman, lagman och riksård. Blev högst 71 år.

Far: Sten Bosson [Natt och Dag] (1351 - 1411)
Mor: Ingeborg Karlsdotter (- 1411)

Född: 1380
Död: 1451 Göksholm, St Mellösa, Närke


Familj med Kristina Magnusdotter [Leopard] (- 1435)

Vigsel: omkring 1399 1)

Barn:
Magnus Bengtsson [Natt och Dag] (1427 - 1477)
Birgitta Bengtsdotter [Natt och Dag] (- 1453)


Noteringar
Till Göksholm, Stora Mellösa sn i Askers hd i Närke. Riddare vid kung Eriks av Pommern kröning 1397. Hövitsman på slottet Styresholm, Styrnäs sn i Boteå tingslag i Ångermanland, vilket han överlämnade till herr Algot Magnusson 6 augusti 1405. Medlem av räfstetingen i Uppland 1409. Lagman i Närke redan 20 januari 1410. Riksråd 1413. Beseglade i sept. 1434 anklagelsebrevet mot kung Erik till norska rådet, hansestäderna m. fl. Var 1435 en av dem, som kung Erik påtänkte till riksdrots. Innehade under Engelbrekt Engelbrektssons resning Tälje slott, men då han därifrån uppbringade ett lybskt handelsfartyg, vilket stred mot det löfte riksrådet givit hansestäderna, lät Engelbrekt Erik Puke belägra och bränna Tälje hus, varigenom han råkade i tvist med Engelbrekt. Flydde, sedan hans son Måns Bengtsson (Natt och Dag), fastan förlikning ingåtts i tvisten mellen hans fader och Engelbrekt, mördat Engelbrekt 27 april 1436, från det av bönderna hotade Göksholm till Ringstadaholm i Östergötland. Fick senare på året jämte sin broder Bo befälet på Kalmar. Slöt sig sedermera till det mot marsken Karl Knutsson (Bonde) fientliga partiet, miste befälet 1439, men förlikte sig med marsken 1440 i Arboga, då marsken lovade honom Mellösa sn och Medelpad i förläning.
Källor: EÄ 5 s.389, Raneke s.3, ÄSF del I s.101 del II s.174 och del III s.305


Källor
 1) ÄSF del II s.174b<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman