Frellav Håkansson

Tjänare.Familj med ?

Barn:
Kristiern Frellavsson (- 1418)


Noteringar
Bodde i Sönderborg och fick 1334-12-07 såsom hertig Valdemars av Sönderjylland tjänare det äldsta bevarade frälsebrevet i Danmark.

Frälsesläkten Frille framträder i Danmark med säkerhet först 1334 med hertig Valdemars av Sönderjylland tjänare Frellav.

Källa: ÄSF del III s.228a
<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman