Bartholdus i Torpa

Kyrkoherde.

Bosatt: Kristdala Prästgård 1)
Död: 1556 Kristdala 1)


Familj med ?

Barn:
Christoffer Hård


Noteringar
Bertil Bertilsson, som han kallar sig 1549, blev kyrkoherde i Norra Vi 1524. I mars året därpå blev han instämd för biskopen att den 1 maj svara till vissa anklagelser som hans ämbetsbroder herr Olaus i Asby rest mot honom. Vad anklagelserna gällde vet man inte, men att Bertil var oskyldig synes framgå av att herr Olaus i juli samma år blev instämd för biskopen att stå till svars för de äreröriga beskyllningar han gjort mot herr Bertil. Herr Olaus blev samma år avsatt från sin tjänst. 1540 förflyttades herr Bertil till Torpa. Efter dackefejden anklagades han för att ha varit vänligt sinnad gentemot de upproriska. Herr Bertil har tydligt klarat sig utan påföljd, han fick stanna kvar i tjänst och var kontraktsprost över Kind och Ydre 1551-53 och 1555. I prästerskapets taxa uppfördes han 1556 för 18 mark. Detta är sista gången vi möter hans namn i urkunder.

Han är sigillvittne under ett salubrev, utfärdat i Graby den 17 juni 1553. Samma år i oktober utfärdade han ett frejdbevis för två djäknar, Jöran Pedersson och Jöran Rasmusson, att de en tid vistats i socknen och därvid visat sig vara ärliga och och goda män. Detta intyg borde vara ett av våra äldsta bevarade prästbetyg.Källor
 1) Från Flydda Tiders Tunalän av Sven Bankeström<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman