Harald 'Klak' Halvdansson

Kung i Rustringen och Jylland, Danmark.

Far: Halvdan Haraldsson (- 810)

Döpt: 826 Ingelheim, Tyskland 1)
Död: efter 854 Walcheren, Nederländerna 1)


Familj med Sigrid Helgesdotter (- 854)

Barn:
Tyra Danebot (- 935)


Noteringar
Sannolikt den förste kristne nordiske kungen.
(Källa: Alf Henriksson)

Den danske kungen Harald, som fördrivits från sitt eget land erhöll Rüstringen som förläning år 826 och år 841 förlänades Harald ön Walcheren av de tyska kejsarna, som på detta sätt sökte tillförsäkra sig och sitt rike ett visst mått av beskydd.
(Källa: Vikingen, Nordbok 1975)

HARALD KLAK är en av personerna som framträder i striden om den danska kungamakten efter kung Hemmings död 812. Kung Godfreds söner sägs ha fördrivit Harald ur riket 813. Harald återvände emellertid till Danmark med bistånd av den frankiske kejsaren Ludvig den Fromme, och sägs därefter blivit medregent över riket tillsammans med Godfredssönerna eller regerat en del av riket. Harald tvangs emellertid snart återigen att söka hjälp hos kejsar Ludvig vilken eftersträvade att lägga Danmark under sitt välde. Ett sätt kunde vara att 'kristna' landet och lägga det under kyrkans makt, och Harald fick hjälpen mot att han övergick till kristendomen. Efter att Harald 826 låtit döpa sig själv jämte ett par hundra daner i Mainz av ärkebiskop Otgar, återvände han till sitt hemland tillsammans med Ansgar, som skulle hjälpa Harald att införa kristendomen i Danmark. Men återkomsten till Danmark skulle visa sig bli blott en kortvarig visit; redan 827 fördrevs han ur riket av Godfredssönerna. (Källa: Internet, regenter i Skåne före år 1000)Källor
 1) Wikipedia - Den Fria Encyklopedin<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.2a, Programmet tillhör: Mattias Loman