Senast inlagt »

 

Släkten Adler

 

 

Detta personhistoriska material har utarbetats av mig, Mattias Loman, under nära 2 decennier. Det innefattar utredningar kring adliga, friherrliga, grevliga och ointroducerade adliga ätter. Men mestadels utredningar kring icke adliga släkter. Till min hjälp har jag använt mig av omfattande genealogisk litteratur, men även lagt ner hundratals timmar på att söka i kyrkböcker. Källor är i största möjliga mån angivna i släktutredningarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utredningar »

 

Adliga ätter
Friherrliga ätter
Grevliga ätter
Ointroducerad adel
Övriga släkter

Källmaterial

 

 

 

 

 

 

Mattias Loman © 2010 • Privacy Policy • Terms Of Use