Gässhults Säteri

Gässhults säteri ligger mitt i svensk natur när den är som vackrast: djupa skogar, öppen ängsmark och orörd skärgård. Gården har anor från slutet av 1600-talet, och ligger i hjärtat av Misterhults socken vid Smålandskusten.Godset bildades genom sammanslagning av tre hemman (Kråkemåla, Späckemåla och Gässhult), som ursprungligen tillhörde kronan, men förlänades 1636-10-25 till överkommendanten och sedermera landshövdingen Håkan Nilsson Skytte av Sätra. Håkan adlades 1645 och var gift med Elisabet Oliveblad. Han levde mellan 1603-1689 och bodde i Kristianstad i Blekinge, där han var landshövding mellan 1658-1670.

År 1675 gjordes ett byte av gårdar med kaptenslöjtnanten Lorentz Hammarskjöld, som massakrerades år 1676 i Skåne. Eftersom han var ogift och barnlös, blev hans arvinge den stridbara systern Vendela Hammarskjöld (dotter till lika stridbare landshövdingen i Kalmar län Per Hammarskjöld och Elisabet von der Linde). Hon fick sina gårdar indragna till Kronan i reduktionen, men lyckades behålla Tuna, Misterhult och Gässhult efter diverse byten. Gården skulle ha tillfallit hennes ende son Carl Reutercrantz, men han var sinnessvag och istället testamenterade hon sina gårdar till kusinbarnen. Trots långvariga processer med släkten Reutercrantz, innehade släkten Hammarskjöld gården under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.

Gården köptes 1747 av ryttmästaren och senare kommendörkaptenen Klas Didrik Breitholtz (1712-1783). Klas Didrik var gift med friherrinnan Eleonora Koskull (1729-1781).  Detta pars dotter Eleonora Beata Breitholtz (1754-1814) blev år 1780 gift med majoren Adolf Fredrik Freidenfelt (1744-?), och genom arv från svärfadern 1795 kom Gässhult i släkten Freidenfelts ägo.

Liksom Breitholtz var Freidenfelt en gammal krigarsläkt. Flera förfäder hade varit högt uppsatta karoliner som fått sätta livet till på Europas blodiga slagfält. Adolf Fredrik Freidenfelts far var överstelöjtnanten Kristoffer Reinhold Freidenfelt, farfar hette också Kristoffer och var major (stupade i Österbotten 1714), farfars far ryttmästare Göran Johan stupade 1708 i krig mot Ryssland samt farfars farfar kapten Kristoffer Freudenburg blev dödligt sårad i slaget vid Lund den 4/12 1676 och dog av sina sår i Malmö den 7/12.

Adolf Fredrik och Eleonora Beata hade bl a sönerna Otto Vilhelm och Gustaf Adolf. Adolf Fredrik hade dessutom en bror som hette Kristoffer (1751-1836), gift med Maria Katarina Berg (1765-1815 - hennes farmors far var Johan Hellenstierna). Paret bodde bl a på gårdarna Kråkemåla och Späckemåla innan de flyttade in på Gässhult. De fick tre döttrar och två söner - äldste sonen dog tre år gammal och näst äldste sonen Johan Magnus drunknade vid Gässhult den 24/12 1814 under skridskoåkning tillsammans med sin kusin Otto Vilhelm (se ovan). Kristoffer hade därmed ingen son i livet utan hans släktlinje utslocknade härmed på svärdsidan, och senare även på spinnsidan då döttrarna antingen förblev barnlösa eller inte trädde i brudstol.

Adolf Fredrik och Eleonora Beatas äldste son Gustaf Adolf (f 1783 på Gässhult) tog över gården när fadern gick ur tiden. Han blev gift med Anna Lovisa Bethén (1798-1878), som var dotter av assessorn Nils Bethén och Anna Sofia Ehrensparre.

När Gustaf Adolf dog 1828 togs gården över av sönerna - ryttmästare August Freidenfelt och kammarjunkare Oskar Freidenfelt. I släkten stannade godset till 1890 (förutom en kort period 1842-1846) då båda sönerna gick ur tiden, ogifta. Därmed utslocknade även denna gren på svärdsidan av ätten Freidenfelt.

Sedan har godset ägts av lantbrukarna Gustaf Adolf Jonasson, Johan Henrik Molin, hans dotterson J A Svensson, Hjalmar Nilsson och 1951 köptes gården av civilingenjör Einar Hogfors. Idag anordnas konferenser, bröllop, fester och jakter på Gässhult. Besök gärna deras hemsida: www.gasshult.com

 

Mattias Loman © 2010 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se