Gabriel Gyllenståhl

Min farmors morfars mormors farmors morfar Gabriel föddes omkring 1640. Föräldrarna var kaptenen vid Kronobergs regemente Peder Ståhl och Sofia Anrep. Fadern arkebuserades 1644 för förräderi under kriget mot Danmark.

Gabriel blev fänrik vid ovan nämnda regemente 1670-11-18 och 1671 fick han adliga privilegier och kallade sig då Piädeståhl. 1674-08-28 blev han löjtnant vid Smålands kavalleriregemente och under danska kriget 1675-1678 värvade han tre kompanier ryttare. Vid nämnda regemente blev han 1676 regementskvartermästare och ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1677-04-01. Samma år adlades han den 2/9 och introducerades under namnet Gyllenståhl nr 919.

Gabriel gifte sig 1672 i Torpa kyrka, Östergötland med Maria Margareta Fahnehielm. Hennes far var kaptenen Peder Jönsson Fahnehielm, som i slaget vid Leipzig 1642 med hillebarder (långskaftade stångvapen) blev genomstucken och fick inte mindre än 25 sår, men sägs ha räddat den svenska fanan genom att gömma den innanför rocken på sin uniform, vilket sägs ha räddat livet på honom. Han blev senare adlad av drottning Kristina, med namnet taget som erinran av denna episod.
Maria Margaretas mor hette Brita Armsköld och hon hade adliga rötter långt ner på medeltiden och vikingatiden. Efter Maria Margaretas död gifte han om sig med adelskvinnan Catharina Cronhielm (1679-1731).


Major Gabriel Gyllenståhl
Källa: David von Krafft, 1700. Östergötlands Länsmuseum. Olja på duk, målad oval. Midjestycke, kroppen i höger profil, huvudet framåtvänt; han har brun allongeperuk, bruna ögon; bär harnesk, gulbrunt skärp, vit lindad halsduk; grågrön bakgrund.


Catharina Cronhielm
Porträtt av Gabriel Gyllenståhls hustru av Gabriel von Krafft, 1700-tal. Brb, fas, kroppen något t. v., huvudet något t. h., hon har brunt hår, gråblå ögon, bär grå, urringad klädning av sidenbrokad, örhängen, pärlhalsband, blå mantel.

1678 blev Gabriel major och fick avsked 1695-11-09. Han dog 1705 och slöt sin egen ätt eftersom han bara hade döttrar i livet. Han förvärvade stora rikedomar och grundplåten ska ha varit en under danska kriget i Skåne tagen krigskassa, som han fick behålla.

Gabriel Gyllenståhl var en inflytelserik jorddrott och ägde bl a 60 gårdar i Östergötland och Södermanland varav 44 i Kinda och Ydre. Han ägde också Liljeholmens säteri i Torpa socken, som har tillhört tio generationer av ätten Natt och Dag. Naturen norr om säteriet upp mot Blåvik består av ett omväxlande landskap med åkrar, lövdungar och hagmarker. Huvudbyggnaden är från 1600-talet och är berömt för sina tak- och väggmålningar från 1700-talets början. Karaktäristiskt för byggnaden är också den kvadratiska utbyggnaden av entrén i två våningar.


Major Gyllenståhls ståtliga namnteckning: i övrigt var han knappast
skrivkunnig och hade därför ständig sekreterare.


<<

Mattias Loman © 2010 • Källor Gästbok

www.mattiasloman.se