Zethelius

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Silversmeden och brukspatronen på Surahammars och Lisjö bruk i Västmanland, RVO Erik Adolf Zethelius, (1781-1864).
Garvaren Erik Zethelius namnteckning i faderns bouppteckning 1739. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:121 s.950, AID: v222438.b9790.s950.

Lars Eriksson Zethelius, född 1678; garvarmästare; antog namnet Zethelius 1705; † 1739-03-22 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm (62 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:121 s.946, AID: v222438.b9750.s946). Bouppteckning 1739-06-07 med 41124 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:121 s.946, AID: v222438.b9750.s946). Ägde gård på Kungsholmen och Garvaregatan i kvarteret Västra Ormen taxerad till 8000 daler kopparmynt; ytterligare en gård på Kungsholmen på fri och egen grund taxerad till 9000 daler kopparmynt; juveler 600 daler kopparmynt, guld och silver 1200 daler kopparmynt med mera, samt färdigt och ofärdigt garverigods 18000 daler kopparmynt; han hade även en säker infordrande skuld från diverse personer tillsammans 7223 daler kopparmynt. Gift 1707 med jungfrun Anna Christina Winbom, i hennes 1:a äktenskap, född 1692, † 1752-01-16 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:152 s.404, AID: v222485.b4160.s404); bouppteckning 1752-04-11 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:152 s.404, AID: v222485.b4160.s404); dotter till sadelmakarmästaren Anders Winbom och Anna Berg.

Söner:

 • Erik Zethelius, född 1710; fabrikör; † 1767. se Tab 2.
 • Lars Zethelius, fabrikör; † 1776. se Tab .

TAB 2

Erik Zethelius, (son till Lars Zethelius, Tab 1), född 1710; garverifabrikör; † 1767-01-12 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm, begravd 15/1 (källa: Kungsholm FI:1 s.292, AID: v87658.b296.s292). Gift 1:o 1740 med jungfrun Margareta Christina Lund, född 1720, † 1744-10-24 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.218, AID: v222460.b2310.s218); bouppteckning 1745-01-24 med 34562 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:136 s.218, AID: v222460.b2310.s218); dotter till guldsmeden Peter Lund och Sigrid Margareta Solin; 2:o med jungfrun Maria Christina Lund, † 1746-10-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:141 s.761, AID: v222466.b8370.s761), dotter till guldsmeden Peter Lund och Sigrid Margareta Solin; 2:o 1748 med jungfrun Catharina Margareta Standaert, född 1723 i Stockholm, † 1759-05-03 i Klara församling, Stockholm, begravd 5/5 på Ulrika Eleonora kyrkogård (hetsig sjukdom, 35 år gammal, källa: Klara FIa:1 s.232, AID: v87404.b123.s232), dotter till stadskällarmästaren Adolf Standaert och hans 1:a fru Anna Christina Holmstein.

Barn 1:o:

 • Pehr Zethelius, född 1740; guld- & silversmed, direktör; † 1810. se Tab 3.
 • Christina Margareta Zethelius, född 1743 i Stockholm, † ung.
 • Erik Lorentz Zethelius, född 1744 i Stockholm., † ung.

Dotter 2:o:

 • Anna Maria Zethelius, född 1745 i Stockholm (anges vara 12 månader gammal i moderns bouppteckning i oktober 1746), † där barnlös 1765-01-24. Gift med guld- & silverarbetaren Peter Johansson Åkerman.

Barn 3:o:

 • Gustaf Adolf Zethelius, född 1749; logarvare; † 1784. se Tab .
 • Johan Fredrik Zethelius, † ung.
 • Hedvig Charlotta Zethelius, † ung.
 • Jonas Zethelius, † ung.

TAB 3

Pehr Zethelius, (son till Erik Zethelius, Tab 2), född 1740-11-10 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm; inskrevs som lärling i guld- & silversmide 1756 hos sin morbror Per Petersson Lund; guldsmedsgesäll 1760; mästare 1766; upparbetade verkstaden till en av Sveriges ledande silververkstäder i slutet av 1700-talet; direktör; † 1810-07-08 i Klara församling, Stockholm (69 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:381 s.523, AID: v223019.b5340.s523). Bouppteckning 1810-09-29 med 44746 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:381 s.523, AID: v223019.b5340.s523). Ägde ett brandförsäkrat stenhus på Helgeandsholmen i kvarteret Norrbro, Klara församling med taxeringsvärde 11000 riksdaler banco; ett brandförsäkrat stenhus i kvarteret Gruvdrängen vid Stora Gråbergsgatan, med en tillhörande kvarn om 1 par stenar, på fri och egen grund, taxerat till 2500 riksdaler banco, m.fl egendomar, alltsammans värt 18000 riksdaler banco. Gift 1:o 1767-05-17 i Klara kyrka, Stockholm (källa: Klara EI:2 s.130, AID: v87373.b69.s130) med jungfrun Christina Thunius, född 1745-01-16 i Klara församling, Stockholm, † där 1770-04-12, dotter till kyrkoherden i Botkyrka pastorat Ericus Erici Thunius och Christina Gravia; 2:o 1771 med jungfrun Hedvig Rosina Eliander, född 1754 i Klara församling, Stockholm, döpt 2/3 (källa: Klara CIa:1 s.506, AID: v87350a.b264.s506), † där 1778-05-03, dotter till slottsbyggmästaren, LVA Claes Eliander och Catharina Charlotta Beckman; 3:o 1778-11-20 i Österlövsta kyrka, Uppsala län med jungfrun Catharina Emerentia Westrell, född 1754-10-25 på Löfsta bruk, Österlövsta socken, Uppsala län, † 1838-12-04 i Klara församling, Stockholm, dotter till sekreteraren och inspektorn på Löfsta bruk Lars Westrell och Brita Emerentia Bäck.

Dotter 1:o:

 • Ulrika Christina Zethelius, född 1769-04-09 i Klara församling, Stockholm, † 1812-09-02. Gift 1798-05-22 i Stockholm med häradshövdingen i Norra Möre, Stranda och handbörds härader Carl Wilhelm Weidenhielm, född 1774-02-18 på Ramshult, Fliseryds socken, Kalmar län, † 1809-12-29. Paret fick 4 döttrar.

Barn 2:o:

 • Pehr Zethellij, född 1772; överste; † 1867. se Tab 4.
 • Erik Zethelius, född 1774-01-03 i Klara församling, Stockholm, † där samma år 7/1 (4 dagar gammal).
 • Dödfödd dotter, född och † 1775 i Klara församling, Stockholm.
 • Dödfödd dotter, född och † 1778 i Klara församling, Stockholm.

Barn 3:o:

 • Lars Wilhelm Zethelius, född 1779-10-30 i Klara församling, Stockholm; medicine doktor; hovmedikus; † ogift och barnlös 1806-03-11 i Stockholm.
 • Erik Adolf Zethelius, född 1781; direktör, brukspatron, RVO; † 1864. se Tab 5.
 • Emerentia Margareta Zethelius, född 1782-07-21 i Klara församling, Stockholm; under pseudonymen Margaretha Nylander skrev hon Handbok wid den nu brukliga Finare Matlagningen, som utkom i 16 upplagor, varav den första utgavs 1822 och den sista 1902; boken fick stor genomslagskraft bland de borgliga hushållen; † 1876-07-06 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (93 år, 11 månader, 15 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:654 s.462, AID: v223421.b4380.s462). Bouppteckning 1876-09-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:654 s.462, AID: v223421.b4380.s462). Gift 1799 med boktryckaren Henrik Nordström, född 1772 i Stockholm, † 1837 i Klara församling, Stockholm. Paret fick 2 barn.
 • Carl Zethelius, född 1783-08-15 i Klara församling, Stockholm; guld- & silversmed; † ogift och barnlös 1809-03-20 i Stockholm (26 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:375 s.322, AID: v223013.b3310.s322).
 • Ludvig Zethelius, född 1785-01-28 i Klara församling, Stockholm; fältkamrerare vid Skaraborgs regemente; † ogift och barnlös 1846-11-08 på Andersbo, Nora socken, Västmanlands län (källa: Våla häradsrätt (SE/ULA/11700) F II:22 s.187). Bouppteckning 1846-11-10 (källa: Våla häradsrätt (SE/ULA/11700) F II:22 s.187).
 • Hedvig Sofia Zethelius, född 1788-01 i Klara församling, Stockholm, † barnlös 1867-03-09 i Stockholm (79 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:616 s.104 AID: v223326.b3750.s104). Bouppteckning 1867-04-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:616 s.104 AID: v223326.b3750.s104). Gift 1812 i Klara kyrka, Stockholm med amiralitetskammarrådet Olof Johan Strandberg, född 1785, † 1837-04-04.
 • Catharina Fredrika Zethelius, född 1792-01-06 i Klara församling, Stockholm, † där samma dag.
 • Maria Gustava Zethelius, född 1794-10-03 i Klara församling, Stockholm, † där samma dag.

TAB 4

Pehr Zethellij, (son till Pehr Zethelius, Tab 3), född 1772-10-06 i Klara församling, Stockholm; överste i fransk tjänst, Sille-le-Guillaume; † 1867-03-09 i Frankrike. Gift med mademoiselle Aimée Pélogie Colombe Deplessis, † 1867.

Dotter:

 • Rosine Desirée Zethellij. Gift med godsägaren Pierre Buon. Paret omnämns i Rosines fasters bouppteckning 1867 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:616, AID: v223326.b3750.s104).

TAB 5

Erik Adolf Zethelius, (son till Pehr Zethelius, Tab 3), född 1781-02-19 i Klara församling, Stockholm; inskrevs 1796 i lära hos fadern; fick 1808 tillsammans med brodern Carl privilegium med att "förfärdiga oäckta guld och silfverdragerie arbeten", fram till övertagandet av faderns verkstad; 1810 övertog han verkstaden och var 1811–1813 även ålderman vid guldsmedsämbetet i Stockholm; drev fram till 1839, då hans två söner, Fredrik och Wilhelm tog över driften; köpte Nyby gård utanför Torshälla av sin svärfar Eric Nordewall 1828 och lät bygga ett stort järnverk på gårdens ägor, ritat av Samuel Owen, samt lät anlägga arbetarbostäder och bruksparken i anslutning till järnverket vid Nybyån; Nyby bruk var i mitten av 1800-talet landets största tillverkare av stålplåt; var även ägare till Surahammars och Lisjö bruk och lät uppföra Surahammars herrgård 1856–1858; vid sin död var han miljonär i 1800-talets penningvärde, en avsevärd förmögenhet; RVO; † 1864-03-07 i Stockholm och begravd på Torshälla kyrkogård. Gift 1808-05-05 i Eskilstuna med fröken Sofia Fredrika Nordewall, född 1786-03-04 i Eskilstuna, Södermanlands län, † 1855-09-15 på Nyby bruk, Torshälla socken, Södermanlands län, dotter till direktören, RVO Erik Nordwall, adlad Nordewall och Fredrika Catharina Branting.

Barn:

 • Carl Zethelius, född 1811; kunglig sekreterare, brukspatron; † 1880. se Tab 6.
 • Per Fredrik Zethelius, född 1812; brukspatron; † 1887. se Tab 8.
 • Catharina Sofie Louise Zethelius, född 1814-03-29 i Klara församling, Stockholm, † 1868-10-10 på Norrlandsgatan 1, Jakob och Johannes församling, Stockholm. Gift med protokollssekreteraren, justitierådet Adolf Martin Joakim Alexandersson, född 1800-07-12 i Stockholm, † 1888-03-09 på Norrlandsgatan 15b, Jakob och Johannes församling, Stockholm. Paret fick flera gemensamma barn.
 • Erik Wilhelm Zethelius, född 1815; brukspatron; † 1873. se Tab .
 • Augusta Emerentia Carolina Zethelius, född 1818-02-23 i Stockholm, † 1897-09-26 i Vällinge. Gift 1845-11-29 i Stockholm med översten i armén, adjutanten hos kungen, landshövdingen i Jämtlands län, riksdagsmannen, statsrådet och chefen för finansdepartementet, RNS:tOO, RSO, RRS:tAO 2kl, RPrRÖO3kl, KNS:tOO, KNO Carl Gustaf Lagercrantz, född 1816-07-10 på Troxhammar, † 1867-10-15 i Stockholm. Paret fick 7 barn.
 • Knut Herman Zethelius, född 1819-06-16; brukspatron på Surahammars bruk; † ogift och barnlös 1846-09-08 på Surahammars bruk (källa: Snevringe häradsrätt FII:22 s.135, AID: v150652.b1380.s135). Bouppteckning 1846-11-20 med 711 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Snevringe häradsrätt FII:22 s.135, AID: v150652.b1380.s135).
 • Henrik Filibert Zethelius, född 1825; kanslist; † 1899. se Tab .

TAB 6

Carl Zethelius, (son till Erik Adolf Zethelius, Tab 5), född 1811-01-02 i Klara församling, Stockholm; kunglig sekreterare, brukspatron 1859 då han övertog Nyby bruk efter fadern; bruket blev bolag 1872 och ledningen övertogs vid Carls död av Lars Laurentius Liberg; † 1880-02-24 på Hyndevad, Gillberga socken, Södermanlands län, begravd 8/3 på Gillberga kyrkogård. Gift 1838-10-28 i Husby-Rekarne kyrka med fröken Charlotta Catharina Granath, född 1813 på Ryningsberg, Husby-Rekarne socken, Södermanlands län, † 1895 i Eskilstuna, Södermanlands län, dotter till hovjägmästaren Johan Daniel Granath och friherrinnan Gustava Charlotta Fleetwood.

Barn:

 • Sofia Charlotta Catharina Zethelius, född 1839 i Stockholms-Näs socken, Stockholms län. Gift 1862-09-03 i Torshälla kyrka med löjtnanten och brukspatronen Axel Hjalmar Lindhé, född 1831-09-07 på Fässberg, Mölndals socken.
 • Charlotta (Lotten) Emerentia Carolina Zethelius, född 1841, † 1924 i Jakobs församling, Stockholm. Gift 1863 med generallöjtnanten, riksdagsmannen och ledamoten av Krigsvetenskapsakademien, KKMO, KSO Gustaf Rudolf Abelin, född 1819-05-17 i Linköping, Östergötlands län, † 1903-09-19 på Björnsnäs, Kvillinge socken, Östergötlands län. Paret fick 2 barn.
 • Carl Erik Wilhelm Zethelius, född 1844; kapten; † 1932. se Tab 7.

TAB 7

Carl Erik Wilhelm Zethelius, (son till Carl Zethelius, Tab 6), född 1844; kapten i armén; † 1932. Gift 1881-11-09 med fröken Anna Emilia Kindgren, född 1863-06-27, † 1933, dotter till borgmästaren i Karlskrona, RVO Johan Kindgren och Hilda Ottilia Maria Eklundh.

Barn:

 • Carl Erik Johan Zethelius, född 1882 i Eskilstuna, Södermanlands län; löjtnant i Gotlands infanteriregementes reserv; extra ordinarie kammarskrivare i Tullverket; † 1931.
 • Maria Elisabet Charlotta Zethelius, född 1883 i Eskilstuna, Södermanlands län, † ogift och barnlös 1918-01-16 i Stockholm.
 • Curt Axel Henrik Zethelius, född 1894 i Gillberga socken, Södermanlands län; † 1983.

TAB 8

Per Fredrik Zethelius, (son till Erik Adolf Zethelius, Tab 5), född 1812-09-02 i Klara församling, Stockholm; brukspatron; † 1887-12-29 i Stockholm. Gift 1852-12-18 på Vikhus med fröken Ulrika (Ulla) Gustava Wilhelmina von Post, född 1820-08-15 på Nybyholm, † 1910-04-13 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, dotter till majoren vid livregementsbrigadens grenadjärkår, godsägaren, RSO Carl Axel Rangel, adlad och adopterad von Post och hans 2:a fru, friherrinnan Lovisa Magdalena Ulrika Ridderstolpe.

Barn:

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman