Wolffelt nr 1741

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Wolffelt nr 1741

Adlad 1651-06-14; introducerad på Riddarhuset 1723. Lettisk adelssläkt från Ösel.

TAB 6

Ryttmästaren Otto Magnus Wolffelt, (1727-1779).
Majoren Magnus Albrekt Wolffelt, (1737-1800).

Otto Magnus Wolffelt, (son till Henrik Wolffelt, Tab 3), född 1663; fänrik vid Tavastehus läns reg:te 1683; kapten vid fältmarskalken greve De la Gardies värvade reg:te 1700; major där 1702; överstelöjtnant och kommendant på Arensborg på Ösel 1710; överstelöjtnant vid Älvsborgs reg:te 1714 och vid Upplands reg:te 1716; överste där 1718; landshövding i Stockholms län 1737; † 1743-01-04 i Stockholm, begravd jämte sin 3:e fru i Klingsporska eller Clerckska graven i Vallentuna kyrka Gift 1:o med jungfrun Helena Nassokin, † 1704, dotter till löjtnanten Fromhold Johan Nassokin och hans 2:a fru Christina Svärdfelt, i hennes 2:a äktenskap; 2:o med jungfrun Elisabet Adlerhielm, född 1677-06-04, † 1710 (pesten), dotter till assessorn Johan Hartman, adlad Adlerhielm och Birgitta Clerck; 3:o 1711 med sin 2:a frus kusin, friherrinnan Magdalena Catharina Clerck, född 1679-12-03 i Stockholm, dotter till kungliga rådet och presidenten Hans Clerck, friherre Clerck och Anna Bure.

Barn 1:o:

 • Georg Henrik Wolffelt, född 1695; major; † 1756. se Tab 7.
 • Otto Johan Wolffelt, född 1696; löjtnant; † 1741. se Tab 9.
 • Gertrud Christina Wolffelt, född 1697, † 1734. Gift 1710 med majoren Adam Ludvig von Schrowe, i hans 1:a äktenskap, född 1680, † 1763.
 • Hedvig Helena Wolffelt, född 1699, † ogift och barnlös 1760-05-06.
 • Margareta Elisabet Wolffelt, född 1699, † ogift och barnlös 1743-06-26 i Stockholm.

TAB 7

Georg Henrik Wolffelt, (son till Otto Magnus Wolffelt, Tab 6), född 1695; volontär vid greve De la Gardies infanterireg:te; korpral 1700; förare 1701; sergeant s å; fänrik 1702; löjtnant s å; kapten vid Tavastehus reg:te 1704 och vid Livdragonerna 1711; major där 1722; † 1756. Tillfångatogs av ryssarna vid Narva och fördes till Novasoli, och rymde därifrån 1710. Gift 1:o med jungfrun Hedvig Leffler, dotter till borgmästaren i Linköping Johan Leffler och Märta Eijelman; 2:o med änkan Ulrika Catharina Crusebjörn, till Karstorp, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o med assessorn Lars Sandberg, † 1721), † 1754, dotter till översten Adolf Johan Crusebjörn och hans 1:a fru, friherrinnan Märta Kurck.

Barn 1:o:

 • Otto Johan Wolffelt, † ung.
 • Helena Märta Wolffelt, † barn.
 • Fritz Wolffelt, född 1721-08-22 i Linköping; volontär vid Östgöta kavallerireg:te; korpral; kvartermästare 1747; kornett 1748-04-13; löjtnant 1750-08-21; † ogift och barnlös 1750-11-20 på Karstorp, Klockrike sn.

Son 2:o:

 • Otto Magnus Wolffelt, född 1727; ryttmästare; † 1779. se Tab 8.

TAB 8

Otto Magnus Wolffelt, (son till Georg Henrik Wolffelt, Tab 7), till Karstorp, Klockrike sn; född 1727-06-22 på Karstorp; volontär vid Östgöta kavallerireg:te 1743-02-23; Korpral 1757-01-21; kornett 1758-10-13; stabslöjtnant 1760-10-14; ryttmästares avsked 1764-06-19; deltog i pommerska kriget; † 1779-06-14 på Karstorp, Klockrike sn. Gift 1:o 1766-06-22 på Nordsjö herrgård, Kristbergs sn med jungfrun Altéa Lovisa Bergenstråhle, född 1744-12-06 på Nordsjö herrgård, Kristbergs sn, † 1767-10-01 på Kåreholm, Rönö sn, dotter till brukspatronen Nils Bergenstråhle och Maria Elisabet De Geer; 2:o 1769-06-11 med jungfrun Charlotta Sofia Boije af Gennäs, född 1724-11-16 på Tornby, Fornåsa sn, † där 1785-01-17, dotter till majoren Anders Boije af Gennäs och Catharina Boije af Gennäs.

Dotter 1:o:

 • Ulrika Elisabet Wolffelt, född 1767-09-12 på Kåreholm, Rönö sn, † 1832-01-09 på Skälboö, Skönberga sn. Gift 1785-10-06 med sin mors kusin, majoren Alexander De Geer, född 1744-01-12, † 1814-07-05 på Skälboö, Skönberga sn (källa: Skönberga EI:1 s.219, AID: v40636.b115.s219). Paret fick 7 barn.

TAB 9

Otto Johan Wolffelt, (son till Otto Magnus Wolffelt, Tab 6), född 1696 i Livland; volontär vid Livgardet 1711-01; premiärfänrik vid Östgöta infanterireg:te 1712-09-27; konfirmation 1716-06-13; fången 1713-05-16 vid Tönningen "echapperade" och kom hem 1714; sekundlöjtnant 1716-08-27; löjtnant vid Livdragonreg:tet 1717-01-19; löjtnant med kvartermästares indelning vid Östgöta kavallerireg:te 1722-11-26; kornetts indelning 1726-06-25; regementskvartermästare 1734-02-22; deltog i slaget vid Gadebusch 1712, försvaret vid Tönningen 1713 samt i norska fälttågen 1716 och 1718; † 1741-03-29 i Stockholm. Gift 1:o 1726-09-25 i Linköping med jungfrun Jeanna Märta Leffler, född 1705-04-21 i Linköping, † där 1728-08-06, dotter till borgmästaren Johan Leffler och Märta Eijelman; 2:o 1736-04-17 i Klockrike sn med jungfrun Catharina Boij, † 1762-02-26 på Valstad, Klockrike sn, dotter till ryttmästaren Johan Jakob Boij och Charlotta Eleonora Crusebjörn.

Son 2:o:

 • Magnus Albrekt Wolffelt, född 1737; major, RSO; † 1800. se Tab 10.

TAB 10

Magnus Albrekt Wolffelt, (son till Otto Johan Wolffelt, Tab 9), till Lunna och Valstad, Klockrike sn; född 1737-06-08 på Valstad, Klockrike sn; volontär vid Östgöta kavallerireg:te 1752; korpral s å; kvartermästare 1753-03-19; stabskornett 1758-04-02; kornetts indelning s å 18/10; stabslöjtnant 1760-10-14; löjtnants indelning 1771; stabsryttmästare 1772-09-16; ryttmästares indelning 1775-10-26; major i reg:te 1782-08-23; avsked 1785-05-02; RSO; deltog under pommerska kriget i affärerna vid Werbelow, Süssow, Anklam, Neu-Brandenburg, Neusund, Gatsch, Dargun, Neu-Kahlen och Malchin; "en käck och förfaren officer, som sin tjänst vid alla tillfällen förrättat"; † 1800-04-19 i Skänninge. Gift 1763-08-16 på Renstad, Svanshals sn med jungfrun Charlotta Maria von Kothen, född 1737-09-02 på Renstad, † 1818-02-17 i Linköping, dotter till överstelöjtnanten vid Jönköpings reg:te Fredrik von Kothen och Ulrika Eleonora Rehnberg.

Barn:

 • Charlotta Wolffelt, född 1764, † s å.
 • Otto Wilhelm Wolffelt, född 1765-03-05; kapten vid Livgrenadjärreg:tets rusthållsdivision 1792; major där; RSO 1801; † ogift och barnlös 1810-06-11.
 • Fredrika Wilhelmina Wolffelt, född 1766-05-26 på Valstad, Klockrike sn, † 1843-04-17 i Stockholm. Gift 1799-01-28 i Appuna sn med sin mors svåger, löjtnanten David Anders Fock, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1785-08-12 på Renstad med jungfrun Juliana Beata von Kothen, född 1751-03-07 på Norra Röjde, Säby sn, † 1795-04-23 på Valla, dotter till överstelöjtnanten vid Jönköpings reg:te Fredrik von Kothen och Ulrika Eleonora Rehnberg), född 1752-06-28 på Lunna, † barnlös 1820-02-14 i Linköping.
 • Charlotta Catharina Wolffelt, född 1769-06-02 på Styvinge, † 1804-11-05. Gift 1796-12-08 på Lunna med sin mors kusin, ryttmästaren Evert Gustaf von Kothen, född 1756-06-01 på Åbylund, † där 1820-06-23. Paret fick 2 döttrar.
 • Lovisa Eleonora Wolffelt, född 1770-11-26, † barn.
 • Maria Anna Wolffelt, född 1771-11-14, † 1775-10-15.
 • Fritz Magnus Wolffelt, född 1773; major, RSO; † 1838. se Tab 11.
 • Gustaf Evert Wolffelt, född 1775-12-07; överstelöjtnant; RSO; † ogift och barnlös 1844-04-03 i Linköping.

TAB 11

Fritz Magnus Wolffelt, (son till Magnus Albrek Wolffelt, Tab 10), till Wij Säteri, Borgs sn; född 1773-10-06 på Styvinge, Vists sn; volontär vid Livdragonreg:tet 1778-08-05; sekundkorpral vid Smålands kavallerireg:te 1780-12-01; sekundkornett vid Östgöta kavallerireg:te 1785-05-18; stabsfänrik vid Livgrenadjärreg:tets rusthållsdivision 1791-12-20; löjtnant i division 1792-04-17 och vid divisionen 1794-04-18; kapten 1805-07-22; majors avsked 1811-07-23; RSO; Svensksund GM; deltog i sjöexpeditionerna 1789 (slaget vid Öland) och 1790 (slaget vid Svenskund) samt striderna vid Kymene batterier, Pitpekas och Korkiansaari (där han blev blesserad), i norska kriget 1808 (affären vid Prästebakke) samt expeditionen till Västerbotten (striderna vid Sävar och Ratan); † 1838-03-10 i Norrköping. Gift 1800-12-01 i Skänninge med jungfrun Catharina Elisabet Weijdling, född 1779-10-28 i Skänninge, döpt s d, † 1866-03-07 i Linköping, dotter till borgmästaren i Skänninge Michaël Weijdling och hans 2:a fru Christina Catharina Livijn.

Barn:

 • Fritz Wolffelt, född 1801-03-30, † 1802.
 • Charlotta Elisabet Wolffelt, född 1802-03-27 i Appuna sn, † 1866-11-06 i Linköping. Gift 1841-10-12 med kaptenen vid Värmlands fältjägarreg:te, friherre Johan Gustaf Uggla, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1816 på Sund med sin kusin, friherrinnan Fredrika Mariana Uggla, född 1793-09-19 på Sund, † 1839-01-04 på Remmene, dotter till ryttmästaren, friherre Carl Henrik Uggla och Eva Juliana Lilliestråle), född 1792-03-07 i Karlstad, † 1865-10-08 i Göteborg. Paret fick 1 gemensam son, som dog barn.
 • Carolina Wolffelt, född 1803, † 1811.
 • Pamela Fredrika Wolffelt, född 1805-01-05. Gift 1822-12-24 med överstelöjtnanten Gustaf von Axelsson, i hans 2:a äktenskap, född 1786, † 1847.
 • Fritz Wolffelt, född 1806, † s å.
 • Augusta Lovisa Wolffelt, född 1807, † 1819-06-27.
 • Emilia Wolffelt, född 1809-12-03 på Trosby Boställe, Tjällmo sn, † 1834-04-21 på Ravnäs, Konungsunds sn (barnsäng). Gift 1831-10-15 i Norrköping med kaptenen vid Kungliga Andra Livgrenadjärreg:tet Otto Lorentz (Evert) Taube, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1837-03-30 på Tärnö, Husby-Oppunda sn med grevinnan Adamina Vilhelmina Cronstedt af Fullerö, född 1804-10-15 på Sveaborgs Fästning, † 1881-10-30 i Linköping, dotter till generallöjtnanten, greve Johan Adam Cronstedt af Fullerö och friherrinnan Beata Ottiliana Maria Stackelberg), född 1795-06-01 på Prästkulla Fideikommiss, Tenala sn, Finland, † 1860-11-07 i Linköping. Paret fick 2 gemensamma söner, som har efterlämnat talrika ättlingar.
 • Otto Albrekt Wolffelt, född 1810; student i Uppsala; † där 1830-11-10.
 • Mauritz Constantin Wolffelt, född 1814; major. se Tab 12.
 • Carolina Vilhelmina Aurora Wolffelt, född 1818-03-04. Gift 1843-08-12 i Norrköping med underlöjtnanten Johan Fredrik Odencrantz, född 1814.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Carl Almgren - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 6; Waldemar Stenhammar och Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregmentet 1552-1927, Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar vid Östgöta ryttare och kavalleriregemente samt Livgrenadjärregementets rusthållsdivision och Andra livgrenadjärregementet. Sammanställt av: Mattias Loman.