Widman från Stockholm

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Sven Johan Widman, född 1721 (åu); postinspektor i Linköping; postkamrerare; † 1778-10-09 i Maria Magdalena församling, Stockholm (57 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.146, AID: v222869.b1940.s146). Bouppteckning 1779-02-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.146, AID: v222869.b1940.s146). Köpte 1773 ½ frälsehemmanet Sperringstorp i Västerlösa socken, Östergötlands län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:253 s.161, AID: v222869.b2090.s161). Gift 1:o 1752-12-04 i Eksjö, Jönköpings län med jungfrun Christina Elisabet Knagge, född 1723-02-26 i Eksjö, Jönköpings län, dotter till handlanden i Eksjö Jöns Knagge; 2:o 1763-12-27 i Linköpings domkyrka med jungfrun Ingrid Helena Fabritia, dotter till lanträntmästaren i Linköping Nils Fabritius och Ingrid Helena Hellström.

Barn 1:o:

 • Johan Adam Widman, född 1753; hovrättsråd, RNO; † 1833. se Tab 2.
 • Maria Margareta Widman, född 1754-10-07 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län, döpt 11/10 (källa: Linköpings domkyrkoförsamling CI:2 s.479, AID: v38774.b235.s479), † 1804-12-03 i Stockholm (50 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:360 s.157, AID: v222998.b1640.s157). Bouppteckning 1805-02-22 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:360 s.157, AID: v222998.b1640.s157). Gift med språkmästaren Johan Steinmetz. Paret fick 2 barn.
 • Magdalena Christina Widman, född 1755-11-11 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län, döpt 15/11 (källa: Linköpings domkyrkoförsamling CI:2 s.481, AID: v38774.b236.s481).
 • Ulrika Widman, född 1758-05-21 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län, döpt 23/5 (källa: Linköpings domkyrkoförsamling CI:2 s.489, AID: v38774.b240.s489), † 1813-12-28 i Stockholm (56 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:395 s.648, AID; v223034.b7130.s648). Bouppteckning 1814-07-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:395 s.648, AID; v223034.b7130.s648). Gift 1:o med kramhandlare Olof Nymark, med vilken hon fick 4 barn, född 1746, † 1786-02-27 i Stockholm; 2:o med sidenkramhandlaren Joakim Stenberg, från vilken hon skildes.
 • Sven Widman, född 1759-12-11 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län, döpt 12/12 (källa: Linköpings domkyrkoförsamling CI:2 s.491, AID: v38774.b241.s491).
 • Carl Widman, född 1761.

Barn 2:o:

 • Sara Elisabet Widman, född 1768 i Stockholm.
 • Mathias Widman, född 1770 i Stockholm.
 • Johanna Lovisa Widman, född 1771 i Stockholm.
 • Ingrid Helena Widman, född 1773 i Stockholm, † där 1778-10-31 (6 år gammal).
 • Gustava Widman, född 1774 i Stockholm.
 • Gustaf Widman, född 1776 i Stockholm.
 • Adolf Fredrik Widman, född 1777 i Stockholm.
 • Sofia Magdalena Widman, född postuma 1778-11-14 i Stockholm.

TAB 2

Johan Adam Widman, (son till Sven Johan Widman, Tab 1), född 1753-10-16 i Linköpings domkyrkoförsamling, Östergötlands län, döpt 20/10 (källa: Linköpings domkyrkoförsamling CI:2 s.477, AID: v38774.b234.s477); auskultant i Svea hovrätt 1772-10-16; extra ordinarie kanslist 1773-02-24; extra ordinarie notarie samma år 8/4; befordrad till civil prot 1775-01-26; kanslist 1776-12-16; notarie 1780-03-21; ombudsman för prästerskapets änke- och pupillkassa 1781; konstituerad proto notarie; adjungerad ledamot; proto notarie 1790; assessor 11/11 samma år; hovrättsråd 1805-07-02, RNO 1812-11-28; avsked 1824; † 1833-02-03 i Stockholm (80 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:471 s.400, AID: v223113.b4120.s400). Bouppteckning 1833-03-28 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:471 s.400, AID: v223113.b4120.s400). Köpte stenhus i Maria Magdalena församling 1820-09-11 (källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:471 s.401, AID: v223113.b4130.s401). Gift 1785-03-10 i Stockholm med jungfrun Anna Ulrika Biron, född 1760 (åu), † 1835-04-16 i Stockholm (75 år gammal, källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.92, AID: v223135.b1070.s92); bouppteckning 1835-07-13 (källa: Stockolms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:483 s.92, AID: v223135.b1070.s92); dotter till övervägaren vid Stockolms stora järn- och metallvåg Peter Biron och Anna Helena Ekblad.

Barn:

 • Peter Ulrik Widman, född 1786; grosshandlare; † 1859. se Tab 3.
 • Charlotta Fredrika Widman. Gift med sin kusin, grosshandlaren Jakob Fredrik Steinmetz. Paret fick 4 barn.
 • Gustava Sofia Widman. Gift med grosshandlaren Magnus Didrik Silfverberg.

TAB 3

Peter Ulrik Widman, (son till Johan Adam Widman, Tab 2), född 1786 i Stockholm; grosshandlare; † 1859-09-21 i Stockholm (73 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:583 s.135, AID: v223293.b5480.s135). Bouppteckning 1859-12-15 med 240404 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:583 s.135, AID: v223293.b5480.s135). Ägde 1/4 av stenhuset i kvarteret Överkikaren, Maria Magdalena församling på Södermalm, taxerat till 10312 riksdaler riksmynt i bouppteckning 1859, samt 1/4 av huset i kvarteret Tyfon i Klara församling, taxerat till 8437 riksdaler riksmynt. Gift med fröken Brita Maria Löfvenberg

Dotter:

 • Ulrika Matilda Widman, född 1819-02-13 i Stockholm, † där 1893-12-08. Gift 1838-10-25 i Stockholm med auditören vid livgardet till häst, departementschefen i fångvårdsstyrelsen, RNO Robert Teofron Cederschiöld, född 1808-04-26 i Malmö, Skåne län, † 1865-05-26 i Stockholm. Paret fick 2 barn.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman