Westman - Bryggarsläkten

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Handlanden och bryggaren Johan Westman, (1727-1808). Källa: Porträtt av Carl Fredrich Brander, Sockholms Auktionsverk 2018.
Bryggaråldermannen, löjtnanten och riksdagsmannen Abraham Lorentzon Westman, (1753-1802). Källa: Efter original av Carl Fredrik von Breda. Tillhörigt Sven Hedin.
Fru Elisabet Westman, (1763-1830). Källa: Efter miniatyrporträtt av J.A. Gillberg. Tillhörigt Sven Hedin.
Kanslirådinnan Clara Elisabet Westman, (1790-1834). Källa: Efter original av Carl Fredrik von Breda. Tillhörigt Sven Hedin.
Fru Carolina Margareta Westman, gift Nyström, (1790-1839). Källa: Efter miniatyrporträtt. Tillhörigt Sven Hedin.
Westmanska palatset i kvarteret Grönlandet Norra med adress Wallingatan 2 på Norrmalm i Stockholm, i bakgrunden ses Adolf Fredriks kyrka. Arkitekt var Carl Christoffer Gjörwell d y och byggherre bryggmästaren Abraham Westman, (1753-1802). Han lät bygga huset 1799-1800 till sig och sin familj. Källa: Litografi efter teckning av Ferdinand Tollin 1841.
Bryggaråldermannen och rådmannen Lorentz Westmans, (1720-1792), namnteckning i hustruns bouppteckning år 1777. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:260 s.251, AID: v222876.b2770.s251.
Bryggaren Abraham Westmans, (1724-1795), namnteckning i hustruns bouppteckning år 1781. Källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:266 s.156, AID: v222886.b1630.s156.

Erik Larsson Westman, född 1650 i Stockholm; borgare; bryggare; † 1720-09-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 s.641, AID: v222395.b6480.s641). Bouppteckning 1720-12-07 med 22143 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 s.641, AID: v222395.b6480.s641). Ägde stenhus med bryggeri- och brännvinshus i kvarteret Willman på Norrmalm samt stenhus och gård i kvarteret Språkmästaren i Jakobs församling, sammanlagt taxeringsvärde 20000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:90 s.642, AID: v222395.b6490.s642). Gift 1688 i Stockholm med jungfrun Christina Dahlman, † 1716-04-01 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:84 s.203, AID: v222386.b2150.s203); bouppteckning 1717-08-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:84 s.203, AID: v222386.b2150.s203).

Barn:

 • Eva Westman, född 1689 i Stockholm, † där 1736. Gift 1:o med vice fiskalen vid Rådhusrätten Anders Röding; 2:o med guldarbetaren Gottfrid Euch.
 • Lorentz Eriksson Westman, född 1690; bryggare; † 1730. se Tab 2.
 • Petter Eriksson Westman, född 1692 i Stockholm, † barn.
 • Erik Eriksson Westman, född 1693; bryggare; † 1740. se Tab .
 • Abraham Eriksson Westman, född 1694 i Stockholm.
 • Isak Eriksson Westman, född 1696 i Stockholm, † där 1717.
 • Jakob Eriksson Westman, född 1697 i Stockholm; brännvinsbrännare; † ogift och barnlös 1731-04-11 i Stockholm.
 • Christina Westman, född 1701 i Stockholm, † där 1752. Gift med bryggaren Nils Högman, † 1751 i Stockholm.

TAB 2

Lorentz Eriksson Westman, (son till Erik Larsson Westman, Tab 1), född 1690 i Stockholm; bryggare; † 1730-04-18 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:102 s.9080, AID: v222414.b9080). Bouppteckning 1730-08-08 med 97164 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:102 s.9080, AID: v222414.b9080). Ärvde stenhuset med bryggeri i kvarteret Willman som taxerades till 20000 daler kopparmynt, samt stenhuset i kvarteret Språkmästaren taxerat till 44000 daler kopparmynt (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:102 s.9100, AID: v222414.b9100). Gift med jungfrun Magdalena Lütkensvager, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med handlanden och bryggaren Anders Söderman, med vilken hon fick 1 dotter), född 1698, † 1739-11-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:123 s.556, AID: v222443.b6360.s556); bouppteckning 1740-04-22 med 121244 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:123 s.556, AID: v222443.b6360.s556); dotter till bildhuggaren i Stockholm Joakim Lütkensvager och Catharina Garp.

Barn:

 • Christina Westman, född 1719 i Stockholm; var känd som "madame Nyman"; † 1795-10 i Klara församling, Stockholm, begravd samma år 27/10 på Klara kyrkogård där hon för sig och sin man till vänster om södra porten i kyrkogårdsmuren hade låtit uppföra ett större gravkor. Gift med handlanden och bryggaren Niklas Nyman, född 1709 i Stockholm, † 1762-06-21 i Jakobs församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:190 s.627, AID: v222747.b2510.s627). Paret fick 1 dotter.
 • Lorentz Lorentzon Westman, född 1720; rådman, bryggarålderman, riksdagsman; † 1792. se Tab 3.
 • Catharina Westman, född 1721 i Stockholm, † 1798.
 • Magdalena Westman, född 1722 i Stockholm, † där 1795. Gift 1744 med handlanden Magnus Sohm, född 1718 i Stockholm, † 1774 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Paret fick 6 barn.
 • Abraham Lorentzon Westman, född 1724; bryggare; † 1795. se Tab 12.
 • Erik Lorentzon Westman, född 1725 i Stockholm, † där 1788.
 • Johan Lorentzon Westman, född 1727; bryggare; † 1808. se Tab 18.
 • Sara Westman, född 1728 i Stockholm, † där 1736.
 • Margareta Westman, född 1730 i Stockholm, † där 1809.

TAB 3

Lorentz Lorentzon Westman, (son till Lorentz Westman, Tab 2), född 1720; burskap som bryggare 1740; kyrkoråd och fattigföreståndare i Klara och Adolf Fredriks församlingar 1762; direktör för Brand- och Försäkringskontoret samma år; bisittare i bryggarämbetet; ledamot av Borgerskapets Beredningskommission 1766-02; ledamot av Börsbyggnadskommissionen; ledamot av Borgerskapets 50 äldste; rådman 1777; bryggarålderman 1778; ledamot av Accisrätten; ledamot av Ämbets- och byggningskollegium 1779; deltog i riksdagarna för Borgarståndet 1778-79; † 1792-05-03 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:305 s.31, AID: v222943.b400.s31). Bouppteckning 1792-06-21 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:305 s.31, AID: v222943.b400.s31). Gift 1741 med jungfrun Margareta Bewi, född 1722 i Stockholm, † där 1776-10-11 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:260 s.230, AID: v222876.b2570.s230); bouppteckning 1777-05-06 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:260 s.230, AID: v222876.b2570.s230); ägde ett brandförsäkrat stenhus med bryggeri- och bränningsverk i kvarteret Vargen på Repslagargatan, Adolf Fredriks församling, taxerat till 100000 daler silvermynt; 3 försäkrade gårdar i kvarteret Tranhalsen, taxerade till 20000 daler silvermynt; ett litet bryggeriverk i kvarteret Vargen taxerat till 1000 daler silvermynt; dotter till bryggaren och kyrkorådet Carl Bewi och Anna Krus.

Barn:

 • Anna Margareta Westman,, född 1742, † 1772-07-05. Gift 1:o 1759 med slottsbyggmästaren Georg Fröman, med vilken hon fick 2 döttrar, † 1767; 2:o 1770 med slottsbyggmästaren, major-mekanikus, RVO Adolf Ulrik Kirstein, med vilken hon fick 1 dotter, i hans 1:a äktenskap, född 1746-04-06 i Stockholm, † 1806-08-03 och slöt adliga ätten på svärdssidan.
 • Magdalena Westman, född 1743 i Stockholm, † där 1799-06-14 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:338 s.4020, AID: v222977.b4020). Bouppteckning 1799-09-19 med 35141 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:338 s.4020, AID: v222977.b4020). Gift 1761 i Stockholm med bryggaren Johan Hartman, född 1737 i Stockholm, † där 1817. Paret fick 14 barn.
 • Catharina Westman, född 1743, † 1789-12-10 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm (46 år, 5 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:180, AID: v222939.b2000.s180). Gift med bryggaren Anders Willman, född 1728, † 1788-09-29 i Ulrika Eleonora församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:292 s.662, AID: v222931.b6860.s662). Paret fick 4 barn.
 • Carl Lorentzon Westman, född 1746; handlande, bryggare; † 1799. se Tab 4.
 • Christina Westman, född 1748 i Stockholm, † 1793-06-16 i Klara församling, Stockholm (45 år gammal). Gift med regementsfältskären och medicine doktorn Per Fredrik Lenngren, född 1747 i Nyköpings Allhelgona församling, † 1805-09-12 i Klara församling, Stockholm, begravd 16/9 (källa: Klara FIa:5 s.237, AID: v87408.b123.s237). Paret fick 1 dotter.
 • Sara Westman, född 1750, † 1790. Gift med handlanden och bryggaren Peter Ulrik Schultz, född 1745, † 1818-05-11. Paret fick 1 son.
 • Lorentz Lorentzon Westman, född 1751; bryggare; † 1786. se Tab 6.
 • Abraham Lorentzon Westman, född 1753; bryggarålderman, löjtnant, riksdagsman; † 1802. se Tab 9.
 • Nils Lorentzon Westman, kapten vid Nylands regemente.
 • Isak Lorentzon Westman, bryggare; ryttmästare vid Stockholms Borgerskaps kavalleriregemente; RVO; † barnlös 1827-02-08 på Ängsholmen, Över-Järna socken, Stockholms län (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:449 s.434, AID: v223088.b4480.s434). Bouppteckning 1827-03-16 med 19795 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:449 s.434, AID: v223088.b4480.s434). Ägde hälften av egendomen vid Adolf Fredriks Västra Kyrkogata mellan Drottninggatan och Holländargatan i kvarteret Grönlandet Norra, det s k Westmanska palatset, med taxeringsvärde 40000 riksdaler banco, eller hälften 20000 riksdaler banco - den andra hälften av fastigheten tillhörde Stora Amaranter Orden (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:449 s.438, AID: v223088.b4520.s438). Gift med Maria Charlotta Gärner, född 176(6) i Stockholm, † där barnlös 1828-09-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:454 (1828) Bild: 4060 Sida: 375, AID: v223093.b4060.s375); bouppteckning 1828-10-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning (A, AB) F1A:454 (1828) Bild: 4060 Sida: 375, AID: v223093.b4060.s375); dotter till bryggaren Per Gärner.
 • Jakob Lorentzon Westman, född 1757; kofferdikapten, broinspektor; † 1816. se Tab 10.

TAB 4

Carl Lorentzon Westman, (son till Lorentz Lorentzon Westman, Tab 3), född 1746 i Stockholm; handlande; bryggare; † 1799-07-09 i Klara församling, Stockholm (53 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:336 s.448, AID: v222975.b4570.s448). Bouppteckning 1799-10-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:336 s.448, AID: v222975.b4570.s448). Gift med jungfrun Margareta Christina Funck, född 1741 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:268 s.93, AID: v222888.b1000.s93), † 1799-08-09 i Klara församling, Stockholm (58 år gammal, Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:336 s.448, AID: v222975.b4570.s448); bouppteckning 1799-10-02 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:336 s.448, AID: v222975.b4570.s448); dotter till grosshandlaren och stadsmäklaren Carl Frans Funck och Maria Hardt.

Barn:

 • Carolina Margareta Westman, född 1777 i Stockholm, † där 1832-04-28 (54 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:470 s.217, AID: v223112b.b263.s217). Bouppteckning 1832-08-16 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:470 s.217, AID: v223112b.b263.s217). Gift med kamreraren Adolf Wilhelm Hoving, född 1771-11-18 i Katarina församling, Stockholm (källa: Huddinge AI:9 s.211, AID: v85771.b2190.s211), † 1852. Paret fick 3 söner.
 • Johanna Ulrika Westman, född 1781 i Stockholm, † där ogift och barnlös 1833.
 • Carl Westman, född 1782; bibliotekarie; † 1836. se Tab 5.

TAB 5

Carl Westman, (son till Carl Lorentzon Westman, Tab 4), född 1782 i Stockholm; lånebibliotekarie; † 1836-10-01 i Stockholm (54 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.746, AID: v223145.b7720.s746). Bouppteckning 1836-11-25 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.746, AID: v223145.b7720.s746). Gift med fröken Antoinetta Margareta Eufrosyna Eskovall.

Barn:

 • Mathilda Maria Eufrosyne Westman, född 1813-10-20 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.746, AID: v223145.b7720.s746); mamsell; bosatt ogift och barnlös i kvarteret Rosenbusken N:o 6 i Adolf Fredriks församling.
 • Amalia Sofia Wilhelmina Westman, född 1815-08-12 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.746, AID: v223145.b7720.s746); mamsell; bosatt ogift och barnlös i kvarteret Rosenbusken N:o 6 i Adolf Fredriks församling.
 • Carl Napoleon Desiderius Westman, född 1820-07-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.746, AID: v223145.b7720.s746); sjöman; † 1891-01-17 i Stockholm.
 • Frans Eugen Oscar Westman, född 1828-03-13 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:487 s.746, AID: v223145.b7720.s746).

TAB 6

Lorentz Lorentzon Westman, (son till Lorentz Lorentzon Westman, Tab 3), född 1751-11-01 i Stockholm; bryggare; bisittare i bryggarämbetet; medlem i Par Bricole; † 1786-01-24 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:284 s.505, AID: v222918.b5260.s505). Bouppteckning 1786-04-04 där skulden översteg tillgångarna (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:284 s.505, AID: v222918.b5260.s505). Ägde stenhus med bryggeriverk under nr 47, 48 & 49 på Norrmalm och Klara församling vid Grytgjutargränden i kvarteret Uppvaktaren, dels på fri, dels på ofri grund, värd 5000 riksdaler specie. Gift 1780-07-16 med jungfrun Sara Bång, född 1754-05-27 i Klara församling, Stockholm, döpt 30/5, † 1791-01-10 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:301 s.901, AID: v222939.b9230.s901); bouppteckning 1791-03-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:301 s.901, AID: v222939.b9230.s901); dotter till bryggaren Göran Bång och Sara Roos.

Barn:

 • Sara Margareta Westman, född 1781-06-23 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:301 s.901, AID: v222939.b9230.s901), † ogift och barnlös 1813-08-04 i Stockholm (32 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:392 s.1077c, AID: v223031.b11480.s1077c). Bouppteckning 1813-10-18 med 1798 riksdaler banco i tillgångar, 336 riksdaler banco i skulder och 1461 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:392 s.1077c, AID: v223031.b11480.s1077c).
 • Carolina Christina Westman, född 1782-09-16 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:301 s.901, AID: v222939.b9230.s901), † barnlös 1843-06-11 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:518 s.1550, AID: v223204.b1550). Bouppteckning 1843-08-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:518 s.1550, AID: v223204.b1550). Gift med bryggaren Jonas Erik Blomner.
 • Lorentz Lorentzon Westman, född 1783; bryggare; † 1830. se Tab 7.
 • Carl Fredrik Westman, född 1785-02-27 i Klara församling, Stockholm, † barn.

TAB 7

Lorentz Lorentzon Westman, (son till Lorentz Lorentzon Westman, Tab 6), född 1783-12-10 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:301 s.901, AID: v222939.b9230.s901); bryggare; † ogift 1830-04-01 i Stockholm (46 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:461 s.465, AID: v223103.b5130.s465). Bouppteckning 1830-04-26 med 63103 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:461 s.465, AID: v223103.b5130.s465). Förhållande med hushållerskan Karin Ekström.

Utomäktenskaplig son:

 • Lorentz Westman, född 1804; bryggare; † 1853. se Tab 8.

TAB 8

Lorentz Westman, (son till Lorentz Lorentzon Westman, Tab 7), född 1804; bryggare; † 1853. Gift med fröken Elisabet Carolina Fredrika Nyström, född 1814 i Stockholm, † 1839-05-29 i Klara församling, Stockholm (25 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.169, AID: v223180.b1850.s169); bouppteckning 1839-08-06 med 67580 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.169, AID: v223180.b1850.s169); ägde fastigheten vid Stora Badstugatan 5 i kvarteret Repslagaren, med taxeringsvärde 20000 riksdaler banco år 1839 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.189, AID: v223180.b2050.s189); köpte 1835-08-10 en fastighet i samma kvarter med adress nr 6, taxerad till 3000 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.170, AID: v223180.b1860.s170). Ägare till 55/144-delar i fastigheten i hörnet av Drottninggatan och Barnhus Trädgårdsgatan i kvarteret Islandet taxerad till 12731 riksdaler banco samt 55/144-delar i fastigheten i Katarina församling på Södermalm vid Fiskargränd taxerad till 2100 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.170, AID: v223180.b1860.s170); dotter till kaptenen vid Stockholms stadsvakt Fredrik Nyström och Carolina Margareta Westman.

Söner:

 • Abraham Lorentz Fredrik Westman, född 1834-03-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.189, AID: v223180.b2050.s189); † ogift och barnlös 1888-02-07 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:710 s.258, AID: v223476.b11200.s258). Bouppteckning 1888-05-09 med 33863 kronor i behållning, och där hans arvingar var sin mors syskonbarn i släkten Hedin (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:710 s.258, AID: v223476.b11200.s258).
 • Carl Oskar Theodor Westman, född 1836-04-02 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.189, AID: v223180.b2050.s189); extra ordinarie kammarskrivare; † ogift och barnlös 1881-03-09 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:673 s.154, AID: v223439.b4630.s154). Bouppteckning 1881-05-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:673 s.154, AID: v223439.b4630.s154).

TAB 9

Abraham Lorentzon Westman, (son till Lorentz Lorentzon Westman, Tab 3), född 1753 i Adolf Fredriks församling, Stockholm; bryggarålderman (kallades bryggarkungen); löjtnant vid Stockholms Borgerskaps kavallerikorps; riksdagsman för borgarna 1789 och 1792; bankofullmäktig 1789-1800; † 1802-03-24 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.631, AID: v222986.b6430.s631). Bouppteckning 1802-05-07 - där upptogs 1. stenhuset (bostaden) med bryggeriinrättning i fri och egen grund på Holländargatan 27 i kvarteret Grönlandet Södra mitt emot Adolf Fredriks kyrka, taxerat till 10000 riksdaler banco; 2. ett nyligen uppbyggt stenhus och kvarter vid "Nya Gatan", under nr 26 och 31 med taxeringsvärde 22000 riksdaler banco; 3. ett stenhus beläget i fri och egen grund i kvarteret Islandet, i hörnet Drottninggatan och Barnhus Trädgårdsgatan nr 2 med taxeringsvärde 12000 riksdaler banco; 4. en obebyggd tomt i kvarteret Bössan i Maria Magdalena församling på Södermalm, med taxeringsvärde 30 riksdaler banco; total behållning var 51270 riksdaler banco (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.631, AID: v222986.b6430.s631). Abraham var en av Bellmans närmaste vänner och var känd för att vara gästfri, rik och generös. En historisk roll kom han att spela vid den märkliga riksdagen 1789 då han i egenskap av officer vid Borgargardet på kungens order verkställde arresteringen av ett antal högadliga oppositionsmän. Möjligen var det för sitt välförhållande vid detta tillfälle som han fick den present av Gustav III, ett guldur med briljanterade visare, som nu förvaras i Nationalmuseum År 1798 köpte han in tomten norr om Wallingatan i kvarteret Grönlandet Norra, där han efter arkitekten Carl Christoffer Gjörwell d y:s ritningar omedelbart började uppföra ett stenpalats. Det stod färdigt 1801 i gustaviansk klassicism/fransk empire och bestod av en bottenvåning, en lång mellanvåning (mezzanine) och en övervåning. Porten var från Wallingatan och omgavs av fyra doriska kolonner med en horisontell avslutning. Abraham Westman lät även uppföra s k "Fåfängan" vid Sabbatsberg. Gift 1781 med sin kusin Elisabet Westman, född 1763 i Stockholm, † där 1830-05-18 (66 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.631, AID: v222986.b6430.s631); bouppteckning 1830-07-07 med 18506 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.631, AID: v222986.b6430.s631); ägde hälften i stenhuset på fri och egen grund i kvarteret Islandet, vid hörnet av Drottninggatan och Barnhus Trädgårdsgatan med taxeringsvärde 30000 riksdaler banco och hennes del 15000 riksdaler banco; hälften i stenhuset på Fiskargränd 8 i kvarteret Höga Stigen i Katarina församling på Södermalm, taxerad till 5500 riksdaler banco och hennes del 2750 riksdaler banco; dotter till bryggaren Abraham Lorentzon Westman d ä och Anna Brita Giöding.

Barn:

 • Abraham Westman, född 1783 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, † barn.
 • Lorentz Westman, född 1784 i Adolf Fredriks församling, Stockholm; sjöman; efter 1802 hade familjen ingen underrättelse om var han befann sig (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:462 s.43, AID: v223104.b720.s43).
 • Carl Gustaf Westman, född 1787 i Adolf Fredriks församling, Stockholm; kapten; † ogift och barnlös 1838-11-19 (52 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:501 s.97, AID: v223178a.b108.s97). Bouppteckning 1839-01-23 med 6351 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:501 s.97, AID: v223178a.b108.s97).
 • Clara Elisabet Westman, född 1790 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.631, AID: v222986.b6430.s631), † där 1834-06-22. Gift 1812 med kanslirådet Sven Anders Hedin, född 1788 i Stockholm, † där 1834-03-03. Paret fick flera barn.
 • Carolina Margareta Westman, född 1792 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.631, AID: v222986.b6430.s631), † där 1839-05-20 (46 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.189, AID: v223180.b2050.s189); bouppteckning 1839-08-06 med 23667 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:502 s.189, AID: v223180.b2050.s189). Gift 1813 i Adolf Fredriks kyrka med kaptenen vid Stockholms stadsvakt Fredrik Nyström, född 1759. Paret fick 1 dotter.

TAB 12

Abraham Lorentzon Westman d ä, (son till Lorentz Westman, Tab 2), född 1724 i Stockholm; bryggare; † 1795-06-10 i Jakobs församling, Stockholm, begravd på Jakobs kyrkogård i egen inköpt murad grav (71 år, 4 månader, 15 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:318 s.328, AID: v222956.b3340.s328). Bouppteckning 1795-08-26 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:318 s.328, AID: v222956.b3340.s328). Ägde stenhus i hörnet av Regeringsgatan vid Oxtorget i kvarteret Stuten, taxerat till 3333 riksdaler banco. Abraham löste ut sina syskon från bryggeriet i kvarteret Vargen och Tranhalsen, antagligen med bistånd från den förmögne svärfadern, vilken ägde hus i kvarteren Stuten (Regeringsgatan 67) och Putten samt vid Surbrunnsgatan. Han hade även på arrende av grevinnan Ulrika Christina Banér, född Vellingk, egendomen Svalnäs nära Djurholm. Vid svärföräldrarnas död fick Abraham och Anna Brita dela på deras kvarlåtenskap med Anna Britas ende bror Daniel, en summa som uppgick till 140000 daler kopparmynt. På arvslotten kom fastigheterna på Regeringsgatan och Surbrunnsgatan m.m. Gift 1750 med jungfrun Anna Brita Giöding, † 1780-12-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:266 s.147, AID: v222886.b1540.s147); bouppteckning 1781-05-04 med 6391 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:266 s.147, AID: v222886.b1540.s147); ägde stenhus med bryggeriverk och fri och egen grund i kvarteret Willman och Sumpen, taxerat till 2777 riksdaler banco; stenhus vid Regeringsgatan i kvarteret Stuten med taxeringsvärde 2777 riksdaler banco; dotter till slaktaråldermannen Daniel Giöding och Maria Kyndel.

Barn:

 • Lorentz Abrahamsson Westman, bryggare.
 • Magdalena Maria Westman. Gift med guld- och silverarbetaren Johan Stras.
 • Anna Brita Westman, † 1795-08-29 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:318 s.731, AID: v222956.b7390.s731). Bouppteckning 1795-11-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:318 s.731, AID: v222956.b7390.s731). Gift med hovbryggaren och rådmannen Johan Georg Rehn, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med jungfrun Sara Elisabet Hartman, † 1798-08-20 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:335 s.124, AID: v222974.b1310.s124); 3:o med jungfrun Lovisa Christina Oldenburg, född 177(1) i Stockholm, † där 1846-04-22 (75 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:529 s.158, AID: v223217.b8790.s158), dotter till handelsborgmästaren i Stockholm, brigadchefen vid Borgerskapets kavalleri- & infanterikorps, RVO Carl Ernst Oldenburg och Brita Elisabet Zelling), född 1752 i Stockholm, † 1819-03-02 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (66½ år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:411 s.649, AID: v223050.b6640.s649). Paret fick 6 gemensamma barn.
 • Daniel Abrahamsson Westman, född 1762; kamrerare; † 1809. se Tab 13.
 • Elisabet Westman, född 1763 i Stockholm, † där 1830-05-18 (66 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.631, AID: v222986.b6430.s631). Bouppteckning 1830-07-07 med 18506 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.631, AID: v222986.b6430.s631); ägde hälften i stenhuset på fri och egen grund i kvarteret Islandet, vid hörnet av Drottninggatan och Barnhus Trädgårdsgatan med taxeringsvärde 30000 riksdaler banco och hennes del 15000 riksdaler banco; hälften i stenhuset på Fiskargränd 8 i kvarteret Höga Stigen i Katarina församling på Södermalm, taxerad till 5500 riksdaler banco och hennes del 2750 riksdaler banco. Gift 1781 med sin kusin, bryggaråldermannen "bryggarkungen", löjtnanten vid Stockholms kavallerikorps, riksdagsmannen Abraham Lorentzon Westman, född 1753 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, † 1802-03-24 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:347 s.631, AID: v222986.b6430.s631). Paret fick 5 barn.
 • Abraham Abrahamsson Westman, född 1770; bryggare; † 1826. se Tab 17.
 • Anders Abrahamsson Westman, korpral.

TAB 13

Daniel Abrahamsson Westman, (son till Abraham Lorentzon Westman d ä, Tab 12), född 1762 i Stockholm; kamrerare vid Nummerlotteriet; † 1809-05-15 i Stockholm (47 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:375 s.278, AID: v223013.b2870.s278). Bouppteckning 1809-08-10 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:375 s.278, AID: v223013.b2870.s278). Ägde stenhus i kvarteret Ceres vid Svartman- och Skomakargatan i Storkyrkoförsamlingen, värt 2250 riksdaler banco. Gift 1800-11-18 i Stockholm (källa: Inrikes Tidningar 1800-11-25) med mademoiselle Magdalena Wier, född 1767, † 1837-06-29 (70 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:494 s.280, AID: v223162.b3030.s280); bouppteckning 1837-09-01 med 8595 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:494 s.280, AID: v223162.b3030.s280); dotter till bryggaråldermannen och ryttmästaren i borgerskapets kavalleri Carl Johan Wier och Christina Nyman.

Söner:

 • Carl Abraham Westman, född 1801; major, RSO; † 1864. se Tab 14.
 • Daniel Fredrik Westman, född 1805; kontrollör, RVO; † 1872. se Tab 16.

TAB 14

Carl Abraham Westman, (son till Daniel Westman, Tab 13), född 1801 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:375 s.278, AID: v223013.b2870.s278); major vid Svea artilleriregemente; RSO; † 1864-11-26 i Stockholm (62 år, 1 månad, 1 dag gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:604 s.71, AID: v223314.b2810.s71). Bouppteckning 1864-03-03 med 97732 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:604 s.71, AID: v223314.b2810.s71). Ägde egendom i kvarteret Orgelpipan i Klara församling, adress Klarabergsgatan 35 med 75000 riksdaler banco i taxeringsvärde, vilken han köpte 1842-02-07; egendom i Katarina församling på Norra Slussgatan värd 10000 riksdaler banco. Gift med fröken Eva Charlotta Gother, född 1819-08-12 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.66, AID: v223513.b2760.s66), † 1896-06-04 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.66, AID: v223513.b2760.s66); bouppteckning 1896-02-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:747 s.66, AID: v223513.b2760.s66); ägde 3/4-delar av egendomen Orgelpipan taxerad till 135000 kronor, hennes del 101250 kronor; 3/4-delar av egendomen i kvarteret Trehörningen på Västra Slussgatan nr 3 i Katarina församling, taxerad till 25000 kronor och hennes del 18750 kronor; dotter till kamreraren i Krigskollegium Per Abraham Gother och hans 1:a fru Eva Charlotta Löfberg.

Söner:

 • Carl Claës Abraham Gother Westman, född 1842; kamrerare, vice häradshövding, RVO; † 1892. se Tab 15.
 • Oscar Adam Eugène Westman, född 1844-12-24 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:604 s.71, AID: v223314.b2810.s71); kapten i armén; † ogift och barnlös 1911-04-22 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:848 s.246, AID: v770780.b4240.s246). Bouppteckning 1911-05-17 med 728181 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:848 s.246, AID: v770780.b4240.s246).
 • Daniel Axel Theodor Westman, född 1847-03-05 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:604 s.71, AID: v223314.b2810.s71); vice häradshövding; † ogift och barnlös 1906-07-27 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:812 s.838, AID: v770744.b4470.s838). Bouppteckning 1906-10-31 med 492358 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:812 s.838, AID: v770744.b4470.s838).

TAB 15

Carl Claës Abraham Gother Westman, (son till Carl Abraham Westman, Tab 14), född 1842-07-07; kamrerare i Folkskollärarnas Pensionsinrättning; vice häradshövding; RVO; † 1892-04-23 i Stockholm (49 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:729 s.597, AID: v223495.b2090.s597). Bouppteckning 1892-09-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:729 s.597, AID: v223495.b2090.s597). Gift med fröken Magdalena Justina Montan, född 1841-02-07 i Svea livgardes församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:936 s.1799, AID: v770868.b1750.s1799), † 1920-08-31 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:936 s.1799, AID: v770868.b1750.s1799); bouppteckning 1920-11-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:936 s.1799, AID: v770868.b1750.s1799); dotter till häradshövdingen och auditören vid Svea livgarde Erik Vilhelm Montan och Justina Elisabet Staaff.

Döttrar:

 • Eva Elisabet Westman, född 1871-12-03 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:729 s.597, AID: v223495.b2090.s597), † 1938-10-15 vid Karlavägen 69, Hedvig Eleonora församling, Stockholm. Gift 1900-03-14 med stadskomministern i Nyköpings Östra församling av Strängnäs stift, fängelsepredikanten, emeritus, LVO Carl Leonard Nylund, född 1866-09-25 på Björkebol, Rudskoga socken, Värmlands län, döpt 27/9 (källa: Rudskoga C:7 s.109, AID: v8124.b109). Paret fick 4 barn.
 • Signe Justina Sofia Westman, född 1874-03-10 i Klara församling, Stockholm, † där 1891-04-06.

TAB 16

Daniel Fredrik Westman, (son till Daniel Westman, Tab 13), född 1805; postkontrollör; RVO; † 1872-04-14 i Stockholm (67 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.293, AID: v223398.b670.s293). Bouppteckning 1872-07-18 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:637 s.293, AID: v223398.b670.s293). Gift 1841 i Storkyrkan, Stockholm med demoiselle Clara Ebba Henrika Dubois, född 1821-09-02 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:480 s.71, AID: v223126.b830.s71), † 1899-05-14 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:765 s.522, AID: v223531.b12090.s522); bouppteckning 1899-06-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:765 s.522, AID: v223531.b12090.s522); dotter till bryggaren Johan Henrik Dubois och Sofia Amalia Salén.

Söner:

 • Henrik Fredrik Wilhelm Westman, född 1842-01-19 i Stockholm; student i Uppsala 1861; kameralexamen 1864; extra ordinarie kanslist i Generalpoststyrelsen samma år; registrator där 1873; intendent vid Postverkets frimärkesförråd 1884.
 • Hjalmar Edvard Otto Westman, född 1847-03-03 i Stockholm; student i Uppsala 1867; extra ordinarie tjänsteman i Generalpoststyrelsen 1868; kontorsskrivare i Postverket 1873; kontrollör där 1880; revisor i Generalpoststyrelsens revisionsbyrå 1884; intendent vid Generalpoststyrelsens 2:a byrå 1907; RVO.

TAB 18

Johan Lorentzon Westman, (son till Lorentz Eriksson Westman, Tab 2), född 1727-01-14 i Stockholm; innehavare av eget bryggeri vid mitten av 1750-talet, beläget vid dåvarande Repslagaregatan (nu Olofsgatan 6); under de sista decennierna av seklet ägde han utom gården i kvarteret Vargen ett par med sten- och trähus bebyggda tomter vid Holländaregatan i kvarteret Tranhuvudet och Svanfisken, värderade till 2533 riksdaler banco respektive 1111 riksdaler banco; † 1808-09-17 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (82 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.1829, AID: v223010.b9080.s1829). Bouppteckning 1808-11-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.1829, AID: v223010.b9080.s1829). Bouppteckningen utgjordes av 7015 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:372 s.1853, AID: v223010.b9200.s1853). Gift 1759 med jungfrun Anna Elisabet Blom, född 1739-01-28 i Stockholm, † 1799-05-20 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (61 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:336 s.236, AID: v222975.b2440.s236); bouppteckning 1799-08-22 med 45358 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:336 s.236, AID: v222975.b2440.s236); i bouppteckningen upptogs bl a ett brandförsäkrat stenhus på Södra Kyrkogatan i kvarteret Elefanten med taxeringsvärde 6122 riksdaler banco; en brandförsäkrad egendom med stenbyggnad och bryggeriverk på Norra Kyrkogatan i kvarteret Blåman taxeringsvärde 888 riksdaler banco; ett brandförsäkrat stenhus vid Järntorget värt 1833 riksdaler banco; en brandförsäkrad egendom vid Holländargatan i kvarteret Tranhuvudet dels bebyggd i sten och dels i trä taxerad till 1422 riksdaler banco; en brandförsäkrad egendom bebyggd i trä på samma gata i kvarteret Svanfisken taxerad till 1111 riksdaler banco; en brandförsäkrad liten egendom på Repslagargatan i kvarteret Tranhuvudet värd 100 riksdaler banco; ett brandförsäkrat stenhus med bryggeriverk vid Repslagargatan i kvarteret Vargen taxerad till 6666 riksdaler banco; dotter till bryggaren Israël Blom och Margareta Forstén.

Barn:

 • Johan Johansson Westman, född 1760; bryggare, löjtnant; † 1831. se Tab 19.
 • Anna Margareta Westman, född 176(1), † 1826-08-17 i Skånela prästgård, Uppsala län. Gift 1781-01-28 i Stockholm med hovrättsrådet i Svea hovrätt Göran Schröder, adlad jämte sina syskon och för sin fars förtjänster Schröderheim, född 1752-09-18 i Stockholm, † där 1815-04-08 och ligger begravd jämte sin fru i Westmanska graven på Jakobs kyrkogård. Paret fick 4 barn.
 • Abraham Johansson Westman, född 1767; bryggare, tobaksfabrikör, ryttmästare; † 1826. se Tab 21.

TAB 19

Johan Johansson Westman, (son till Johan Lorentzon Westman, Tab 18), född 1760 i Stockholm; bryggare; löjtnant vid borgerskapets kavallerikorps; † 1831-01-10 i Stockholm (71 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:465 s.277, AID: v223107.b3200.s277). Bouppteckning 1831-03-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:465 s.277, AID: v223107.b3200.s277). Gift 1788-04-10 med jungfrun Johanna Gärner, född 1769-07-19 i Katarina församling, Stockholm, döpt där 21/7 (källa: Katarina CII:5 s.1200, AID: v220792a.b1200), dotter till bryggaren Per Gärner och Maria Charlotta Björk.

Barn:

 • Johanna Elisabet Westman, född 178(9) i Stockholm, † 1853-09-16 i Klara församling, Stockholm (64 år, 7 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:561 s.284, AID: v223270.b8310.s284). Bouppteckning 1853-11-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:561 s.284, AID: v223270.b8310.s284). Gift 1811-06-09 i Jakobs kyrka, Stockholm med kramhandlaren Carl Fredrik Berggren, född 1785-12-07 i Hillänget, Norrbärke socken, † 1863-05-17 i Klara församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:601 s.65, AID: v223311.b2470.s65). Paret fick 10 barn.
 • Anna Charlotta Westman, född 1791-07-29 i Stockholm, † 1877-06-02 på Sätra. Gift 1822-07-14 i Stockholm med sin kusin, ordinarie hovpredikanten hos änkedrottning Hedvig Elisabet Charlotta, kontraktsprosten, kyrkoherden i Skånela och Norrsunda församlingars pastorat av ärkestiftet, LNO Göran Ulrik Schröderheim, född 1786-09-24 i Stockholm, † 1862-03-30 i Skånela prästgård, Stockholms län. Paret fick 2 söner.
 • Johan Peter Westman, född 1793; kamrerare, lantbrukare. se Tab 20.
 • Margareta Sofia Westman. Gift med slaktaren Johan Friedlieb Schultz, † barnlös 1829-02-28.
 • Carolina Fredrika Westman, född 1800-09-09 i Stockholm, † där 1844-01-03, begravd i Westmanska familjegraven på Jakobs kyrkogård i Stockholm. Gift 1822-07-14 i Stockholm med sin kusin och systers svåger, kanslisten i Krigskollegium och aktuarien i Riksbanken Bror Herman Schröderheim, född 1788-03-03 i Stockholm, † där 1862-10-09. Paret fick 9 barn, men alla dog unga eller ogifta och barnlösa.

TAB 20

Johan Peter Westman, (son till Johan Johansson Westman, Tab 19), född 1793-01-16 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Ytterjärna AI:9 s.81, AID: v94603.b860.s81); kamrerare; lantbrukare. Gift med demoiselle Sofia N.N., född 1799-11-24 i Västergötland (källa: Ytterjärna AI:9 s.81, AID: v94603.b860.s81).

Barn:

 • Johanna Mathilda Westman, född 1819-06-02 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:9 s.81, AID: v94603.b860.s81).
 • Isak Ludvig Oskar Westman, född 1821-05-29 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:9 s.81, AID: v94603.b860.s81).
 • Johan Abraham Elias Westman, född 1824-?-21 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:9 s.81, AID: v94603.b860.s81).
 • Gustaf Jakob Ferdinand Westman, född 1827-06-09 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:9 s.81, AID: v94603.b860.s81).
 • Klara Josefina Charlotta Westman, född 1829-03-01 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:9 s.81, AID: v94603.b860.s81), † där 1834-07-06 (källa: Ytterjärna AI:9 s.81, AID: v94603.b860.s81).
 • Carl Lorentz Eugene Westman, född 1832-09-16 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:9 s.81, AID: v94603.b860.s81), † där 1837-08-19 (källa: Ytterjärna AI:10 s.85, AID: v94604.b890.s85).
 • Laura Josefina Charlotta Westman, född 1835-01-10 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:9 s.81, AID: v94603.b860.s81).
 • Per Fritihiof Westman, född tvilling 1837-03-15 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:10 s.85, AID: v94604.b890.s85); skomakargesäll; intagen på Danviks hospital.
 • Engela Ingeborg Westman, född tvilling 1837-03-15 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:10 s.85, AID: v94604.b890.s85); korsångerska
 • Klara Hildma Theresia Westman, född 1840-05-03 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:10 s.85, AID: v94604.b890.s85).
 • Lorentz Georg Westman, född 1842-09-13 på Nibble, Ytterjärna socken, Stockholms län (källa: Ytterjärna AI:11 s.97, AID: v94605.b1000.s97); husgerådsbetjänt vid Kungliga slottet.

TAB 21

Abraham Johansson Westman, (son till Johan Lorentzon Westman, Tab 18), född 1767-12-19; bryggare; tobaksfabrikör; ryttmästare vid borgerskapets kavallerikorps; † 1826-01-09 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:442 s.377, AID: v223081.b3930.s377). Bouppteckning 1826-04-03 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:442 s.377, AID: v223081.b3930.s377). Vid sin död efterlämnade han en betydande förmögenhet på 70097 riksdaler banco. Tillgångarna utgjordes av flera fastigheter, nämligen ett stenhus med tobaksfabrik i kvarteret Svärdfisken vid Holländaregatan, ett stenhus i kvarteret Tranhuvudet och på samma gata, en reveterad trähusegendom i Tranhuvudet samt en trädgårdtomt i samma kvarter på Repslagaregatan, ett stenhus med bryggeriverk vid Stora Badstugugatan i kvarteret Träsket, ett stenhus med bryggeriverk i kvarteret Vargen, ett stenhus med bryggeriverk vid Luntmakaregatan i kvarteret Moraset och ett stenhus med plantage i vid Norra Surbrunn. Samma dessa egendomar upptogs i bouppteckningen till 80000 riksdaler banco. Bland lösöret fanns bland annat 2536 lod silver. Skulderna utgjorde ca 3000 riksdaler banco, av vilka mer än 1/3 var rörelsekapital i tobaksfabriken. Gift 1797 med jungfrun Ulrika Carolina Palmgren, född 1775 i Storkyrkoförsamlingen, Stockholm, † 1846-02-14 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (71 år, 9 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:529 s.108, AID: v223217.b5280.s108); bouppteckning 1846-04-15 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:529 s.108, AID: v223217.b5280.s108); dotter till schatullmakaren Nils Palmgren och Anna Christina Österberg.

Barn:

 • Abraham Westman, född 1798; tobaksfabrikör; † 1866. se Tab 22.
 • Isak Ulrik Westman, född 1798; bryggare; † 1835. se Tab 23.
 • Johan Jakob Westman, född 1800; bryggare; † 1850. se Tab 24.
 • Anna Carolina Westman, född 1801-08-12 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Jakob och Johannes AIa:66 s.430, AID: v86168.b220.s430), † där 1865-10-01 (64 år, 1 månad och 19 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:609 s.200, AID: v223319.b7940.s200). Bouppteckning 1865-12-20 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:609 s.200, AID: v223319.b7940.s200). Gift 1:a 1825-05-27 i Adolf Fredriks kyrka med viktualiehandlaren Hans Samuel Åkerblom, med vilken hon fick 1 dotter, född 1795-12-05 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, † 1828-03-16; 2:o 1835 med hovrättsrådet och ledamoten av Sjöförsäkringsöverrätten, RNO Johan Axel Örbom, med vilken hon fick 1 son, född 1800-06-04 på Abbotsnäs, Floda socken, Södermanlands län (källa: Jakob och Johannes AIa:66 s.430, AID: v86168.b220.s430), † 1868-12-14 i Stockholm.
 • Emelie Aurora Westman, född 1812, † ogift och barnlös 1863-11-24 (51 år, 8 månader, 22 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:604 s.30, AID: v223314.b1410.s30). Bouppteckning 1864-11-02 med 34730 riksdaler banco i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:604 s.30, AID: v223314.b1410.s30). Ägde fastighet i Klara församling i kvarteret Skansen under nr 8 med nr 23 vid Klarabergsgatan, taxerad till 92000 riksdaler banco. Denna fastighet köpte hon in 1856-11-10.

TAB 22

Abraham Westman, (son till Abraham Johansson Westman, Tab 21), född 1798-01-07 i Stockholm (källa: Örebro Nikolai AI:19c s.270, AID: v52722.b286.s270); tobaksfabrikör; övertog sin fars fabrik 1826; 1844-09-04 sa han upp sitt burskap i Stockholm och ansökte om att få flytta fabriken till Örebro, vilket han nekades då han inte bedrivit tillverkning sedan 1828; han övertog då istället Fr. Rosenlinds rörelse år 1844; † 1866 i Örebro. Gift med fröken Ebba Emerentia Wilhelmina Nordström, född 1803-07-19 i Stockholm (källa: Örebro Nikolai AI:19c s.270, AID: v52722.b286.s270), dotter till boktryckeridirektören Henrik Nordström och Emerentia Margareta Zethelius.

Barn:

 • Carolina Emerentia Westman, född 1827-03-26 i Stockholm (källa: Örebro Nikolai AI:19c s.270, AID: v52722.b286.s270), † 1901-07-16 i Örebro (källa: Sollentuna häradsrätt FII:28 s.82, AID: v502067.b890.s82). Bouppteckning 1901-10-01 med 28179 kronor i behållning (källa: Sollentuna häradsrätt FII:28 s.82, AID: v502067.b890.s82). I bouppteckningen upptogs ½ mantal skatte Harva gård 12500 kronor; 1/4-dels mantal skatte augment Föradal 6000 kronor; skattelägenheten Lilla Harva och Lilla Ängsjö 17500 kronor. Gift med handlanden och bankdirektören i Örebro Leonard Wistelius. Paret fick 1 dotter.
 • Abraham Henrik Westman, född 1836; fördelningsläkare; † 1917. se Tab 25.

TAB 23

Isak Ulrik Westman, (son till Abraham Johansson Westman, Tab 21), född 1798-12-23 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Adolf Fredrik AII:7 s.493, AID: v81567.b21.s493); bryggare; † 1835-05-14 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (36 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:485 s.173, AID: v223140.b1870.s173). Bouppteckning 1835 12-13/8 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:485 s.173, AID: v223140.b1870.s173). Han gjorde konkurs två gånger, första gången med 24361 riksdaler banco i skulder och andra gången med 7700 riksdaler banco. Ett urarva mål dömdes av Hovrätten 1837-08-16 mellan dödsbodelägarna och borgenärerna, och där änkan förklarades skyldig till betalningsansvarighet till grosshandlaren H Ovenius 1008 riksdaler banco, klädeskramhandlaren P J Arrhenius 4900 riksdaler banco, grosshandlaren S Pettersson 334 riksdaler banco och viktualiehandlaren J E Ranst 59 riksdaler banco. Gift 1826-12-19 i Adolf Fredriks kyrka (källa: Adolf Fredrik AII:7 s.493, AID: v81567.b21.s493) med jungfrun Eva Charlotta Plageman, född 1807-06-27 i Södertälje, Stockholms län (källa: Adolf Fredrik AII:7 s.493, AID: v81567.b21.s493), † 1840-05-05 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:506 s.110, AID: v223188.b1290.s110); bouppteckning 1840-07-21 med 6626 riksdaler banco i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:506 s.110, AID: v223188.b1290.s110); dotter till apotekaren Carl Johan Fredrik Plageman och Hedvig Charlotta Åslund.

Barn:

 • Ulrika Sofia Charlotta Westman, född 1827-11-14 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Adolf Fredrik AII:7 s.493, AID: v81567.b21.s493), † 1896 i Stockholm. Omnämns i sin släkting Carl Gustaf Axel Örboms bouppteckning 1889. Gift 1857-12-02 i Klara kyrka, Stockholm (källa: Svea artilleriregementes församling AIa:12 s.239, AID: v90383.b246.s239) med översten och kommendanten, RSO, RDDO Theodor Hugo Malcolm Abraham Wennerholm, född 1833-01-07 i Klara församling, Stockholm (källa: Hedvig Eleonora AIa:61 s.71, AID: v85440.b71), † 1905-09-14 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:806 s.858, AID: v770738.b3360.s858). Paret fick 4 barn.
 • Clara Carolina Dorothea Westman, född 1831-02-16 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Vaxholm AI:23 s.97, AID: v91649.b1010.s97). Gift 1880-05-17 (källa: Vaxholm AI:23 s.97, AID: v91649.b1010.s97) med löjtnanten vid Västmanlands regemente, brukspatronen Carl August Arfwedson, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1850 med fröken Amalia Carolina von Aken, från vilken han skildes, född 1826 i Göteborg, † barnlös 1870-02-23 i Stockholm (kräfta, lunginflammation, 43 år gammal, källa: Västra Vingåker F:3 s.21, AID: v63067.b21), dotter till grosshandlaren och brukspatronen Fredrik Ulrik von Aken och Maria Carolina Norstedt), född 1815-07-19 på Beckershofs herrgård, Östra Vingåkers socken, Södermanlands län (källa: Östra Vingåker AI:5 s.124, AID: v63316.b128.s124), † barnlös 1885-02-28 (källa: Vaxholm AI:23 s.97, AID: v91649.b1010.s97).
 • Carl Abraham Ulrik Westman, född 1832-02-05 i Adolf Fredriks församling, Stockholm, † i USA och där hans, enligt sin kusins, Abraham Johan Fredrik Westman, bouppteckning, barn ärvde 20000 kronor.

TAB 24

Johan Jakob Westman, (son till Abraham Johansson Westman, Tab 21), född 1800-04-27 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Adolf Fredrik AI:30 s.11, AID: v81492.b11.s11); bryggare; † 1850-07-09 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län (källa: Uppsala domkyrkoförsamling AIa:9d s.64, AID: v126512.b69.s64). Gift med jungfrun Wilhelmina Elisabet Lundh, född 1809, † 1833-07-30 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (24 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:479 s.95, AID:v223123.b1120.s95); bouppteckning 1834-01-29 med 15608 riksdaler banco i tillgångar och 16139 riksdaler banco i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:479 s.95, AID:v223123.b1120.s95); dotter till handlanden, bryggaren och kornetten vid Stockholms Borgerskaps kavallerikorps Adolf Fredrik Lundh och Elisabet Westin.

Barn:

 • Mathilda Elisabet Carolina Westman, född 1829-12-27 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Uppsala domkyrkoförsamling AIa:9d s.64, AID: v126512.b69.s64), † ung.
 • Hildegard Adelaide Westman, född 1831-08-14 vid Rörstrand 21, Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Uppsala domkyrkoförsamling AIa:9d s.64, AID: v126512.b69.s64), † ung.
 • Abraham Johan Fredrik Westman, född 1833-04-14 i Adolf Fredriks församling, Stockholm (källa: Uppsala domkyrkoförsamling AIa:9d s.64, AID: v126512.b69.s64); snusfabrikör; † ogift och barnlös 1906-03-16 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:811 s.584, AID: v770743.b2380.s584). Bouppteckning 1906-08-02 med hela 359150 kronor i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:811 s.584, AID: v770743.b2380.s584). I hans bouppteckning omnämns flera kusiner.

TAB 25

Abraham Henrik Westman, (son till Abraham Westman, Tab 22), född 1836-04-18 i Örebro, Örebro län (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIIa:42 s.255, AID: v82265.b59.s255); medicine doktor; † 1917-02-03 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (81 år gammal, källa: Göteborgs rådhusrätt och magistrat, Första avdelningen efter 1901 EIIIa:55 S.220, AID: v561906.b850.s220). Bouppteckning i Göteborg 1917-05-11 med 386860 kronor i behållning, plus övrig egendom i separat bouppteckning 7661 kronor, totalt 394522 kronor (källa: Göteborgs rådhusrätt och magistrat, Första avdelningen efter 1901 EIIIa:55 S.220, AID: v561906.b850.s220). Hans kusin Abraham Johan Fredrik Westman testamenterade 25000 kronor till hans tre döttrar. Ägde tomt med hus nr 18 i Göteborgs femte rote värt 214000 kronor. Han ägde även en stor mängd aktier totalt värda 291050 kronor. Gift 1866-03-24 (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIIa:42 s.255, AID: v82265.b59.s255) med fröken Ida Elisabet Christina Ahlström, född 1838-03-09 i kvarteret Dragaren 43, Adolf Fredriks församling, Stockholm, döpt 28/3 (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIIa:42 s.255, AID: v82265.b59.s255); dotter till bryggaren Carl Mauritz Ahlström och Emelie Christina Lundh.

Döttrar:

 • Sigrid Wilhelmina Christina Westman, född 1867-03-07 i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIIa:42 s.255, AID: v82265.b59.s255), † där 1926-06-01. Gift 1889-03-16 i Göteborgs Domkyrka med konsuln och godsägaren, RVO Charles Emile D´Orchimont, från vilken hon skildes 1913-05-05, född 1854-12-23 på Stora Lindås, Tunhem socken, Älvsborgs län (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIIa:42 s.255, AID: v82265.b59.s255), † 1924-04-24 på Västra Jordhammar, Ödsmåls socken, Göteborgs & Bohus län. Paret fick 6 barn.
 • Ingeborg Mathilda Westman i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIIa:42 s.255, AID: v82265.b59.s255), född 1869-11-19; ogift.
 • Elin Maria Westman i Göteborg, Göteborgs & Bohus län (källa: Göteborgs Domkyrkoförsamling AIIa:42 s.255, AID: v82265.b59.s255), född 1872-02-09; ogift.

TAB 27

Erik Eriksson Westman, (son till Erik Larsson Westman, Tab 1), född 1693; bryggare; † 1740. Gift 1:o med N.N.; 2:o med jungfrun Magdalena Torsell.

Son 2:o:

 • Erik Eriksson Westman, född 1723; mönsterskrivare. se Tab 28.

TAB 28

Erik Eriksson Westman, (son till Erik Eriksson Westman, Tab 27), född 1723; mönsterskrivare i Finland.

Son:

 • Adolf Westman, handlande, rådman, vice borgmästare; † 1808. se Tab 29.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar. Forskare: Mattias Loman