Wester

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Peder Andersson Wester, bokhållare och senare arrendator av de båda bruken Bofors och Björkborn ca 1671; köpte Haddebo bruk i Svennevads socken 1684; brukspatron där; † 1698. Gift 1669-09-08 i Kristinehamn, Värmlands län med jungfrun Christina Olofsdotter Warnmark, född 1654 i Kristinehamn, Värmlands län, † 1716, dotter till handlanden och rådmannen Olof Nilsson Warnmark och Birgitta Pedersdotter.

Barn: (ordning inte helt säker, 1724 var ordningen, Olof, Brita, Peter, Maria, Nils, Markus och Christina) (källa: v948410.b960.s704)

 • Olof Wester, född omkr. 1671; inskriven vid Uppsala universitet 1686-09-25; brukspatron på Kortfors och Ölsboda; † ogift 1724-08-09 i Karlskoga sn. (källa: Wermlandia Litterata, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074335_00041)
 • Anders Wester, född 1673-09-28; inskriven vid Uppsala universitet 1689-09-25; † 1696-01-13 i Uppsala. (källa: Wermlandia Litterata, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074335_00044)
 • Brita Wester, † 1735 på Mark, Almby socken. Gift 1:o 1692-03-30 på Björkeborns bruk, Karlskoga sn (Tryckt Vers) med tullinspektorn och statssekreteraren i Örebro Petter Lothigius, † 1697; 2:o 1702 med borgmästaren i Kristinehamn Sven Lagerlöf, född 1670-01-24 Sunne sn, † 1731.
 • Per Wester, född 1675, brukspatron; † 1734. se Tab 2.
 • Johan Wester, inskriven vid Uppsala universitet 1691-09-16; † 1697-05-24 i Uppsala. (källa: Wermlandia Litterata, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074335_00044)
 • Maria Wester, född 1681 i Kristinehamn, Värmlands län, † där 1761. Gift 1708-06-18 i Svennevad socken med brukspatronen Johan Camitz, född 1681 i Kristinehamn, Värmlands län, † där 1741. Paret fick flera barn.
 • Nils Wester, född 1683?; hovrättsråd; † 1744. se Tab 13.
 • Marcus Wester, född ca 1690 ; brukspatron; † 1737. se Tab 14.
 • Christina Wester, född 1692 i Karlskoga sn, † 1757-11-06 på Hättorp, Tjällmo sn. Gift 1:o 1721-09-17 i Svennevad socken med handlaren i Uddevalla Johan Agrell, † 1722 i Uddevalla; 2:o med brukspatronen Carl Tisell, född 1683 i Kumla komministergård, Kumla socken, † 1754-03-25 på Hättorp, Tjällmo socken, Östergötlands län.

TAB 2

Per Wester, (son till Peder Andersson Wester, Tab 1), född 1675 i Karlskoga, Örebro län; inskriven vid Uppsala universitet 1689-09-25; brukspatron; † 1734-04-16 i Nora bergsförsamling, Örebro län, begravd 8/4 (källa: Wermlandia Litterata, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074335_00044) (källa: Nora bergsförsamling F:1 s.197, AID: v53642.b97.s197). Gift 1701 i Karlskoga socken, Örebro län med jungfrun Christina Ysing, född 1674-12-11 i Stockholm, Stockholms län, † 1762, dotter till brukspatronen Johan Ysing och Karin Persdotter.


Barn:

 • Petter Wester, född 1702 i Svennevads socken, Örebro län, † 1753 i Örebro, Örebro län.
 • Johan Wester, född 1704. se Tab 3.
 • Christina Catharina Wester, född 1707, † 1771-12-19 i Maria Magdalena församling, Stockholm (65 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:224 s.29, AID: v222821.b400.s29). Bouppteckning 1772-02-15 med 38040 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:224 s.29, AID: v222821.b400.s29). Gift med brukspatronen Carl Berger, född 1706-07-20 i Knista socken, Örebro län, † 1761-11-19 på Ölsboda bruk, Nysunds socken, Örebro län. Paret fick 5 barn.
 • Carl Wester, född 1711; brukspatron; † 1760. se Tab 4.

TAB 4

Carl Wester, (son till Per Wester, Tab 2), född 1711-11-24 i Haby socken, Örebro län; brukspatron; † 1760 i Örebro, Örebro län. Gift 1741-07-30 i Örebro Nikolai kyrka med jungfrun Ebba Hasselström född 1723-09-16 på Hjärsta gård, Längbro socken, Örebro län, † 1785-04-11 i Längbro socken, Örebro län, dotter till regementsskrivaren vid Närke och Värmlands regemente Lars Hasselström och Maria Elisabet Hasselgren.

Barn:

 • Carolina Wester, född 1743 i Munktorps socken, Västmanlands län.
 • Ebba Ulrika Wester, född 1752 i Munktorps socken, Västmanlands län, † 1793 i Örebro, Örebro län. Gift 1:o med Lars Skyllberg, † 1778 i Ånsta socken, Örebro län; 2:o med Johan Blom, född 1737 i Stockholm, † 1813 i Örebro, Örebro län.
 • Lars Magnus Wester, född 1754; † 1801. se Tab 5.

TAB 5

Lars Magnus Wester, (son till Carl Wester, Tab 4), född 1754-10-12 i Ånsta socken, Örebro län; landskamrerare i Värmlands län; † 1801-02-19 i Karlstad, Värmlands län (lungsot, 46 år gammal, källa: Karlstad stadsförsamling FI:2 s.15, AID: v6854.b12.s15; Karlstads häradsrätt FII:2 s.1277, AID: v47768.b646.s1277). Bouppteckning 11-13/5 1801 med 11659 riksdaler banco i behållning (källa: Karlstads häradsrätt FII:2 s.1277, AID: v47768.b646.s1277). Ägde 1/4 mantal Lilla Våxnäs säteri i Karlstad med åbyggnader och torp värt 4500 riksdaler banco; Norra Säter kronoskatte på Hammarö 1200 riksdaler banco och Södra Säter 1200 riksdaler banco. I hans bouppteckning upptogs en fordran på landskamreraren Zaar som uppgick till hela 4500 riksdaler banco. Gift 1783-08-19 på Brosäter med jungfrun Maria Magdalena Uggla, född 1750-05-08 på Krokstad, By socken, Värmlands län, † 1826-08-24 i Karlstad, Värmlands län, begravd på Hammarö kyrkogård, dotter till hovjägmästaren Georg Gustaf Uggla och Agneta Maria Bratt.

Barn:

 • Carolina Gustava Wester, född 1786-10-07 i Karlstad, Värmlands län, † ogift och barnlös 1804-05-08 på Lilla Våxnäs säteri, Karlstad, Värmlands län (lungsot, 17 år gammal, källa: Karlstad stadsförsamling FI:2 s.25, AID: v6854.b17.s25).
 • Carl Georg Wester, född 1788; auditör; † 1857. se Tab 6.
 • Adolf Mauritz Wester, född 1789; kapten; † 1856. se Tab 7.
 • Lars Magnus Wester, född 1792; överstelöjtnant, RSO; † 1870. se Tab 10.
 • Ebba Maria Wester, född 1794-06-29 i Karlstad, Värmlands län, † där 1816-10-12. Gift med stadsläkaren Johan Lindén, född 1788-01-19 i Stockholm, Stockholms län, † 1827-02-08 i Karlstad, Värmlands län.

TAB 10

Lars Magnus Wester, (son till Lars Magnus Wester, Tab 5), född 1792-06-29 i Karlstad, Värmlands län; kadett vid Karlberg 1807-10-15; utexaminerad 1809-03-28 och utnämnd till kornett vid Västgöta dragonregemente; löjtnant 1813; kapten 1821; major i armén 1839; avsked 1840 som överstelöjtnant i armén; RSO; † 1870-05-29 i Stockholm, Stockholms län (77 år, 11 månader gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:629 s.77, AID: v223390.b2180.s77). Bouppteckning 1870-09-08 med 71181 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:629 s.77, AID: v223390.b2180.s77). I bouppteckningen framgår det att han gjorde stora ekonomiska försträckningar, bland annat till friherre Hans von Essen, enligt 2 intecknade skuldsedlar i egendomen Svenstorp totalt 15372 riksdaler riksmynt, samt totalt 30968 riksdaler riksmynt hos handlanden J.G. Lundgren enligt skuldsedel intecknad i egendomen nr 3 i kvarteret Palamedes. Ägde flera aktier i Försäkringsbolaget Skandia 4500 riksdaler banco, 2 aktier nr 65 & 66 i serie A i Rörstrands Aktiebolag 7000 riksdaler riksmynt och 60 aktier i Södertälje Kanalbolag 12000 riksdaler riksmynt. Nämns också att hans tre barn fått förskott på arvet 32000 riksdaler riksmynt vardera, eller tillsammans 96000 riksdaler riksmynt. Deltog i 1813 och 1814 års krig; var under 1813 års krig adjutant hos general Adlercreutz och deltog i bataljerna vid Grossbeeren och Dennewitz, affären vid Dessau och Mastrichts armering. Gift med fröken Carolina Mandorff, född 1799-04-07 i Stralsund, † 1873-06-26 i Stockholm, Stockholms län (74 år, 2 månader, 20 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:641 s.320, AID: v223402.b1580.s320); bouppteckning 1873-08-07 med 69920 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:641 s.320, AID: v223402.b1580.s320); dotter till kammarrådet och svenske konsuln i Stralsund Conrad Arvid Johan Mandorff och Dorothea Rebecka Engelbrechten.

Barn:

 • Arvid Theodor Wester, född 1824; överstelöjtnant, RSO; † 1891. se Tab 11.
 • Dorothea Adelaide (Adéle) Wester, född 1826-11-25 i Stockholm, Stockholms län, † där 1869-12-25. Gift 1850-11-11 i Stockholm med landshövdingen i Stockholms län och riksdagsmannen, RNO, KNO, KNS:tOO Vilhelm Stråle af Ekna, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o 1871-11-02 i Skövde med fröken Ida Josefina Ulrika Eugenia Henriette Lindencrona, född 1844-03-04 på Åkedal, † 1907-07-16 i Frankfurt am Main, dotter till kaptenen Evald August Lindencrona och Josefina Beatrix Sabina Maria Montgomery), född 1816-02-22 i Stockholm, Stockholms län, † där 1902-03-23. Paret fick 3 gemensamma barn.
 • Carolina Maria Théresè Wester, född 1836-08-23 i Värsnäs socken, † 1897-04-13 i Stockholm, Stockholms län. Gift 1856-10-22 i Stockholm med sin svåger, disponenten och riksdagsmannen, RNS:tOO, RNO, KVO1kl, OffBLeopO Gustaf Holdo Stråle af Ekna, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o 1853-11-11 i Stockholm med fröken Anna Charlotta Broling, född 1836-05-12, † 1854-09-29 på Rörstrand, Stockholm (barnsäng), dotter till myntproberaren Carl Abraham Broling och Sofia Maria Willberg), född 1826-06-25 i Stockholm, Stockholms län, † där 1896-03-11. Paret fick 3 gemensamma döttrar.

TAB 13

Nils Wester, (son till Peder Andersson Wester, Tab 1), född 1683? i Karlskoga; inskriven vid Uppsala universitet 1701-03-08; auskultant i Svea Hovrätt 1710-06-15; extra ordinarie notarie vid kriminalprotokollet 1713-10-05; vice advokatfiskal 1716-06-26; advokatfiskal 1718-09-06; gick tillbaka till vice fiskalsysslan 1719-04-22; advokatfiskal igen samma år 6/7; assessor 1728-08-13; hovrättsråd 1739-06-05; † 1744-11-16 i Varnums socken, Värmlands län (källa: Wermlandia Litterata, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074335_00055) .Gift 1720-09-15 i Storkyrkan, Stockholm med jungfrun Juliana Charlotta Kruuse af Verchou, † 1737-06-03, dotter till majoren Johan Kruuse af Verchou och hans 1:a fru Dorotea Sofia Lillieström.

Barn:

 • Johan Niklas Wester
 • Christina Charlotta Wester, född 1727 i Stockholm, † 1813-10-31 i Stockholm. Gift 1745 med lagmannen Claes Jacob Gyllenadler, född 1712-07-19, † 1792-05-13 på Råcksta i Angarns socken.
 • Brita Maria Wester, född 1730 i Jakobs församling, Stockholm, † 1791 i Filipstad, Värmlands län. Gift 1747 i Klara kyrka, Stockholm med sin kusin Georg Camitz, född 1722 i Kristinehamn, Värmlands län, † 1785 i Karlskoga, Örebro län. Paret fick 14 barn.

TAB 14

Marcus Wester, (son till Peder Andersson Wester, Tab 1), född ca 1690; inskriven vid Uppsala universitet 1707-03-20; brukspatron; † 1737 i Svennevad sn (källa: Wermlandia Litterata, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0074335_00055). Gift 1:o med jungfrun Clara Christina Liedberg, född 1703 i Lidköping, † 1723 i Svennevads socken, Örebro län, dotter till rådmannen i Lidköping Hans Liedberg och Clara Camitz (källa: v948414.b5920.s583); 2:o 1724-09-08 i Uddevalla med jungfrun Anna Elisabet Liedberg, född 1702-02-13 i Uddevalla, † 1779-09-23 i Haddebo, Svennevad, Örebro län, dotter till rådmannen i Uddevalla Arvid Bengtsson Liedberg och Vivecka Andersson (källa: Uddevalla rådhusrätt och magistrat (O) FIIa:1 AID: v65999.b342.s334)

Barn:

 • Arvid Wester, född 1727; brukspatron; † 1774. se Tab 15.
 • Christina Vivika Wester, född 1730 på Haddebo bruk, Svennevads socken, Örebro län, † 1796 i Karlskoga, Örebro län. Gift 1751 i Svennevads socken med brukspatronen Johan Camitz, född 1720 i Kristinehamn, Värmlands län, † 1779 i Karlskoga, Örebro län.
 • Erik Wester, född 1731; † 1785.
 • Anna Elisabet Wester, född 1735 på Haddebo bruk, Svennevads socken, Örebro län, † 1781 i Stockholm, Stockholms län. Gift 1:o 1757-05-31 i Stockholm med advokatfiskalen och brukspatronen Arvid Wallstedt, adlad men ej introducerad Wallensten, född 1729, † 177409-05 i Svennevads socken, Örebro län; 2:o 1777-06-24 på Haddebo bruk med generalauditören, RNO Olof Malmerfelt, i hans 2:a äktenskap, född 1733-11-03, † 1806-12-19 i Stockholm, Stockholms län.
 • Peter Wester, † 1782 i Svennevads socken, Örebro län.

TAB 15

Arvid Wester, (son till Marcus Wester, Tab 14), född 1727-08-13 på Haddebo bruk, Svennevads socken, Örebro län; brukspatron; † 1774-02-19 på Haddebo bruk, Svennevads socken, Örebro län, begravd i Westerska familjegraven i Svennevads kyrka. Gift 1772 på Bosjö bruk med jungfrun Christina Elisabet Geijer, i hennes 1:a äktenskap, född 1743-03-11, † 1821-04-03 i Örebro, begravd i Westerska familjegraven i Svennevads kyrka, dotter till brukspatronen Henrik Geijer och Christina Bjuggren.

Barn:

 • Marcus Wester, född 1773; brukspatron; † 1820. se Tab 16.
 • Arvid Wester, född 1774; † 1817. se Tab .

TAB 16

Marcus Wester, (son till Arvid Wester, Tab 15), född 1773-05-20 på Haddebo bruk, Svennevads socken, Västmanlands län (källa: Västerlövsta AI:7 s.205, AID: v74630.b212.s205); brukspatron; † 1820-01-02 på Molnebo bruk, Västerlövsta socken, Västmanlands län. Gift 1:o 1799-06-04 på Viby, Harbo socken, Västmanlands län (källa: Harbo C:2 s.129, AID: v72382.b132.s129) med mademoiselle Anna Maria Cederborgh, född 1784-04-28 på Viby, Harbo socken, Västmanlands län, döpt 29/4 (född klockan 4 på morgonen, källa: Harbo C:2 s.68, AID: v72382.b71.s68; Västerlövsta AI:7 s.205, AID: v74630.b212.s205), † 1804-11-23 på Molnebo bruk, Västerlövsta socken, Västmanlands län, dotter till brukspatronen Adolf Ulrik Cederborgh och Elisabet Catharina Ericsson; 2:o 1807-11-12 i Norrköping, Östergötlands län med mademoiselle Magdalena Carolina Heitmüller, född 1786-05-25 i Norrköping, Östergötlands län, † 1875-05-25 på Slagsta, Botkyrka socken, Stockholms län, dotter till grosshandlaren Christian Heitmüller och Hedvig Beata Broms.

Söner 1:o:

 • Gustaf Fredrik Mauritz Wester, född 1800-07-30 på Molnebo bruk, Västerlövsta socken, Västmanlands län (källa: Västerlövsta AI:7 s.205, AID: v74630.b212.s205), † där 1804-12-06, begravd 14/12 (lungsot, 4 år gammal, källa: Västerlövsta C:3 s.215, AID: v74664.b215).
 • Arvid Adolf Wester, född 1801-09-28 på Molnebo bruk, Västerlövsta socken, Västmanlands län (källa: Västerlövsta AI:7 s.205, AID: v74630.b212.s205), † där samma år 1/11 (källa: Västerlövsta AI:7 s.205, AID: v74630.b212.s205).
 • Olof Wilhelm August Wester, född 1802; kunglig sekreterare, brukspatron; † 1846. se Tab 17.
 • Per Reinhold Wester, född 1804-03-07 på Molnebo bruk, Västerlövsta socken, Västmanlands län (källa: Västerlövsta AI:7 s.205, AID: v74630.b212.s205).

Dotter 2:o:

 • Christina Hedda Carolina Wester, född 1811-11-19 på Molnebo bruk, Västerlövsta socken, Västmanlands län, † 1891-11-10 i Stockholm. Gift 1829-08-18 i Norrköping med grosshandlaren Bernt Gustaf Forsgrén, född 1799-10-08 i Nådendals socken, Finland, † 1888-07-17 i Stockholm. Paret fick flera barn, varav en dotter blev mor till en statsminister.

TAB 17

Olof Wilhelm August Wester, (son till Marcus Wester, Tab 16), född 1802-10-29 på Molnebo bruk, Västerlövsta socken, Västmanlands län (källa: Västerlövsta AI:7 s.205, AID: v74630.b212.s205); kunglig sekreterare; brukspatron; † 1846-10-11 på Hofs säteri, Östervåla socken, Västmanlands län (43 år, 11 månader, 20 dagar gammal, källa: Östervåla F:1 s.57, AID; v75095.b61.s57). Gift 1829-06-19 i Östervåla kyrka, Västmanlands län (källa: Östervåla EI:1 s.28, AID: v75093.b30.s28) med demoiselle Magdalena Forsell, född 1812-02-16 i Hudiksvall, Gävleborgs län (källa: Östervåla AI:12a s.20, AID: v75063.b26.s20), † 1885-05-13 i Bollnäs, Gävleborgs län, dotter till läkaren Olof Forsell och Lovisa Norberg.

Barn:

 • Wilhelm Reinhold Wester, född 1830; häradshövding; † 1900. se Tab 18.
 • Anna Maria Magdalena Wester, född 1831-05-10 på Viby säteri, Harbo socken, Västmanlands län (källa: Östervåla AI:12a s.20, AID: v75063.b26.s20), † 1891 i Bollnäs, Gävleborgs län. Gift 1858 i Harbo kyrka med kyrkoherden och kontraktsprosten Alfred Steinmetz, född 1831 i Rogsta socken, Gävleborgs län, † 1894 i Bollnäs, Gävleborgs län.
 • Teresia Carolina Christina Wester, född 1832 på Viby säteri, Harbo socken, Västmanlands län, † där 1836.
 • Markus Olof August Wester, född 1834; läroverksadjunkt, kyrkoherde; † 1894. se Tab 14.
 • Carl Erik Mauritz Wester, född 1836; regementsläkare; † 1913. se Tab .
 • Per Bernhard Georg Wester, född 1838 på Viby säteri, Harbo socken, Västmanlands län, † 1848-07-31 på Hofs säteri, Östervåla socken, Västmanlands län (källa: Östervåla AI:12a s.20, AID: v75063.b26.s20).
 • Philip Robert Wester, född 1840; polismästare; † 1932. se Tab .

TAB 18

Wilhelm Reinhold Wester, (son till Olof Wilhelm August Wester, Tab 17), född 1830-04-20 på Viby säteri, Harbo socken, Västmanlands län (källa: Östervåla AI:12a s.20, AID: v75063.b26.s20); student i Uppsala 1848; avlade examen till rättegångsverken 1852; kameralexamen samma år; extra ordinarie kanslist i Justitierevisionsexpeditionen samma år; auskultant i Skånska hovrätten 1853; vice häradshövding 1857; var t.f. domhavande tidvis 1855–77; adjungerad ledamot i Skånska hovrätten 1861 samt häradshövding i Södra Åsbo och Bjäre domsaga från 1877; ledamot i styrelsen och kontorschef vid Skånes Enskilda Banks kontor i Ängelholm från 1878; ledamot av riksdagens andra kammare för Halmstad och Ängelholm 1890–96; ledamot i Lagutskottet 1891–93 och ledamot i särskilt utskott 1892 urtima; † 1900-08-28 i Ängelholm, Kristianstads län. Gift 1859 i Sölvesborg med fröken Paula Hedvig Helena Rönström, född 1834 i Riseberga socken, Kristianstads län, dotter till stadsfiskalen Thure Olof Rönström och Eva Dorothea Schröder.

Barn:

 • Ellen Hedvig Magdalena Wester, född 1860 i Sölvesborg, Blekinge län.
 • Carl Markus Wester, född 1862 i Sölvesborg, Blekinge län
 • Moje Olof August Wester, † 1877 i Ängelholm, Kristianstads län.
 • Reinhold Filip Wester

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Carl Hulthander - Biografiska anteckningar från Carlberg 1792-1892. Forskare: Mattias Loman