Wennerberg

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Gunnar Wennerberg, (son till Olof Nilsson och Brita Andersdotter), född 1782-05-16 i Västra Tunhems socken, Älvsborgs län; student i Lund 1800; magister 1805 och disputerade 1807; fick en docentur i österländska språk samma år men förordnades till lärare vid Gustafsbergs barnhus utanför Uddevalla; prästvigd samma år; pastoralexamen 1810; kyrkoherde i Lidköping 1815; kontraktspost 1824; KNO 1856; † 1860-05-16. Gift 1816 i Uddevalla med fröken Sara Margareta Klingstedt, född 1787 i Tossene socken, Göteborgs & Bohus län, dotter till jaktlöjtnanten Olof Klingstedt och Anna Maria Lohman.

Barn:

 • Gunnar Wennerberg, född 1817; tonsättare, stadsråd, landshövding, ledamot; † 1901. se Tab 2.
 • Maria Gunhilda Wennerberg, född 1819 i Lidköping, Skaraborgs län, † där s å.
 • Olof Anders Wennerberg, född 1820 i Lidköping, Skaraborgs län, † där 1830.
 • Sara Gunhilda Wennerberg, född 1821 i Lidköping, Skaraborgs län.
 • Gunnar Brynolf Wennerberg, född 1823; konstnär, lantbrukare; † 1894. se Tab .
 • Sara Eufrosyne Gunilla Wennerberg, född 1825-12-09 i Lidköping, Skaraborgs län, † 1896-08-14 på Läckö Kungsgård. Gift 1855-04-27 i Lidköping med översten och regementschefen, KDDO2gr och KSO1kl Axel Rudenschöld, född 1829-08-09 på Läckö kungsgård, † 1916-12-08 i Skövde. Paret fick 1 barn som dog späd.

TAB 2

Gunnar Wennerberg, (son till Gunnar Wennerberg, Tab 1), född 1817-10-02 i Lidköping, Skaraborgs län; ecklesiastikminister 1870–75 och 1888–91; landshövding i Kronobergs län 1875–88; ledamot av riksdagens första kammaren från 1875; ledamot av Svenska Akademien från 1866 – där han efterträdde Christian Eric Fahlcrantz på stol nr 2 – och ledamot nr 324 av Kungliga Musikaliska Akademien 1850-12-30; som musiker var han autodidakt; † 1901-08-24 på Läckö kungsgård, Kållandsö socken, Skaraborgs län. Gift 1852-08-31 i Västervik, Kalmar län med grevinnan Hedvig (Hedda) Sofia Cronstedt, född 1830-07-14 på Löttinge, Täby socken, Stockholms län, † 1900-05-11 i Stockholm, dotter till konteramiralen och generaladjutanten, greve Claës August Cronstedt och Margareta Charlotta Cederström.

Barn:

 • N.N. Wennerberg, född 1753 i Skara Landsförsamling, Skaraborgs län, † där s å.
 • Sune Wennerberg, född 1855; överste, överadjutant, KSO2kl; † 1908. se Tab 3.
 • Signe Margareta Wennerberg, född 1856-09-11 i Skara Landsförsamling, Skaraborgs län, † 1936-06-06 i Uppsala Domkyrkoförsamling, Uppsala län. Gift 1877-11-29 i Växjö, Kronobergs län med underlöjtnanten vid Smålands husarregemente, extra ordinarie kanslisten i finansdepartementet, friherre Rikard Fredrik Gottfrid Taube af Odenkat, född 1843-10-06 på Lidhem, Väckelsångs socken, Kronobergs län, † där 1893-01-21. Paret fick 3 barn.
 • Elin Wennerberg, född 1858-03-20 i Skara Landsförsamling, Skaraborgs län, † 1944 på Gäddeholms slott, Irsta socken, Västmanlands län. Gift 1882-08-31 i Växjö Domkyrka med kammarherren, greve Carl Axel Lewenhaupt, född 1853-11-21 på Gäddeholms slott, Irsta socken, Västmanlands län, † där 1936-03-09. Paret fick 3 barn.
 • Auda Gunhild Wennerberg, född 1860 i Skara Landsförsamling, † 1925 i Grödinge socken, Stockholms län. Gift med Poul Carl Bjerre, född 1876 i Göteborgs Kristine församling, † 1964 i Grödinge socken, Stockholms län.
 • Ingemar Wennerberg, född 1861 i Skara Landsförsamling, Skaraborgs län, † där 1862.
 • Gunnar Wennerberg, född 1863 i Skara Landsförsamling, Skaraborgs län, † 1914 i Frankrike.
 • Astrid Ingegerd Wennerberg, född 1866-01-15, † 1950 på Odensviholms säteri, Odensvi socken, Kalmar län. Gift 1889-10-08 i Stockholm med ryttmästaren vid Smålands husarregemente, riksdagsmannen Edvard Fleetwood, född 1862-05-08 på Björnshult, Jönköpings län, † 1924-05-19 på Odensviholms säteri, Odensvi socken, Kalmar län. Paret fick 5 barn.
 • Torvald Wennerberg, född 1870 i Stockholm.

TAB 3

Sune Gunnarsson Wennerberg, (son till Gunnar Wennerberg, Tab 2), född 1855-01-13 i Skara Landsförsamling, Skaraborgs län; överste för 2. Svea artilleriregemente; överadjutant hos kungen; KSO2kl; † 1908-07-29 i Stockholm, Stockholms län. Gift 1881-10-21 i Kristianstad med friherrinnan Gabriella (Elli) Rehbinder, född 1860-09-27 i Kristianstad, † 1920-03-09 i Engelbrekts församling, Stockholm, Stockholms län, dotter till majoren i armén, friherre Helge Edvard Reinhold Rehbinder och grevinnan Gabriella Augusta De la Gardie.

Barn:

 • Gertrud Wennerberg, född 1882 i Kristianstad, Kristianstads län.
 • Helga Wennerberg, född 1884 i Kristianstad, Kristianstads län.
 • Gunnar Wennerberg, född 1886 i Kristianstad, Kristianstads län.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning