Weiss

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Hans Georg Weiss, ryttare vid Östgöta kavallerireg:te 1648; korpral 1674-06-17; kornett 1677-07; reformerad 1680; på nytt kornett 1681-10-04; avsked 1695-06-20; enligt inskription på gravstenen i Väversunda kyrka fick han 3 döttrar; † 1705-06-18 i Väversunda sn, begravd 24/6 i Väversunda kyrka, där hans gravsten finns intill altarringen (gambla cornetten, begravd i kyrkans kor, källa: Väversunda C:1 s.449, AID: v42456.b231.s449). Gift med jungfrun Justina Hinrichsdotter Semell, född 1647 (åu), † 1717-10-02 i Vadstena, dotter till hejderidaren och lantjägaren Hinrich Semell.

Döttrar:

  • Maria Weiss. Gift 1691-11-15 i Väversunda sn (Cornetens dotter, morgongåfva 100 riksdaler och 12 dukater, källa: Rogslösa C:1 s.43, AID: v39981.b26.s43) med korpralen till häst Nils Bång.
  • Margareta Weiss, född 1668-11-28, † 1743-07-06 i Källstads sn, begravd 12/7 (78 år gammal, källa: Källstad C:1 s.611, AID: v38597.b313.s611). Gift 1689-06-16 i Väversunda sn (morgongåfva 40 riksdaler och 10 dukater, källa: Rogslösa C:1 s.41, AID: v39981.b25.s41) med komministern i Hällestads och Källstads pastorat, Linköpings stift Olaus Rinman, född 1660-09 i Rinna sn, † 1735-01-01 i Källstads sn, begravd 8/1 (74 år, 6 månader gammal, källa: Källstad C:1 s.609, AID: v38597.b312.s609). Paret fick flera barn.
  • Anna Weiss, född 1670, † 1741-10-14. Gift 1:o 1694-09-12 i Väversunda sn (morgongåfva 100 riksdaler och 30 dukater, källa: Väversunda C:1 s.311, AID: v42456.b160.s311) med föraren vid Östgöta infanterireg:te Anders Metropolin, med vilken hon fick 1 dotter som har efterlämnat talrika ättlingar, född 1663 i Vadstena, döpt 27/5, † 1709-12-19 på Stenkilsvarv, Varvs sn, begravd 23/12 (47 år gammal, källa: Varv C:2 s.311, AID: v55698.b158.s311); 2:o 1712-05-04 i Varvs sn (ädel och manhaftig herr cornetten vid Scheninge Compagnie morgongåva med Äreborna och dygdsamma matronan, morgongåfva 500 daler silvermynt, källa: Varv C:2 s.229, AID: v55698.b117.s229) med löjtnanten vid Östgöta kavallerireg:te Petter Leenström, † 1724-01-18 på Stenkilsvarv, Varvs sn, begravd 23/1 i sin grav i Fivelstads kyrka, Fivelstads sn (källa: Varv C:2 s.317, AID: v55698.b161.s317).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Adam Lewenhaupt - Karl XII:s officerare, Biografiska anteckningar I-II; Waldemar Stenhammar och Reinhold Stenbock - Andra Livgrenadjärregmentet 1552-1927, Biografiska anteckningar om officerare och vederlikar vid Östgöta ryttare och kavalleriregemente samt Livgrenadjärregementets rusthållsdivision och Andra livgrenadjärregementet; Carl Fredric Broocman: Beskrifning Öfwer the i Öster-Götland Befintelige Städer, Slott, Sokne-Kyrkor .... Tryckt i Norrköping hos Johan Edman år 1760 / G. Ekströms förlag 1993 Forskare: Mattias Loman Ej komplett - under utredning