Wegelin

Från Biografiska anteckningar

TAB 1

Anton Wegelin, borgare i Riga 1665; körsnärsmästare 1674; ålderman 1685; † senast 1707 i Riga, Lettland.

Son:

Anton Wegelin, körsnär; † 1714 i Riga, Lettland. Gift med jungfrun Elisabet Sticht

Söner:

 • Anton Wegelin, född 1697. se Tab 2.
 • Johan Wegelin, född 1711; grosshandlare, brukspatron; † 1788. se Tab 5.

TAB 2

Anton Wegelin, (son till Anton Wegelin, Tab 1), född 1697 i Riga, Lettland. Gift med jungfrun Anna Catharina Evers, dotter till Frans Evers.

Son:

 • Georg Wegelin, född 1742; körsnärålderman; † 1815. se Tab 3.

TAB 3

Georg Wegelin, (son till Anton Wegelin, Tab 2), född 1742 i Stockholm; körsnärålderman; † 1815-01-02 i Stockholm (76 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:396 s.225, AID: v223035.b3170.s225). Bouppteckning 1815-03-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:396 s.225, AID: v223035.b3170.s225). Gift med jungfrun Maria Elisabet Nordström, född 1740 i Stora Tuna socken, Dalarnas län, † 1820 på Lunda, Edeby, Lovö socken, Stockholms län.

Barn:

 • Johan Georgsson Wegelin, född 1768; kommerseråd, talman, RVO; † 1843. se Tab 4.
 • Georg Wegelin, handlande i Riga.
 • Maria Elisabet Wegelin, född 1770 i Stockholm, † där 1845-08-16 (75 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.19, AID: v223212.b1340.s19). Bouppteckning 1845-08-29 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:524 s.19, AID: v223212.b1340.s19). Gift med körsnäråldermannen Petter Lundberg, född 1752 i Kungsholms församling, Stockholm, † 1813 i Stockholm. Paret fick 4 barn.

TAB 4

Johan Georgsson Wegelin, (son till Georg Wegelin, Tab 3), född 1768-11-07 i Stockholm; grosshandlare 1795; kommerseråds titel 1808; fullmäktig för Stockholms borgerskap vid valriksdagen i Örebro 1810, då han även förordnades till talman för borgarståndet, samt vid riksdagarna 1812 och 1815; medlem av direktionen för Göta kanalverk från början till 1828; fullmäktig i Riksbanken 1805–10 och i Riksgäldskontoret 1812–29; RVO; CXIII:sO † 1843-05-06 i Stockholm (74½ år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:516 s.96, AID: v223202.b1080.s96). Bouppteckning 1843-08-01 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:516 s.96, AID: v223202.b1080.s96). Gift 1:o med jungfrun Anna Margareta Sundström, † 1816 på Lunda, Lovö socken, Stockholms län (källa: Lovö AI:9 s.145, AID: v87917a.b1530.s145); 2:o med fröken Anna Charlotta Björkgren.

Barn 1:o:

 • Peter Wegelin, kapten vid Västgöta regemente.
 • Anna Elisabet Wegelin, född 1797 (källa: Lovö AI:9 s.145, AID: v87917a.b1530.s145).
 • Johanna Margareta Wegelin, född 1799 (källa: Lovö AI:9 s.145, AID: v87917a.b1530.s145).
 • Maria Catharina Wegelin, född 1803 (källa: Lovö AI:9 s.145, AID: v87917a.b1530.s145).
 • Carl Georg Wegelin, född 1812-05-30 på Lunda, Lovö socken, Stockholms län (källa: Lovö AI:9 s.145, AID: v87917a.b1530.s145).

Son 2:o:

 • Anton Reinhold Wegelin, konsulatsekreterare; † 1859-04-03 i Klara församling, Stockholm, begravd 9/4.

TAB 5

Johan Wegelin, (son till Anton Wegelin, Tab 1), född 1711-06-05 i Riga, Lettland; kom till Stockholm där han först blev körsnär, sedan körsnärålderman; grosshandlare; brukspatron; ägde Marielund, Funbo socken, Uppsala län; köpte Uttersbergs bruk och Skärviken 1771; † 1788-07-10 på Marielund, Funbo socken, Uppsala län, begravd 25/7 (ålderdom, källa: Funbo C:4 s.205, AID: v124455.b208.s205). Bouppteckning på Uttersbers bruk 1788-09-24 med 51043 riksdaler specie i behållning (källa: Skinnskattebergs bergslags häradsrätt FII:3 s.79, AID: v150108a.b740.s79). Bouppteckning 1789-05-23 i Stockholm med 219390 riksdaler specie i tillgångar och 6587 riksdaler specie i skulder (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:293 s.305, AID: v222932.b3250.s305). Gift 1:o med jungfrun Anna Öhman, † barnlös 1763-01-28 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:195 s.2160, AID: v222753.b2160); bouppteckning 1763-08-22 med 394069 daler kopparmynt i tillgångar, 27521 daler kopparmynt i skulder och 366548 daler kopparmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:195 s.2160, AID: v222753.b2160); ägde stenhus nr 18 vid Västerlånggatan i Västra kvarteret värt 30000 daler kopparmynt; stenhuset nr 104 på Skärgårdsgatan 60000 daler kopparmynt; en malmgård på Ladugårdslandet Grev Magnigatan i kvarteret Styrmannen nr 104 & 105 3000 daler kopparmynt. 2:o med jungfrun Hedvig Schméer, född 1737 i Stockholm (källa: Funbo C:4 s.207, AID: v124455.b210.s207), † 1794-08-18 på Hallkveds säteri, Funbo socken, Uppsala län, begravd 2/9 (rötfeber, källa: Funbo C:4 s.207, AID: v124455.b210.s207); bouppteckning 1794-09-13 och följande dagar, med 87901 riksdaler banco i behållning (källa: Rasbo häradsrätt F:4 s.1, AID: v149248a.b40.s1); dotter till grosshandlaren Johan Henrik Schméer och Hedvig Dorothea Spalding.

Barn 2:o:

 • Maria Elisabet Wegelin, född 1764-10-19 i Stockholm (källa: Funbo AI:5 s.219, AID: v124427.b226.s219), † 1829-06-12 i Uppsala, Uppsala län. Gift 1782-04-25 i Stockholm med majoren vid Västmanlands infanteriregemente, godsägaren Carl Johan Didron, född 1742-09-27 på Sveden, Tuna socken, Kopparbergs län, † 1814-10-17 på Hallkved, Funbo socken, Uppsala län. Paret fick 7 barn.
 • Hedvig Wegelin, född 1766-10-31 i Stockholm (källa: Söderbärke AI:8b s.100, AID: v132230.b56.s100), † 1842-08-18 på Käggleholm. Gift 1783-12-18 i Stockholm med auskultanten i bergskollegium brukspatronen Jakob Niklas Tersmeden, född 1745-11-18 på Norns bruk, Hedemora landsförsamling, † 1822-01-26 på Hinseberg, Näsby socken, Örebro län. Paret fick 4 barn.
 • Johan Henrik Wegelin, född 1768; grosshandlare, brukspatron; † 1856. se Tab 6.

TAB 6

Johan Henrik Wegelin, (son till Johan Wegelin, Tab 5), född 1768 i Stockholm; grosshandlare; övertog efter faderns död dennes sockerbruk på Stora Badstugatan på Södermalm, och drev det med framgång under flera år, och köpte samtidigt de betydande bruksegendomarna Schisshyttan och Uttersberg samt Ulvsunda lantegendom utanför Stockholm och ägde stenhus på Blasieholmen; † 1856-02-28 i Skinnskattebergs socken, Västmanlands län (källa: Skinnskattebergs bergslags häradsrätt FII:13 s.636, AID: v150118.b641.s636). Bouppteckning på Uttersbergs bruk 1856-03-24 med 269689 riksdaler banco i behållning (källa: Skinnskattebergs bergslags häradsrätt FII:13 s.636, AID: v150118.b641.s636). Förhållande med jungfrun Sofia Löf, född 1769-12-01 i Hovförsamlingen, Stockholm, † 1834-09-08 i Stockholm (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:480 s.511, AID: v223126.b5550.s511; Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:599 s.227, AID: v223309.b2040.s227); bouppteckning 1834-10-17 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:480 s.511, AID: v223126.b5550.s511); dotter till kunglige löparen och taffeltäckaren Johan Gottfrid Löwe och Catharina Charlotta Stålhand; Gift med jungfrun Hedvig Charlotta Lagerqvist, född 1783-07-19 i Hovförsamlingen, Stockholm, döpt 22/7 (källa: Hovförsamlingen CI:4 s.245, AID: v85364.b131.s245; Fredrik August Dahlgren - Förteckning öfver svenska skådespel uppförda på Stockholms theatrar 1737-1863 och Kongl. theatrarnes personal 1773-1863 med flera anteckningar); aktris vid Kungliga Operan och Kungliga Dramatiska Teatern; † 1849-05-14 på Drottninggatan 16, Klara församling, Stockholm, begravd 19/5 på Skinnskattebergs kyrkogård (kräfta, 65 år, 9 månader, 25 dagar gammal, källa: Klara FIa:9 s.36, AID: v87412.b22.s36), dotter till en kunglige löparen vid drottning Lovisa Ulrikas stallstat Anders Lagerqvist och Hedvig Mejnerling.

Barn utanför äktenskapet:

 • Hedvig Sofia Wegelin, född 1798 i Stockholm, † 1869-09-03 i Stockholm (71 år gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:625 s.115, AID: v223386.b4030.s115). Bouppteckning 1869-10-30 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:625 s.115, AID: v223386.b4030.s115). Gift med slottsfogden Mårten Wihlborg. Paret fick 2 döttrar.
 • Maria Isabella Wegelin, född 1800 i Stockholm, † där 1875-12-10 (75 år, 3 månader, 25 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:653 s.48, AID: v223419.b1830.s48). Bouppteckning 1876-01-27 (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:653 s.48, AID: v223419.b1830.s48). Gift med bergsrådet, RNO Fredrik Anton Berndes, född 1791 i Stockholm, † 1871. Paret fick 3 barn.
 • Carl Henrik Wegelin, född 1804; brukspatron; † ogift och barnlös 1863-02-28 i Stockholm (59 år, 6 månader, 23 dagar gammal, källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:599 s.227, AID: v223309.b2040.s227). Bouppteckning 1863-08-28 med 74938 riksdaler riksmynt i behållning (källa: Stockholms rådhusrätt 1:a avdelning F1A:599 s.227, AID: v223309.b2040.s227). Han mördades i sitt hem på Övre Badstugatan på Södermalm, mitt på ljusa dagen, troligen av en affärsbekant.

Dotter i äktenskapet:

 • Johanna Charlotta Wegelin, född 1814-04-18 på Villa Beylon, Ulriksdal, Solna socken, Stockholms län, † 1873-04-21 i Stockholm. Gift 1834-01-11 i Stockholm med rikshärolden och brukspatronen, RNO, KVO, friherre Carl Fredrik Knut Nieroth, född 1804-07-10, † 1873-04-02 i Stockholm. Paret fick 4 barn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Forskare: Mattias Loman