Wattrang nr 848

Från Biografiska anteckningar

Adliga ätten Wattrang nr 848

Adlad 1673-06-19, introducerad på Riddarhuset 1675

TAB 6

Arkiatern Zakarias Wattrang, adlad Wattrang, (1620-1687).
Revisionssekreteraren Jakob Wattrang, (1630-1698).
Friherrinnan Brita Charlotta Wrangel, född Wattrang, (1775-1850). Gift med friherre Otto Ludvig Benedikt Wrangel af Lindeberg.
Utdrag ur överhovstallmästaren Jakob Wattrangs bouppteckning 1789-01-19, där han drar upp riktlinjerna för hur Jakobsbergs säteri ska omvandlas till fideikommiss till förmån för hans brorson Jakob (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:131 s.2340, AID: v364266.b2340).
Jakobsbergs säteri i Björnlunda socken i Södermanland, som kom i släkten Wattrangs ägo 1674 och förblev så i mer än 300 år. Godset stiftades som fideikommiss av överhovstallmästaren Jakob Wattrang, (1720-1788). Han var gift men dog barnlös, och förmånstagare i arvskiftet var brorsonen Jakob Wattrang, (1778-1818).

Jakob Wattrang, adlad Wattrang, (son till Johannes Wattrangius, född 1630-07-23; student i Uppsala 1643-09-15; disputerade där 1653; aktuarie i kungliga kansliet 1656; referendariesekreterare 1669-12-19; adlad 1673-06-19 jämte sin äldre bror Zakarias (introducerad på Riddarhuset 1675 under nr 848); revisionssekreterare 1685; ledamot av lagkommissionen 1693. Han har författat en italiensk beskrivning om Lappland; konfirmerades genom kungligt brev 1676-03-22 i arrenderätten till Åkers styckebruk, som till honom överlåtits genom änkedrottningens brev 1669-10-07; köpte av riksrådet Johan Gyllenstierna Löta säteri (med Öster Vidby, Skalltorp och Vrettuna) i Björnlunda socken, varpå han fick fastebrev 1676-05-19 och som han bebyggde till säteri och kallade efter sig själv Jakobsberg, senare fideikommiss inom Wattrangska ätten. † 1698-04-15. Gift 1:o 1668 med Jakobina Lohe, född 1639-02-09, † 1676-12-08 vid Åkers bruk, Åkers socken, Södermanlands län, dotter till handlanden Henrik Lohe och Jakobina von der Plaes; 2:o 1679-06-06 (Jakobs morgongåvobrev 1679-06-07 till Maria är upptaget i bouppteckningen efter makarnas sonson år 1795, källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:146 s.4220, AID: v364281.b4220) med jungfrun Maria Gyllenpistol, † 1709-11-24 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län, dotter till ryttmästaren Henrik Gyllenpistol och Catharina Regina Bonnat.

Barn 1:o:

 • Brita Jakobina Wattrang, född 1669-08-19, † 1676-09-07.
 • Johan Henrik Wattrang, född 1671-01-21, † 1671-01-28.
 • Jakob Wattrang, född 1672-02-08, † 1672-02-10.
 • Johan Jakob Wattrang, född 1673; brukspatron; † 1718. se Tab 7.
 • Carl Henrik Wattrang, född 1674; kammarråd; † 1733. se Tab 10.
 • Jakob Wattrang, född 1675-10-03 i Stockholm, † späd.

Barn 2:o:

 • Catharina Jakobina Wattrang, född 1681-06-12, † 1709-06-07 på Södertuna slott, Frustuna socken, Södermanlands län. Gift med assessorn i Svea hovrätt, friherre Erik Lovisin, född 1671, † 1715. Paret fick 5 barn.
 • Maria Charlotta Wattrang, född 1684 i Stockholm, döpt 6/4, † där 1741-02-02. Gift 1703-11-01 med stallmästaren vid Strömsholms och Kungsörs stallstater Alef Herman Anrep, född 1675-07-17 på Åkerby, Östertälje socken, Stockholms län, † 1719-02-01 vid Strömsholm, Kolbäcks socken, Västmanlands län. Paret fick söner.
 • Gustaf Wattrang, född 1685; kammarherre; † 1744. se Tab 11.
 • Hedvig Juliana Wattrang, född 1688 i Stockholm, döpt 14/10, † 1764-01-21 på Långbro. Gift 1718-05-15 med översten för Savolaks och Nyslotts län, vice landshövdingen i Nylands och Tavastehus län Otto Reinhold Ladow, adlad Ladau, född 1683-08-29 i Livland, † 1746-04-12 i Helsingfors, Finland. Paret fick 8 barn.

TAB 11

Gustaf Wattrang, (son till Jakob Wattrang, adlad Wattrang, Tab 6), född 1685-11-07; hovstallmästare vid Strömsholm och Kungsör; kammarherre; † 1744-01-13 vid Strömsholm, Kolbäcks socken, Västmanlands län. Gift 1714-04-06 i Stockholm med jungfrun Ulrika Eleonora Billingsköld, född 1696, † 1776-05-29 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län, begravd samma år 4/6 (afsomnade hovstallmästarinnan enkefrun wälborna fru Ulrika Eleonora Wattrang, född Billingschiöld af ålderdom 81 år gammal, källa: Björnlunda F:1 s.17, AID: v54557.b17), dotter till kammarrådet Hans Billing, adlad Billingsköld och hans 2:a fru Brita Eldstierna.

Barn:

 • Ulrika Eleonora Wattrang, döpt 1715-02-03 i Stockholm, † där samma år 14/4.
 • Maria Eleonora Wattrang, döpt 1716-10-16 i Stockholm, † där 1717-04-09.
 • Hans Wattrang, född 1717-12-05, † 1718-09-18 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län.
 • Gustaf Adolf Wattrang, döpt 1719-02-01 i Stockholm, † där samma år 16/5.
 • Jakob Wattrang, till Jakobsberg, född 1720-01-22 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län; understallmästare; kammarherre 1750-08-10; hovstallmästare 1762-06-28, då han fick särskild ersättning för undervisning i ridkonsten åt kungafamiljen; RNO 1763-11-21; stallmästare och hovmarskalk 1766-05-03; överhovstallmästare hos kungen; avsked som tjänstgörande överhovstallmästare 1772; † barnlös 1788-10-31 på Jakobsbergs säteri, bisattes 10/11 och jordfästes 13/11 (bröstfeber, 68 år, 9 månader, 12 dagar gammal, källa: Björnlunda F:1 s.32, AID: v54557.b32). Han gjorde Jakobsberg till fideikommiss för sin brorson Jakob 1788-10-13 (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:4480, AID: v364281.b4480). Bouppteckning 1789-01-19 (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:131 s.2010, AID: v364266.b2010). Arvskifte hölls efter honom och hans fru 1789-01-19 (källa: Göta Hovrätt - Adelns bouppteckningar EXIA:29 s.98, AID: v180458.b98). Han var ägare till Jakobsbergs säteri med underliggande gårdar Skallartop, Vidby, Ökna, Karlstad, Tölö, Svinnäs, Vrettuna samt 10 oskattlagda torp, totalt värde i bouppteckningen 7000 riksdaler specie; Videbynäs säteri med underliggande gårdar Lidan, Bråten, Stavholmen, Diggetorp samt 5 oskattlagda torp med totalt värde 4000 riksdaler specie. Summa inventarier 23281 riksdaler specie och skulder 8776 riksdaler specie, därav 14505 riksdaler specie i behållning. Paret upprättade 1785-01-03 ett inbördes testamente (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:131 s.2320, AID: v364266.b2320). Gift 1762-04-15 på Ekhov med jungfrun Brita Helena Adlerbeth, född 1724-02-01, † barnlös 1787-12-15 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län, begravd 1788-01-11 (53 år gammal, källa: Björnlunda F:1 s.31, AID: v54557.b31), dotter till vice presidenten, RNO Gudmund Beth, adlad Adlerbeth och Hedvig Margareta Below.
 • Fredrik Wattrang, född 1721-05-18 på Strömsholm, † där 1722-06-14.
 • Henrik Wattrang, född 1722-04-09 på Strömsholm, † där samma år 24/4 och begravd 18/6 i Kolbäcks socken.
 • Erik Herman Wattrang, född 1723-08-03 på Strömsholm, begraven samma år 16/4 i Kolbäcks socken.
 • Carl Wattrang, född tvilling 1724-10-20 på Strömsholm, begravd där 1725-01-04.
 • Nils Wattrang, född tvilling 1724-10-20 på Strömsholm, † där 1725.
 • Gustaf Ulrik Wattrang, född 1726-02-16 på Strömsholm; student i Uppsala 1745-04-02; volontär vid livgardet samma år; underofficer där 1746; fänrik vid Södermanlands regemente 1748-02-24; löjtnant där 1758-05-30; kapten 1770-01-26; RSO 1772-05-25; major i armén 1777-06-06; överstelöjtnants avsked 1782-08-23; vice landshövding i Södermanlands län under vissa tider åren 1785–1788; † ogift och barnlös 1802-01-29 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län. Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet.
 • Lars Vilhelm Wattrang, född 1727-02-25 vid Strömsholm, † där 1729 och begravd samma år 1/3.
 • Fredrik Wattrang, född 1729; ryttmästare; † 1805. se Tab 12.
 • Brita Jakobina Wattrang, född 1731-03-00 på Strömsholm, † ogift och barnlös 1796-02-23 på Videbynäs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län.
 • Hans Wattrang, född 1732-04-03 på Strömsholm; volontär vid livgardet 1747; rustmästare där 1749 och vid Södermanlands regemente samma år 29/4; sergeant vid sistnämnda regemente samma år 9/11; adjutant där 1750-07-31; fänrik 1757-04-01; löjtnant 1761-05-05; kapten 1771-12-11; RSO 1779-01-24; major 1788-01-17; † ogift och barnlös samma år 17/11 på kaptensbostället Vänga, Björnlunda socken, Södermanlands län, begravd 25/11 (56 år, 7 månader, 2 dagar gammal, källa: Björnlunda F:1 s.32, AID: v54557.b32). Han bevistade pommerska kriget på 1750-talet.
 • Carl Adolf Wattrang, född 1735; major; † 1795. se Tab 13.

TAB 13

Carl Adolf Wattrang, (son till Gustaf Wattrang, Tab 11), född 1735-09-29 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län (källa: Björnlunda AI:4 s.66, AID: v54525.b72.s66); major; † 1795-05-13 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län (källa: Björnlunda AI:4 s.66, AID: v54525.b72.s66). Bouppteckning 1795-08-03 med 5538 riksdaler banco i behållning (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:146 s.4210, AID: v364281.b4210). Enligt bouppteckningen kunde inte Jakobsberg tas upp som sterbhusets egendom då det var omgjort till fideikommiss till förmån till Carl Adolf son (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:146 s.4220, AID: v364281.b4220). Upptogs 1½ mantal Videbynäs kronoskatte säteri med underliggande gårdar med taxeringsvärde 4333 riksdaler banco. I bouppteckningen nämns också under rubriken "Documenter" framlidne revisionssekreteraren Jakob Wattrangs morgongåfvo bref för sin fru Maria Gyllenpistol på Jakobsbergs gård och gods ifrån 1679-06-07. Gift 1772-02-18 i Lovisa, Finland med jungfrun Johanna Christina af Forselles, född 1756-01-24 i Finland (källa: Björnlunda AI:4 s.66, AID: v54525.b72.s66), † där 1778-03-29dotter till kommerserådet Jakob Forsell, adlad af Forselles och Johanna Ulrika Schultz.

Barn:

 • Ulrika Christina Wattrang, född 1772-11-23 i Lovisa, Finland, † före 1802.
 • Brita Charlotta Wattrang, född 1775-07-03 i Lovisa, Finland (källa: Björnlunda AI:4 s.66, AID: v54525.b72.s66), † 1850-09-26 på Tibble, Tibble socken. Gift 1808-03-15 på Jakobsberg med överstelöjtnanten vid Södermanlands regemente, fideikommissarien på Säby, RSO, friherre Otto Ludvig Benedikt Wrangel af Lindeberg, född 1768-01-13, † 1825-12-04 i Uppsala, Uppsala län. Paret fick 4 barn.
 • Jakob Wattrang, född 1778; fideikommissarie; † 1818. se Tab 14.

TAB 14

Jakob Wattrang, (son till Carl Adolf Wattrang, Tab 13), född 1778-03-21 i Lovisa, Finland (källa: Björnlunda AI:4 s.66, AID: v54525.b72.s66); fick Jakobsbergs som fideikommiss efter farbrodern Jakob; godsägare till Valinge säteri; ägare till 1/8-del i Brunbergs bruk i Brunskogs socken, Värmlands län; 1/32-del i Gravendals bruk, Sävsnäs socken, Dalarnas län, de 3 sistnämnda som han fick genom fruns släkt; † 1818-04-30 på Valinge säteri, Stigtomta socken, Södermanlands län (källa: Björnlunda AI:6 s.97, AID: v54527.b100.s97). Bouppteckning 1818-06-10 på Valinge säteri, med 57635 riksdaler banco i behållning (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:208 s.2130, AID: v364343b.b2130). Ägde Valinge säteri med taxeringsvärde 21780 riksdaler banco samt underliggande gårdar; Hagersta storgård i Lunda socken med taxeringsvärde 3840 riksdaler banco, dito Lillgård och Ladugård 2400 riksdaler banco, Dröntorp 480 riksdaler banco, Harvetorp 1440 riksdaler banco, alltsammans totalt värde 46660 riksdaler banco. Bouppteckning 1818-06-18 på Jakobsbergs säteri, med 68097 riksdaler banco i inventarier och 73056 riksdaler banco i skulder, varpå boet hade en brist på 4149 riksdaler banco (källa: Svea Hovrätt - Adelns bouppteckningar EIXb:208 s.2390, AID: v364343b.b2390). Där upptogs Jakobsberg med underlydande gårdar till 28080 riksdaler banco; Videbynäs skattesäteri med underlydande gårdar till 10670 riksdaler banco; Lundby med 6 torp och 1 såg i Frustuna socken 13600 riksdaler banco; Gift 1807-10-17 på Valinge herrgård (källa: Stigtomta C:2 s.169, AID: v61397.b172.s169) med mamsell Anna Charlotta Arfwedson, född 1783-11-16 på Valinge herrgård, Stigtomta socken, Södermanlands län (källa: Björnlunda AI:6 s.97, AID: v54527.b100.s97; Finnerödja AI:1 s.1, AID: v50749.b5.s1), † där 1855-12-07 (72 år gammal, källa: Stigtomta C:3 s.43, AID: v61398.b43), dotter till brukspatronen Jakob Arfwedson och Anna Elisabet Holterman.

Barn:

 • Lovisa Amalia Charlotta Wattrang, född 1811-03-21 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län (källa: Björnlunda AI:6 s.97, AID: v54527.b100.s97), † där 1815-06-15.
 • Nils Adolf Wattrang, född 1812; kammarherre, fideikommissarie; † 1890. se Tab 15.

TAB 15

Nils Adolf Wattrang, (son till Jakob Wattrang, Tab 14), född 1812-12-10 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län; student i Uppsala; extra ordinarie kanslist i Handels- & Finansexpeditionen av Kungens kansli 1832; auskultant i Svea hovrätt samma år; kammarjunkare 1836; kammarherre 1855; RNO 1863; hovmarskalk; † 1890 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län. Fick i arv efter modern del av den stora förmögenheten efter brukspatronen Niclas Holterman, och blev delägare i de stora bruksegendomarna Fredriksberg och Gravendal i Dalarna samt Borgvik och Brunsberg i Värmland (källa: Oppunda häradsrätt FII:17 s.10, AID: v147725.b130.s10). I bouppteckningen efter Nils Adolf upptogs en behållning på 711674 kronor. Gift 1838-12-11 med fröken Josefina Maria Catharina Rönquist, född 1812 i Nyköping, Södermanlands län, † 1863-06-29 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län, dotter till lagmannen, borgmästaren i Nyköping och brukspatronen Axel Magnus Rönquist och hans 2:a fru Andriette Maria Schalén.

Barn:

 • Axel Wattrang, född 1839; kammarherre, fideikommissarie, RNO, RVO; † 1911. se Tab 16.
 • Maria Charlotta Amalia Wattrang, född 1842-04-03 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län, † 1929-04-18 i Nyköpings Östra församling, Södermanlands län. Gift 1867-07-15 i Stockholm med ministre plénipotentiaires, RDDO, RNO, KDDOlgr m.m. Herman Fredrik Rikard Kleen, född 1841-03-17 på Karlsborg, † 1923-03-18 i Ulricehamn, Älvsborgs län. Paret fick 4 barn.

TAB 16

Axel Wattrang, (son till Nils Adolf Wattrang, Tab 15), född 1839 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län; kammarherre; fideikommissarie; RNO; RVO; † 1911 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län. Gift 1868-06-10 i Stockholm med friherrinnan Anna Elisabet Leijonhufvud, född 1848-05-27 på Täckhammar, Bärbo socken (källa: Björnlunda AIIa:2 s.107, AID: v162890.b1190.s107), † 1919-12-09 i Stockholm, begravd i Björnlunda socken, dotter till majoren vid Kungliga Andra livgrenadjärregementet, godsägaren, friherre Bengt Carl Fredrik Leijonhufvud och hans 1:a fru, grevinnan Anna Elisabet Johanna Hamilton.

Barn:

 • Anna Amalia Wattrang, född 1869-08-15 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län. Gift 1892-07-12 i Stockholm med brukspatronen, friherre Gustaf Samuel Adolf Vilhelm Åkerhielm af Margrethelund, född 1867-04-06 på Dylta bruk, Axbergs socken, Örebro län, † där 1927-02-10. Paret fick 5 barn.
 • Carl Adolf Wattrang, född 1870-08-06 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län; kapten vid Södermanlands regemente; ordförande i Björnlunda allmänningsstyrelse; ombudsman hos Daga härads hälsovårdsdirektion; styrelseledamot i Södermanlands Skogsägareförening; fideikommissarie; RSO; RRS:t AO3kl; † 1936. Gift 1896-03-03 i Stockholm med fröken Eva Augusta Tham, född 1874-10-10 i Stockholm, dotter till löjtnanten August Sebastian Vollrath Salomon Tham och Anna Sofia Emilia Wallöf.
 • Gustaf Jakob Axel Wattrang, född 1879-07-13 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län.
 • Nils Henrik Knut Wattrang, född 1881; överadjutant, major, stabschef, RSO; † 1926. se Tab 17.
 • Nils Adolf Wattrang, född 1882; kapten, RRS:t AO3kl; † 1954. se Tab 18.

TAB 17

Nils Henrik Knut Wattrang, (son till Axel Wattrang, Tab 16), född 1881-06-27 på Jakobsbergs säteri, Björnlunda socken, Södermanlands län (källa: Björnlunda AIIa:2 s.107, AID: v162890.b1190.s107); överadjutant och major vid Generalstaben; stabschef vid 2:a arméförvaltningens stab; RSO; † 1926. Gift 1911-06-20 i Uppsala med grevinnan Ebba Margareta Hamilton, född 1887-08-24 på Högfors bruk, Karbennings socken, Västmanlands län, dotter till kaptenen och brukspatronen, greve Adolf Ludvig Hamilton och friherrinnan Ebba Augusta Eugenia Åkerhilem af Blombacka.

Barn:

 • Anna Ebba Gunilla Wattrang, född 1912-05-06.
 • Agnes Ebba Margareta Wattrang, född 1913-12-30.
 • Carl-Axel Wattrang, född 1916-10-12; fideikommissarie.
 • Anna Margareta (Ann-Margaret) Wattrang, född 1918-02-23.

TAB 18

Nils Adolf Wattrang, (son till Axel Wattrang, Tab 16), född 1882; kapten vid Svea livgarde; RRS:t AO3kl; † 1954. Gift 1911-10-20 i Engelbrektskyrkan, Stockholm med grevinnan Agnes Josefine Elisabet Hamilton, född 1884-04-30 i Hedvig Eleonora församling, Stockholm, † 1966-06-18 i Karbennings socken, Västmanlands län, dotter till landshövdingen i Gävleborgs län, ståthållaren på Gävle slott, brukspatronen, RNO, KVO1kl, KNO1kl m.fl., greve Hugo Erik Gustaf Hamilton och friherrinnan Elvine Åkerhielm af Blombacka.

Barn:

 • Anna Elisabet Elvine (Anna-Lisa) Wattrang, född 1913-04-06.
 • Karin Amalia Wattrang, född 1914-10-31 i Svea livgardes församling, Stockholm. Gift med Nils Johan Carl-Henrik Tham, född 1912-11-09 på Sommaro, Västerås, Västmanlands län, † 1991-05-15 i Varberg. Paret fick 5 barn.
 • Eva Elvine Christina Wattrang, född 1916-11-26 i Svea livgardes församling, Stockholm. Gift med N.N. Tham. Paret fick 6 barn.
 • Florrie Viveka Aimée Wattrang, född 1918-12-30.
 • Johan Axel Hugo Wattrang, född 1925-07-01 i Svea livgardes församling, Stockholm; lantmästare.

Källor

Kyrkböcker; bouppteckningar; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36; Nils Segerstråle - Svenska fideikommiss. Sammanställt av: Mattias Loman.